Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

stavební spořitelna Online Akce
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Cílová částka      Doba spoření 

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelný úrok spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Smlouva uzavřená prostřednictvím internetu bez poplatku za uzavření

Účet stavebního spoření: Online Akce
Úroková sazba1,00 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu325 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Akční nabídka Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) stavebního spoření bez poplatku za uzavření. Smlouva o stavebním spoření uzavřená prostřednictvím internetu má standardní poplatek za uzavření smlouvy 495 Kč. V rámci akce je však uzavření smlouvy zdarma.

Prostřednictvím internetu je možno uzavřít smlouvu s cílovou částkou nejvýše 400 000 Kč.

Uzavřít smlouvu na webu Buřinky

Buřinka nabízí uzavření smlouvy prostřednictvím internetu ve dvou variantách. Obě varianty začínají stejně, a to vyplněním návrhu smlouvy na webu Buřinky. Liší se následujícím krokem, kterým je ověření totožnosti klienta. Varianta podepíši u prodejce spočívá v tom, že klient vyplněný návrh smlouvy vytiskne a odnese na pobočku České spořitelny, kde smlouvu podepíše.

Druhá varianta bez prodejce je skutečně on-line: zájemce naskenuje nebo vyfotografuje dva platné osobní doklady a jeden výpis z účtu a tyto kopie odešle elektronicky přes zabezpečené rozhraní na webu Buřinky. Posledním krokem je provedení první platby na účet stavebního spoření. Účet, ze kterého je tato první platba provedena musí patřit zájemci a musí to být onen účet, jehož výpis (kopie) je posílán Buřince.

 
Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen