Raiffeisenka láká na zvýhodněné stavební spoření

stavební spoření
29. 10. 2018 | Raiffeisen stavební spořitelna vyhlásila několik akčních nabídek na podporu spoření.
S blížícím se koncem roku přichází Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) s akčními nabídkami, které mají přitáhnout nové zájemce ke stavebnímu spoření. Noví klienti mohou získat slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření ve výši až 2000 Kč. Stávající klienti mohou se slevou uzavřít následnou smlouvu o stavebním spoření, případně zvýšit cílovou částku smlouvy stávající. Prémie ve výši 100 Kč je připravena pro nové zájemce o Felixovo spoření. Podrobné podmínky jsou uvedeny níže.

Nová smlouva o stavebním spoření

Nejvyšší zvýhodnění mohou získat buď zcela noví klienti, kteří nikdy neměli smlouvu o stavebním spoření s RSTS, nebo takoví, jejichž smlouva byla ukončena nejpozději 31. 12. 2016. Ti mohou získat slevu ve výši poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, nejvýše však 2000 Kč. Podmínky pro získání slevy jsou následující:
 • Musí jít o nového klienta, který buď nikdy neměl smlouvu o stavebním spoření s RSTS, nebo poslední platnou smlouvu o stavebním spoření s RSTS ukončil nejpozději k 31. 12. 2016.
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v době konání akce, tedy od 24. 10. do 17. 12. 2018.
 • Smlouva o stavebním spoření musí mít cílovou částku nejméně 200 000 Kč.
 • K 19. 12. 2018 musí být na účtu stavebního spoření zůstatek po odečtení poplatků ve výši nejméně 20 000 Kč.
Prémie ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč, bude na účet připsána nejpozději do konce roku 2018. Vyplacena bude společně s uspořenou částkou po přidělení cílové částky, nebo pokud klient smlouvu ukončí výpovědí po uplynutí nejméně 72 měsíců. Klient, který zvolí nejnižší možnou cílovou částku (tj. 200 000 Kč), má tedy smlouvu o stavebním spoření zdarma. Při vyšší cílové částce bude poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky, snížený o 2000 Kč.

Akční nabídky RSTS vyžadují, aby klient dal na počátku spoření mimořádný vklad. Proto je nenajdete ve srovnání stavebního spoření, které předpokládá pravidelné měsíční spoření. Výnos si však můžete spočítat sami pomocí kalkulátoru stavebního spoření.
Pozor je potřeba dát na poslední podmínku, která vyžaduje naspoření 20 000 Kč. Podmínky jsou totiž formulovány tak, že je potřeba nejprve zaplatit poplatek za uzavření smlouvy, vložit dalších 20 000 Kč a teprve poté stavební spořitelna připíše na účet prémii, která tento poplatek (přinejmenším částečně) kompenzuje. Na účet je tedy potřeba poslat částku 20 000 Kč zvýšenou o standardní poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za uzavření smlouvy je obvykle 1 % z cílové částky. . Úroky ani běžné poplatky za vedení účtu splnění této podmínky neovlivní. Úroky se připisují jednou ročně a poplatky se účtují čtvrtletně. Jak úroky, tak i poplatky se tedy na účtu objeví až 31. 12.

Při cílové částce 200 000 Kč je tedy nutno vložit na účet alespoň 22 000 Kč, aby po odečtení poplatku 2000 Kč byla na účtu požadovaná částka 20 000 Kč. Teprve následně bude na účet připsána prémie, takže před koncem roku bude na účtu 22 000 Kč. Poté (31. 12.) se na účet stavebního spoření zaúčtují poplatky a úroky.

Stávající klienti mohou získat slevu na novou smlouvu, nebo na zvýšení cílové částky

Další akční nabídka se týká klientů stávajících. Ne ovšem všech, pouze těch, kteří měli 21. 10. 2018 platnou smlouvu o stavebním spoření a měli na účtu naspořeno alespoň 95 % cílové částky. Těmto klientům nabízí RSTS dvě možnosti: uzavřít novou (následnou) smlouvu o stavebním spoření, nebo u té stávající zvýšit cílovou částku. V obou případech je možno získat slevu ve výši až 1500 Kč.

Uzavření následné smlouvy o stavebním spoření

Stávající klient může uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření se sníženým poplatkem za uzavření smlouvy. Musí však splnit následující podmínky:
 • Klient musí mít k 21. 10. 2018 platnou smlouvu o stavebním spoření s RSTS a na této smlouvě musí být naspořeno alespoň 95 % cílové částky.
 • Tato stávající smlouva musí být ukončena nejpozději do 19. 12. 2018.
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v době konání akce, tedy od 24. 10. do 17. 12. 2018.
 • K 19. 12. 2018 musí být na novém účtu stavebního spoření zůstatek po odečtení poplatků ve výši nejméně 40 000 Kč.
Prémie ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 1500 Kč, bude na účet stavebního spoření připsána nejpozději do konce roku 2018. Vyplacena bude společně s uspořenou částkou po přidělení cílové částky, nebo pokud klient smlouvu ukončí výpovědí po uplynutí nejméně 72 měsíců.

Na následné smlouvě musí být 19. prosince naspořeno 40 000 Kč, což je dvojnásobek částky, která je vyžadována pro získání prémie na první novou smlouvu. Zřejmě se předpokládá, že většina klientů převede část vkladů ze stávající smlouvy na smlouvu následnou. I zde je potřeba počítat s tím, že z vkladů stavební spořitelna nejprve odkrojí poplatky, a teprve poté je na účet připsána prémie, která je (minimálně zčásti) kompenzuje. Na následnou smlouvu je tedy potřeba převést o něco více, než požadovaných 40 000 Kč, aby byly pokryty poplatky.

Zvýšení cílové částky stávající smlouvy o stavebním spoření

Stávající klient si může také u své stávající smlouvy o stavebním spoření zvýšit cílovou částku se sníženým poplatkem. Musí však splnit následující podmínky:
 • Klient musí mít k 21. 10. 2018 platnou smlouvu o stavebním spoření s RSTS a na této smlouvě musí být naspořeno alespoň 95 % cílové částky.
 • Zvýšení cílové částky na této stávající smlouvě musí být provedeno v době konání akce, tedy od 24. 10. do 17. 12. 2018.
Prémie ve výši poplatku za zvýšení cílové částky, nejvýše však 1500 Kč, bude na účet stavebního spoření připsána nejpozději do konce roku 2018. Vyplacena bude společně s uspořenou částkou po přidělení cílové částky, nebo pokud klient smlouvu ukončí výpovědí po uplynutí nejméně 72 měsíců.

Stokoruna k Felixově spoření

Poslední doprovodná akce se týká klientů, kteří uzavřou Felixovo spoření. Ti mohou dostat prémii ve výši 100 Kč. Na rozdíl od předchozích prémií, které jsou de facto snížením (vrácením) poplatku, tato prémie obnáší skutečně peníze navíc. Díky tomu podléhají dani z příjmů ve výši 15 % (daň odvádí banka). Klientovi tedy zůstane 85 Kč.

Jaké jsou podmínky? Akce probíhá ve dvou časových etapách, proto i podmínky mají dvě varianty, které se vzájemně liší pouze jednotlivými termíny.

Varianta 1
 • Klient, který uzavřel smlouvu FELIX v období od 2. 7. 2018 do 31. 10. 2018 musí mít ke dni 31. 10. 2018 s bankou uzavřenou ještě další smlouvu o stavebním spoření.
 • Zůstatek na účtu stavebního spoření smlouvy FELIX musí být 31. 10. 2018 alespoň ve výši 2000 Kč
Varianta 2
 • Klient, který uzavřel smlouvu FELIX v období od 1. 11. 2018 do 17. 12. 2018 musí mít ke dni 17. 12. 2018 s bankou uzavřenou ještě další smlouvu o stavebním spoření.
 • Zůstatek na účtu stavebního spoření smlouvy FELIX musí být 19. 12. 2018 alespoň ve výši 2000 Kč

V prvním případě bude prémie připsána na účet 31. 11. 2018, ve druhém pak 31. 12. 2018. Výše prémie je v obou případech stejná, tedy 100 Kč (po zdanění 85 Kč).

Felixovo spoření je speciální druh smlouvy o stavebním spoření. Celý oficiální název je FELIX S 182 a jde o smlouvu o stavebním spoření se zvýhodněným úročením a zvýhodněnými (prakticky nulovými) poplatky. Podmínky jsou následující:

 • Každý klient může mít nejvýše jednu smlouvu v tarifu FELIX S 182.
 • Smlouvu v tarifu FELIX S 182 je možno uzavřít pouze tehdy, když má klient uzavřenou další smlouvu o stavebním spoření, takzvanou souběžnou smlouvu (tj. klient nemůže mít pouze smlouvu s tarifem FELIX S 182).
 • Cílová částka (a tím i maximální naspořená částka) je 5 mil. Kč (u právnických osob 10 mil. Kč).
 • Zůstatek na účtu je úročen základní fixní úrokovou sazbou 0,3 % (sazba je neměnná po dobu 6 let).
 • Úrok je dále zvýšen o variabilní složku. Výše variabilní složky je vyhlašována v stavební spořitelnou Oznámení (může se kdykoli změnit). Aktuálně je variabilní složka dalších 0,3 %.
 • Úroky se připisují měsíčně.
 • Na účet v tarifu FELIX S 182 nemůže být nárokována státní podpora.

Shrnutí

Tyto akční nabídky jsou zaměřeny k získání nových spořících klientů i k udržení klientů stávajících. Výše prémie (1500 – 2000 Kč) odpovídá obvyklým akčním nabídkám v této době. Za pozornost stojí podmínka vložit ještě letos na novou smlouvu 20 000 Kč. Nejde o podmínku nelogickou, vložením této částky si klient zajistí plnou státní podporu (2000 Kč) ještě za letošní rok. Tato podmínka možná odradí zájemce, kteří nemají podobnou částku pohotově k dispozici, ostatní však utvrdí v dalším pokračování ve spoření.

Podmínky těchto akčních nabídek nepředpokládají pravidelné měsíční spoření, proto je nenajdete ve srovnání stavebního spoření. Pokud vás však zajímá, jakého výnosu byste mohli dosáhnout, můžete použít kalkulátor stavebního spoření. V něm je možno zvolit nejen pravidelnou měsíční úložku, ale i jednorázový vklad na počátku spoření.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře