Pololetní výsledky stavebních spořitelen jsou pozitivní

stavební spoření
15. 8. 2019 | Pololetní výsledky přinesly několik zajímavých výsledků. Přečtěte si podrobnější analýzu hlavních ukazatelů stavebních spořitelen.
Stavební spořitelny zveřejnily informace o svém hospodaření, které jsou povinny čtvrtletně publikovat. Z  údajů za první pololetí roku 2019 vyplývá, že všechny tři ukazatele, na které se dívám jako první, meziročně vzrostly. Celkový objem vkladů na účtech stavebního spoření vzrostl o 0,1 % na 354,71 mld. Kč a objem poskytnutých úvěrů o 7,4 % na 282,76 mld. Kč. Zisk po zdanění je rovněž vyšší než před rokem, a to o 2,2 %, jeho celková výše dosáhla 1,76 mld. Kč.

Databanka hospodářských výsledků stavebních spořitelen

Vklady meziročně vzrostly

Začnu tím nejzajímavějším – vklady na účtech stavebního spoření meziročně vzrostly. A sluší se dodat, že jde o první meziroční růst po hodně dlouhé době. Před několika lety se stavební spořitelny spořících klientů spíše zbavovaly, protože měly přebytek vkladů a úroky z vkladů byly příliš vysoké. To se však před nějakou dobou změnilo. Stavební spořitelny se začaly o nové klienty zajímat, objevují se různé akční nabídky a v loňském roce vzrostl počet nově zavřených smluv o 14 %. To se dnes promítlo i do bilančních hodnost a celkový objem vkladů je v letošním pololetí vyšší než před rokem.

Jak se na tomto čísle podílely jednotlivé spořitelny je patrné z následujícího grafu. Modrými sloupečky jsou znázorněny meziroční změny vkladů. Tři z pěti stavebních spořitelen jsou v plusu (ČMSS, Modrá pyramida a Raiffeisen), zbylé dvě ztrácejí (Buřinka a Wüstenrot).

Přirozeně se nabízí otázka, jaký bude další vývoj. Stavební spořitelny zjevně o nové klienty stojí a počet nově uzavíraných smluv i v letošním roce dále narůstá. To vytváří předpoklad dalšího nárůstu objemu vkladů. Je velmi pravděpodobné, že nastává odraz ode dna, odraz to však bude velmi pomalý.

Úvěry pokračují v růstu

Růst celkového objemu úvěrů v bilanci je zřetelný již delší dobu. Celkový objem pohledávek za klienty roste i přesto, že nově poskytnutých úvěrů je letos méně než před rokem. Důvody tohoto jevu jsou čistě technické – pokles nově poskytnutých úvěrů se v bilanci projeví až s určitým zpožděním, navíc nelze vyloučit, že některé z úvěrů sjednaných v silném posledním čtvrtletí loňského roku se ještě dočerpávají. Proto je pravděpodobné, že růst bilanční hodnoty poskytnutých úvěrů bude ještě nějakou dobu pokračovat i přes pokles nových obchodů v letošním roce.

Z předchozího grafu lze vyčíst, jak se na růstu úvěrů podílejí jednotlivé stavební spořitelny. Nejvyšší (dvouciferný) růst vykazují Raiffeisen a Modrá pyramida následované Buřinkou. Relativně malý růst vidíme u ČMSS a jediný Wüstenrot je v minusu.

Kolik vkladů je použito v úvěrech?

Následující graf ukazuje vývoj objemu vkladů (modře) a úvěrů (červeně) relativně vzhledem ke stavu na konci roku 2013. Objem vkladů stále klesá, až v tomto roce se pokles zastavuje někde u 82 % hodnoty roku 2013. Naproti tomu objem úvěrů dosáhl svého minima v polovině roku 2016 a od té doby roste.

Zelenou čarou je v grafu vyznačen poměr úvěry/vklady který ukazuje, jaká část vkladů je použita v úvěrech. Tento poměr stále roste a dnes dosahuje 80 %, přičemž přinejmenším krátkodobě lze očekávat další růst. Proto se stavební spořitelny musí starat i o pasivní strany svých bilancí a nabírat nové spořící klienty.

Zde vidíme další zajímavý výsledek. Nejvyšší poměr úvěry/vklady dlouho vykazovala ČMSS, tu však v minulém čtvrtletí dohonila a tomto kvartále dokonce předhonila Modrá pyramida. Na třetím místě je Raiffeisen a všechny tato tři stavební spořitelny mají v úvěrech umístěno více než 80 % svých vkladů (MPSS dokonce 87 %).

Databanka hospodářských výsledků stavebních spořitelen

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře