Stavebním spořitelnám rostou úvěry rychleji než vklady

analýza hospodářské výsledky
18. 11. 2021 | Co ukazují čtvrtletní hospodářské výsledky stavebních spořitelen? Analýza údajů za třetí čtvrtletí.
Stavební spořitelny letos rostou ve všech klíčových ukazatelích. Objem vkladů na účtech stavebního spoření vzrostl meziročně o 1,9 % na 362,98 mld. Kč. Podle očekávání byl ještě rychlejší objem poskytnutých úvěrů, jehož bilanční hodnota se zvýšila o 7,6 % na 327,36 mld. Kč. Po loňském prvním covidovém roce roste nejrychleji zisk po zdanění. Ten vykázal meziroční růst o 13,2 % na hodnotu 2,07 mld. Kč. Vyplývá to z čtvrtletních výkazů stavebních spořitelen ke 30. září 2021.

Archiv obchodních výsledků

Objem úvěrů dohání vklady

Stavebním spořitelnám se daří prodej úvěrů a je to znát i na poměru mezi bilančními hodnotami vkladů a úvěrů. Pokles vkladů se sice podařilo v roce 2019 zvrátit, ale současný růst je velmi pomalý. V posledním čtvrtletí roku sice můžeme očekávat tradiční posílení, nicméně je otázkou, jak bude letos vysoké. Proti spoření dnes pracuje inflace, nebo přesněji časté zprávy o inflaci, které budou zájemce o spoření spíše odrazovat.

Úvěry naproti tomu díky letošní explozi zájmu rostou velmi rychle. Poslední čísla ukazují, že se situace začíná normalizovat a s růstem úrokových sazeb poklesne i zájem o úvěry a růst objemu úvěrů v bilance se opět zpomalí. I bez letošního zrychlení však úvěry rostou vyšším tempem než vklady.

Meziroční změny u jednotlivých spořitelen jsou patrné z následujícího grafu. Vklady vzrostly všem spořitelnám, nejvíce Raiffeisen stavební spořitelně (+4,9 %). V grafu je také dobře vidět, o kolik rychlejší byl růst úvěrů.

Nejvíce úvěrů přibylo v bilanci Modré pyramidy (+17,7 %), jediná MONETA zaznamenala pokles o -6,6 %.

Rychle rostoucí objem úvěrů je příčinou růstu podílu úvěrů na vkladech (Loan To Deposit Ratio). Jeho průměrná hodnota se na konci třetího čtvrtletí dostala na 90 %, přičemž Modrá pyramida již před rokem překonala hranici sta procent a dnes je na 121 %. Tato hodnota, jakkoli je neobvyklá, nemusí pro stavební spořitelnu znamenat riziko. Drtivá většina poskytnutých úvěrů jsou úvěry překlenovací, jejichž úroková sazba není regulovaná.

Zisk stavebním spořitelnám roste

Růst zisku se sice zpomalil z 18,9 % na 13,2 %, ale i tak mohou být stavební spořitelny spokojené. Především pokračuje velmi dobrá morálka dlužníků, podíl nevýkonných úvěrů je stabilní a dokonce mírně klesá. Nepotvrdily se tak obavy z negativního dopadu koronavirové pandemie. To by v následujícím období mohla narušit vysoká inflace a rozbouřené ceny energií, nicméně dosavadní údaje jsou příznivé.

Nejvyšší meziroční růst vykazuje ČSOBS a RSTS, což je však způsobeno propadem zisku v loňském roce. S výjimkou MONETY jsou stavební spořitelny stále výrazně pod „předcovidovými“ hodnotami. Hodná pozoru je dále skutečnost, že absolutní hodnoty zisku jsou velmi dobře porovnatelné i přesto, že bilanční hodnoty jednotlivých stavebních spořitelen se silně liší.

Nastupující růst úrokových sazeb může stavebním spořitelnám přinést vyšší úrokové zisky. Proti tomu bude působit rostoucí konkurence, kterou v letošním roce pozorujeme jak v oblasti poplatků, tak i úrokových sazeb. Přehlížet nelze ani možná rizika vyplývající z narušení ekonomiky (a nejen ekonomiky) covidovou pandemií.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK