Stavební spořitelny poskytly loni nejvíce úvěrů za posledních pět let, říká šéf Lišky

ČSOBS rozhovor
8. 1. 2016 | Rok 2015 byl nejen ve znamení nepříznivých nízkých úrokových sazeb, ale přinesl i příznivý obrat v úvěrových obchodech. Nejen o tom jsme si povídali s Vladimírem Staňurou, předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny.
Začátek roku je vhodný okamžik pro bilancování roku předchozího. O zhodnocení roku 2015 jsem požádal Vladimíra Staňuru, který je předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny. ČMSS je největší stavební spořitelnou u nás a současně je to také stavební spořitelna, ve které jsem dvanáct let pracoval. Proto si také s Vladimírem tykáme.

Petr Kielar: Vladimíre, jak hodnotíš rok 2015 z pohledu stavebního spoření?

Vladimír Staňura: Myslím, že se nám i celému trhu loňský rok povedl. Celý sektor pokračoval v další stabilizaci a ukázal, že stavební spoření má i nadále pevné místo mezi nabídkou finančních produktů v České republice. Asi nikdo z nás na začátku roku nečekal, jak se nám bude dařit v úvěrech. Podobně jako v hypotékách i úrokové sazby z úvěrů ze stavebního spoření jsou na historicky nejnižších úrovních, což se podepsalo ve výrazném nárůstu úvěrování. Stavební spořitelny tak poskytly nejvíce úvěrů za posledních 5 let.

U uzavírání nových smluv o stavebním spoření došlo k poklesu. Samozřejmě bych i zde rád viděl nárůst, ale tento pokles nás nepřekvapil, je to součást cyklického vývoje. V předchozích třech letech stavební spořitelny sbíraly vklady klientů, které nyní začaly rozpůjčovávat, proto se více zaměřily na úvěry a pokles nových spořicích smluv je tak očekávaný a nepřekvapivý.

P. K. : Často se mluví o ukončování smluv dětí, za které uzavírali smlouvu o stavebním spoření jejich rodiče. Od roku 2014 musí ukončení smlouvy nezletilého dítěte schválit soud. Jaké důsledky to má pro stavební spořitelny?

V. S. : Dětské smlouvy představují zhruba 20 % naší celkové produkce. Zákonná úprava, že o ukončení dětských smluv musí rozhodnout opatrovnický soud, byla určitě vytvářena s dobrým úmyslem tak, aby chránila děti před zneužitím naspořených peněz. Takových případů je ale minimum a tato zákonná úprava má negativní dopad na všechny klienty. I když opatrovnické soudy v drtivé většině případů rozhodují bez problémů, stejně to pro rodiče představuje zbytečnou byrokratickou, časovou a často i psychickou zátěž. Navíc jsou zbytečně zahlceny soudy, které loni musely řešit asi 20 tisíc podobných případů.

Mimochodem, my jsme se i ptali našich klientů, nakolik je pro ně tato podmínka omezující. Výsledky jsou jednoznačné: při zachování této podmínky by o uzavření smlouvy pro své dítě uvažovalo jen 32 % klientů, zatímco bez této podmínky by to bylo 59 % klientů – pro polovinu klientů je tak rozhodování opatrovnických soudů velkou překážkou pro uzavření dětské smlouvy. Tomu ostatně odpovídá i praxe, počet dětských smluv loni zhruba o tu polovinu klesl.

P. K. : Jedním z hlavních témat roku 2015 byly nízké úrokové sazby na trhu. Obecně platí, že v období nízkých úrokových sazeb by měl klesat zájem klientů o úvěry stavebních spořitelen a naopak by měl stoupat zájem o využívání stavebního spořen jako spořícího produktu. Rok 2015 se ale tomuto pravidlu vymyká. Objem úvěrů zaznamenává meziroční růst a naopak objem nově uzavřených smluv o stavebním spoření klesá. Jak se na to díváte v ČMSS?

V. S. : Částečně to považujeme za standardní cyklický vývoj, částečně se v poklesu nových smluv určitě odráží i výše zmíněný pokles zájmu o dětské smlouvy. Je ale pravdou, že stavební spoření pro konzervativní klienty představuje jednoznačně nejvýnosnější produkt – výnos kolem 3,5 % po dobu šesti let u žádného jiného zabezpečeného produktu nenajdete. Možná je na nás, abychom tuto výhodu více komunikovali a nezaměřovali se jen na levné úvěry – nízké sazby totiž nejsou jen u spořicích produktů, ale i u úvěrů a zde vidíme jasný nárůst zájmu.

P. K. : Velmi citlivým tématem je jednostranné ukončování smluv o stavebním spoření. Mnoho klientů bylo v loňském roce nemile překvapeno tím, že dostali od své stavební spořitelny výpověď. Ekonomické důvody pro takový krok jsou vcelku zřejmé, na druhé straně to však může způsobit pokles důvěry nebo dokonce averzi vůči stavebním spořitelnám. Nemůže právě toto být důvodem poklesu zájmu o stavební spoření? A bude ČMSS s praxí jednostranných výpovědí pokračovat i nadále?

V. S. : Loňské vypovídání smluv bylo jedním z nejtěžších rozhodnutí, které jsem za 12 let působení ve stavební spořitelně udělal a opravdu mě mrzí, že jsme k takovému kroku museli sáhnout. Důvod je především ekonomický – v době současných nulových sazeb by udržování historických smluv často ještě z 90. let z úrokovými sazbami i nad 5 procenty bylo ekonomickou sebevraždou. Nemělo by to negativní dopad jen na stavební spořitelnu jako takovou, ale i na všechny naše klienty. Nemohli bychom všem ostatním nabídnout pořád ještě zajímavou sazbu na vkladech (aktuální zúročení 1,3 % + státní podpora dává výnos 3,5 % ročně) a nebyli bychom konkurenceschopní ani v úvěrování. Samozřejmě vím, že jsme tím mohli narušit dlouhodobě budovanou důvěru klientů, ale jinou možnost jsme opravdu neměli. Věřím, že v budoucnosti již podobné kroky nebudeme muset opakovat.

P. K. : Často sledovaným parametrem je pomět mezi vklady a úvěry. Jak je tom ČMSS a jaká má v tomto ohledu cíle?

V. S. : Podíl úvěrů na vkladech bývá používán pro posuzování efektivity stavebního spoření. Českomoravská stavební spořitelna má tradičně tento parametr hodně vysoký, objem rozpůjčovaných úvěrů k celkovému objemu vkladů klientů se pohybuje kolem 85 %, přičemž průměr trhu je dnes 65 %. Zastáváme názor, že právě poskytování úvěrů je hlavním cílem stavebního spoření a tomu podřizujeme i naše aktivity. Proto počítáme s dalším růstem tohoto ukazatele.

P. K. : Co čeká stavební spoření a Českomoravskou stavební spořitelnu v roce 2016?

V. S. : Myslím, že celý trh by měl mírně růst jak v oblasti úvěrů, tak i u nových smluv. Předpokládám, že zájem o nové smlouvy by mohl být zhruba o 10 procent vyšší než letos. U úvěrů bude složitější zopakovat loňský boom, i tak ale věřím, že i v úvěrové oblasti trh poroste. A naším cílem samozřejmě bude dále posilovat tržní podíl a naši pozici jedničky stavebního spoření. Kromě obchodů pro nás bude rok 2016 i rokem modernizace a digitalizace. Již v lednu budeme prvním desítkám tisíc klientů poprvé v historii posílat elektronické výpisy, pracujeme rovněž na dokončení přeměny našeho IT prostředí. Chceme zrychlit a zjednodušit úvěrový proces tak, abychom našim klientům mohli poskytovat ty nejlepší služby.

P. K. : Děkuji za rozhovor

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK