Ode dneška mohou rodiče ukončovat smlouvy svých dětí bez rozhodnutí soudu

děti zákon
6. 4. 2016 | Dnes vyšla ve Sbírce zákonů novela Zákona o stavebním spoření, která přináší dlouho očekávanou změnu. Za stanovených podmínek budou rodiče moci ukončovat smlouvy o stavebním spoření svých dětí bez rozhodnutí soudu.
Novela zákona o stavebním spoření vyšla dnes (6. 4. 2016) ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2016 a dneškem také nabývá účinnosti. Novela podstatně usnadňuje ukončování smluv o stavebním spoření nezletilých dětí. V § 5 přibyl nový odstavec následujícího znění
(13) Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při  správě jmění dítěte, dojde-li k němu po  uplynutí doby stanovené v  § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.
Pro ukončení smlouvy dítěte bez opatrovnického soudu tedy musí být splněny dvě podmínky.
  1. Především musí s ukončením smlouvy o stavebním spoření souhlasit všichni zákonní zástupci dítěte, tedy obvykle oba rodiče. To je důležité zejména tehdy, kdy jsou rodiče rozvedeni, nebo mají neshody.
  2. Druhou podmínkou je, že smlouva nesmí být ukončena předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací lhůty. To zřejmě nebude pro většinu rodičů problém, protože dodržení této lhůty je podmínkou pro výplatu státní podpory.
Pokud se tedy rodiče na ukončení smlouvy dítěte nedohodnou, nebo pokud by chtěli smlouvu ukončit předčasně, bude muset rozhodovat opatrovnický soud, stejně jako tomu bylo dříve.

Již jsme aktualizovali plný text Zákona o stavebním spoření, ve kterém je nyní poslední novela zapracována.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK