Stavební spoření v září ve znamení obměny smluv a poklesu zájmu o úvěry

analýza obchodní výsledky
14. 10. 2022 | V září pokračoval růst zájmu o stavební spoření. Úvěrové obchody však klesají na historická minima.
Do konce září letošního roku uzavřely stavební spořitelny 389 581 nových smluv o stavebním spoření, což je o 12 % více než před rokem. Zájem o úvěry naopak meziročně klesl meziročně o 42 % na 49,0 mld. Kč. Údaje stavebních spořitelen zveřejnila ČTK.

Databanka obchodních výsledků

Když se podíváme na detailnější porovnání meziročních změn po jednotlivých měsících, vidíme málo uspokojivý trend. Počet nových smluv o stavebním spoření sice meziročně roste, ale jiná data napovídají, že celkový počet platných smluv o stavebním spoření stagnuje nebo klesá. Objem nových úvěrů v září meziročně poklesl přibližně o 70 %. Přibližně proto, že ČTK nezveřejnila výsledky za srpen, dostupné jsou pouze kumulované výsledky za srpen a září. Proto byly hodnoty za jednotlivé měsíce dopočítány.

Špatné výsledky úvěrových obchodů jsou důsledkem rostoucích úrokových sazeb, vysoké inflace a nejisté ekonomické situace. Meziroční propad je zvýrazněn vysokou srovnávací základnou loňského roku, který byl skutečně mimořádný. Ale objem nově poskytnutých úvěrů se dostává i pod hodnoty předchozích let a atakuje dlouhodobá minima. ČTK publikuje dat stavebních spořitelen od roku 2008, a za těchto 15 let jde o nejhorší výsledek ve 3. čtvrtletí.
Drtivou většinu úvěrů stavebních spořitelen totiž stále tvoří úvěry překlenovací, které podléhají stejným výkyvům jako jiné úvěry na bydlení ostatních bank. Úvěry ze stavebního spoření v období rostoucích úrokových sazeb naopak rostou. Úvěrů ze stavebního spoření je však stále velmi málo a jejich vliv na celkové obchodní výsledky je zanedbatelný.

Nových smluv o stavebním spoření přibývá

Nejvyšší meziroční růst počtu nových smluv o stavebním spoření zaznamenala Raiffeisen stavební spořitelna (+39 %). Velmi dobré výsledky nových obchodů však vykazují všechny stavební spořitelny, s výjimkou ČSOBS. Liška jako jediná sjednala v letošním roce méně nových smluv, než ve stejném období vloni.

Detailní údaje sice nemáme k dispozici, nicméně vše nasvědčuje tomu, že i přes rostoucí počet nových smluv (meziročně +12 %) celkový počet platných smluv neroste. Klienti českých stavebních spořitelen jsou ke spoření motivování téměř výhradně zhodnocováním vkladů. S rostoucími úrokovými sazbami na trhu ukončují své smlouvy o stavebním spoření, aby své peníze přesunuli na účty s vyšším zhodnocením. Sledujeme tak omlazování kolektivu střadatelů které je sice prospěšné, ale v tomto provedení bude pro stavební spořitelny velmi drahé. Pokud stavební spořitelny nepřizpůsobí svou strategii novému ekonomickému prostředí, budou muset v následujících šesti letech počítat s růstem ceny depozit až na dvojnásobek.

Úvěry klesají na historická minima

V meziročním srovnání nových úvěrů si nejlépe vede MONETA, a to především díky nízké srovnávací základně. Je to však jediná stavební spořitelna, která letos poskytla více úvěrů než vloni. Za dobrý výsledek je třeba považovat i devítiprocentní pokles Buřinky, protože zbývající tři spořitelny mají pokles dvouciferný.

Výsledky ukazují, že úvěrové obchody stavebních spořitelen mají stejný negativní trend jako úvěrové obchody ostatních bank. Do určité míry je to pochopitelné, protože řada důvodů pro pokles zájmu o úvěry je stejná pro stavební spořitelny i pro ostatní banky. To se týká především ekonomické nejistoty, inflace, rostoucích cen energií a nemovitostí. Rostoucí úrokové sazby by však měly způsobit naopak pozitivně. Objem nových úvěrů ze stavebního spoření také skutečně roste, protože sjednané úrokové sazby jsou ve srovnání s ostatními úvěry téměř poloviční. I přes pokračující růst je však úvěrů ze stavebního spoření žalostně málo. Většinu úvěrů stavebních spořitelen však tvoří úvěry překlenovací. Ty mají tržní podmínky stejně jako úvěry ostatních bank a sdílejí s nimi i neradostný klesající trend.

Databanka obchodních výsledků

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK