stavební spořitelna AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

Cílová částka      Doba spoření 

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelný úrok spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč
Úroková sazba0,60 %
Poplatek za uzavření smlouvy1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč, sleva až  1 500 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
ČMSS nabízí slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření až 1500 Kč. Standardní poplatek za uzavření smlouvy čií 1 % z cílové částky, nejvyýše však 15 000 Kč. Díky slevě je možno uzavřít smlouvu s cílovou částkou až 150 000 Kč zdarma.


Uzavřít smlouvu online na webu ČMSS
 

Podmínky:

  • Nová smlouva je zvýhodněna 100% slevou z poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 1500 Kč.
  • Při uzavření smlouvy s cílovou částkou nad 150 000 Kč musí klient uhradit zbývající část poplatku za uzavření smlouvy nejpozději do konce měsíce následujícího po uzavření smlouvy o stavebním spoření.
  • Klient smí smlouvu vypovědět nejdříve po 6 letech, v opačném případě mu bude poplatek dodatečně naúčtován.

Úroková sazba

Vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,6 % p. a. K této sazbě je možno získat navíc úrokový bonus v rámci Bonusového programu.

Bonusový program

Klienti v tarifu AktivPlus Spořicí mohou získat úrokový bonus. Výše bonusu činí 0,4 % p. a. za prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu AktivPlus Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření.

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.


Uzavřít smlouvu online na webu ČMSS
 


Poskytovatelem stavebního spoření je

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

  www.cmss.cz