Nejlevnější překlenovací úvěr bez zajištění dnes nabízí MONETA

praktické rady překlenovací úvěr
17. 2. 2021 | Jaké výhody a nevýhody mají úvěry stavebních spořitelen, které jsou poskytovány bez zajištění zástavním právem?
Stavební spořitelny nabízejí kromě zajištěných úvěrů (hypoték) také úvěry, u kterých není vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Jsou tedy vhodným řešením pro všechny, kdo nemohou nebo nechtějí za úvěr ručit nemovitostí. Podívejme se na nejlevnější nabídky na trhu.
Upozornění na změnu
Krátce po publikaci článku, 19. února snížila RSTS úrokové sazby REKOpůjčky o 0,35 procentního bodu. I po této změně však platí, že nejlevnějším překlenovacím úvěrem je ProBydlení + NaÚvěr N2 Fix od MONETY, na druhém místě zůstává Rychloúvěr Modré pyramidy s pětiletou fixací.

Za nimi pak následuje Rychloúvěr Modré pyramidy s pevnou úrokovou sazbou a REKOpůjčka RSTS. Pořadí těchto dvou překlenovacích úvěrů závisí na výši úvěru a době splatnosti. To je změna oproti stavu popsaném v tomto článku.

Co budeme srovnávat?

V dnešním srovnání se podíváme na překlenovací úvěry, tedy na ty úvěry, které je možno získat bez čekání a bez předchozího spoření. Z nabízených překlenovacích úvěrů vybereme ty, u kterých není požadováno zajištěná zástavním právem k nemovitosti. A ze srovnání také vyřadíme speciální nabídky, určené pro refinancování či pro družstevní bydlení.

Jak budeme srovnávat?

Budeme předpokládat úvěr ve výši 300 000 Kč, zvolíme výši měsíční splátky (2700 Kč) a podíváme se, kolik splátek je potřeba k uhrazení celého dluhu. Nejlevnější je pak ten úvěr, který je při dané výši splátky splacen nejdříve.

Do výpočtu jsou zahrnuty všechny standardní poplatky, jako je poplatek za poskytnutí úvěru a měsíční poplatky. Stavební spořitelny neúčtují tyto poplatky zvlášť, ale inkasují si je samy z našeho účtu. Takže stavební spořitelně posíláme pouze sjednanou splátku. V tabulce jsou uvedeny jen základní výsledky. podrobnější informace jsou k dispozici v aktuálním srovnání překlenovacích úvěrů.

A jaký je výsledek?

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Nejlevnější je MONETA, za ní Modrá pyramida a Raiffeisen

Výsledek splácení pro úvěr 300 000 Kč a měsíční splátku 2700 Kč je v následující tabulce. Najdeme zde nejen počet splátek, ale i celkem zaplacenou částku a čistou úrokovou sazbu. Ta nám říká, jakou úrokovou sazbu by musel mít srovnatelný úvěr bez jakýchkoli poplatků.

Srovnání překlenovacích úvěrů (stav k 17. 2. 2021)
Překlenovací úvěr Fixace Počet splátek Celkem zaplaceno ČUS
MSS ProBydlení + NaÚvěr N2 Fix FIX 136,8 369 476 3,766 %
MPSS Rychloúvěr Fix-5 5 138,8 374 797 3,978 %
MPSS Rychloúvěr Fix FIX 144,1 389 022 4,508 %
RSTS REKOpůjčka Fix-3 3 146,8 396 394 4,761 %
RSTS REKOpůjčka Fix-5 5 146,8 396 394 4,761 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3 Fix-3 3 149,5 403 724 5,001 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix FIX 151,9 410 231 5,204 %
ČMSS Kredit Fix + AktivPlus 20 FIX 154,6 417 309 5,414 %
SSČS Trend Fix-3 3 156,7 423 107 5,579 %
MSS ProBydlení + ProSpoření Fix FIX 174,3 470 687 6,721 %
SSČS Trend Fix-6 6 175,4 473 498 6,778 %
SSČS Trend Fix-10 10 185,7 501 508 7,298 %

Srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavní právem k nemovitosti. Při výpočtu byla nastavena výše úvěru 300 000 Kč a měsíční splátka 2700 Kč. Srovnání nezahrnuje zvýhodněné úvěry pro vybrané segmenty (úvěry na refinancování či na družstevní bydlení).

MONETA ProBydlení + NaÚvěr N2

Poměrně krkolomný název říká, že jde o překlenovací úvěr NaÚvěr N2, kombinovaný s tarifem stavebního spoření ProBydlení. Při splátce 2700 Kč měsíčně splatíme třistatisícový úvěr za 137 měsíců a celkem zaplatíme 369 476 korun. To odpovídá čisté úrokové sazbě 3,766 % p. a. Nebo jinými slovy: nabídka MONETY je srovnatelná s úvěrem bez poplatků, úročeným sazbou 3,766 %. Přitom nominální sazba překlenovacího úvěru i navazujícího úvěru ze stavebního spoření je 3,89 %. To je samo o sobě zajímavé, protože čistá úroková sazba i RPSN) obvykle vychází díky poplatkům vyšší, než sazba nominální. Překlenovací úvěr má však poplatky velmi nízké. Platíme pouze první dva roky 27 Kč měsíčně za vedení účtu. Na druhou stranu za tuto dobu získáme přes 4000 Kč státní podpory, která zaplacené poplatky více než kompenzuje.

Překlenovací úvěr NaÚvěr N2 má pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení. Díky tomu máme zajištěno, že se nám v budoucnu úroková sazba (a tím i splátka) nezvýší.

Doba splatnosti je silnou stránkou MONETY, její nezajištěné překlenovací úvěry mohou být spláceny až 22 let. To je o dva roky více, než nabízí konkurence. Dlouhá doba splatnosti umožňuje nižší splátku, což je vítané zejména u vyšších částek. MSS nabízí překlenovací úvěry bez zajištění až do výše 1 mil. Kč.

Modrá pyramida a její Rychloúvěr

Modrá pyramida nabízí Rychloúvěr s úrokovou sazbou pevnou po celou dobu splácení, nebo se sazbou fixovanou na 5 let. Pětiletá fixace je o něco levnější a odpovídá čisté úrokové sazbě 3,978 %. Po uplynutí pěti let se tedy může úroková sazba změnit, ale podmínky MPSS zajišťují, že se nezvýší nad hranici 6 %. To je maximální úroková sazba, kterou může MPSS v tomto tarifu požadovat. Modrá pyramida nabízí i variantu s pevnou úrokovou sazbou, která je jen o něco málo dražší (čistá úroková sazba 4,508 %).

Ve srovnání s MONETOU je horní hranice Rychloúvěru „jen“ 800 000 Kč. O něco kratší je i doba splatnosti. Ta může být nejvýše 20 let, pro menší úvěry (do 250 000 Kč) jen 15 let.

Rekopůjčka od Raiffeisenky

Do třetice všeho dobrého tady máme Rekopůjčku od Raiffeisen stavební spořitelny. Ta neumožňuje fixovat úrokovou sazbu po celou dobu splatnosti, ale pouze na 3 nebo 5 let. Na druhé straně jde o klasický překlenovací úvěr, který po několika letech přejde v úvěr ze stavebního spoření, u kterého je úroková sazba neměnná. Změna úrokové sazby tedy hrozí pouze v první fázi překlenovacího úvěru.

Jak tříletá, tak i pětiletá fixace dnes vyjdou nastejno, čistá úroková sazba činí 4,761 %. To je o celý procentní bod více, než nabízí MONETA. Úrokovou sazbu je sice možno snížit až o 0,15 procentního bodu, pokud si sjednáme příslušné pojištění, ovšem za cenu nákladů na pojistné.

Maximální výše úvěru je 1 mil. Kč (tedy stejná jako u MONETY), ovšem doba splatnosti je nejvýše 18 let.

Výše úvěru ani rychlost splácení s pořadím příliš nezamíchá

Pro srovnání překlenovacích úvěrů byl použit program Dataset s aktuální databází z 15. 2. 2021, kdy proběhla poslední změna úrokových sazeb.
Srovnávací výpočet jsme prováděli pro úvěr ve výši 300 000 Kč a jednu konkrétní splátku 2700 Kč, což odpovídá době splatnosti 11 – 12 let. Pro jiné parametry se výsledky přirozeně změní, nicméně pořadím to nezamíchá. V následujícím grafu jsou zobrazeny výsledky výpočtu čisté úrokové sazby pro úvěr ve výši 300 000 Kč pro různé výše splátek. Zvýrazněny jsou nejlevnější úvěry, o kterých je řeč v tomto článku, ostatní jsou pouze naznačeny neoznačenými čarami. Úvěry s čistou úrokovou sazbou nad 6 % nejsou v grafu zobrazeny vůbec. I když je patrná závislost čisté úrokové sazby na výši splátky, pořadí na prvních místech se nemění. Pouze Rekopůjčka RSTS se při rychlém splácení dostává nad úroveň Úvěru od Buřinky.
Závislost čisté úrokové sazby na výši měsíční splátky. Překlenovací úvěry stavebních spořitelen bez zajištění zástavním právem k nemovitosti, výše úvěru 300 000 Kč.

Podobný obrázek bychom viděli i pro jiné objemy úvěrů. Pro některé kombinace výše úvěru a výše splátky se Rychloúvěr RSTS stává dražší, než Úvěr od Buřinky, ale pořadí na prvních dvou místech se nikde nemění.

Shrnutí

Nezajištěné překlenovací úvěry MONETY vycházejí ze srovnání jako jasný favorit. Jsou nejlevnější, nabízejí nejdelší dobu splatnosti i nejvyšší objem.

ochrana spotřebitele test úvěr

Znáte pravidla pro předčasné splácení úvěru?

Otestujte si vaše znalosti. Víte jaká pravidla platí pro mimořádné splátky spotřebitelského úvěru?
Výhodná je i pevná úroková sazba. Další snižování úrokových sazeb není příliš pravděpodobné a pevná úroková sazba zajišťuje, že se nám v budoucnu nezmění výše splátky. V minulosti byly vyhledávané tří nebo pětileté fixace úrokové sazby těmi, kdo v tomto časovém horizontu plánovali provést mimořádnou splátku úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru však vychází dlužníkům natolik vstříc, že jsou dnes podobné úvahy zbytečné.

Kde je možno získat úvěr o kterém je tento článek?
MONETA Modrá pyramida Raiffeisen
Můžete se také sami podívat na porovnání překlenovacích úvěrů.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK