Které stavební spoření je nejrychlejší?


24.1.2015 |
ID-100154447.jpg
Foto: Sura Nualpradid na FreeDigitalPhotos.net
Hlavním přínosem stavebního spoření je možnost získání úvěru s pevnou úrokovou sazbou. Nárok na úvěr ze stavebního spoření však vznikne až po určité době. A tato čekací doba na přidělení úvěru je u každého tarifu jiná.

Dnešní nízké úrokové sazby hrají do karet spíše hypotékám. Anebo těm, kteří si dnešní nízké úrokové sazby zafixují do budoucna prostřednictvím smlouvy o stavebním spoření. Je ale nutné umět si spočítat, za jak dlouho tento nárok vznikne.

Výhody přiděleného úvěru

Pokud klient stavební spořitelny určitou dobu spoří, získá nárok na přidělení úvěru ze stavebního spoření, který se někdy označuje jako přidělený úvěr. Zda klient tento úvěr využije, nebo zda bude dále spořit, je na jeho rozhodnutí. Stavební spořitelna však má povinnost přidělený úvěr nabídnout.

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření je možno zafixovat si dnešní výhodnou úrokovou sazbu úvěru.
Důležité je to, že úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je zákonem regulovaná. Nesmí převýšit úrokovou sazbu z vkladů o více než tři procentní body a musí být sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Takže ten, kdo dnes uzavře smlouvu stavebním spoření, má v této smlouvě nejen úrokovou sazbu z vkladů, ale také tam najde, jak bude úročen jeho úvěr, na který získá v budoucnu nárok.

Stavební spořitelny dnes snižují úrokové sazby, což se přirozeně nelíbí těm, kdo chtějí u stavební spořitelny pouze zhodnocovat své peníze. Radovat se však mohou ti, kteří v budoucnu plánují čerpat úvěr ze stavebního spoření. Dnešní rekordně nízké úrokové sazby nevydrží na věky. Když za několik let sazby vzrostou, zdraží se i dnes tak levné hypotéky. Úroková sazba sjednaná ve smlouvě o stavebním spoření však zůstane.

Jak měřit rychlost tarifu stavebního spoření?

Každý, kdo má zájem o úvěr ze stavebního spoření řešil otázku, kdy vlastně vznikne nárok na úvěr? Čekací doba na přidělení úvěru závisí totiž nejen na volbě tarifu, ale také na způsobu spoření. Nejrychleji lze dosáhnout přidělení, pokud na počátku na účet vložíme minimální částku potřebnou pro přidělení, to je 35 – 50 % cílové částky. Další spoření pak není potřebné – jen čekáme, až hodnotící číslo dosáhne hodnoty potřebné pro přidělení.

V následující tabulce je porovnání čekací doby na přidělení úvěru u takového rychle spořícího klienta. Při výpočtu byla předpokládána cílová částka 300 tis. Kč a klient učinil na počátku spoření jednorázový vklad ve výši částky potřebné pro přidělení. Tímto způsobem je standardně vyhodnocována rychlost tarifů stavebních spořitelen na těchto stránkách. Následující tabulka ukazuje aktuální stav (leden 2015).

Tabulka 1: Čekací doba na přidělení při cílové částce 300 tis. Kč
a počáteční jednorázové úložce ve výši částky potřebné pro přidělení

Spořitelna a tarif První úložka
(v % cílové částky a v Kč)
Čekací doba
(měsíce)
RSTS S 141 40 % 120 000 27
MPSS Optimal rychlá 40 % 120 000 33
SSČS Standard 35 % 105 000 38
WÜST ProÚvěr OZ-U 40 % 120 000 42
RSTS U 142 40 % 120 000 44
MPSS Optimal standardní 40 % 120 000 45
ČMSS MULTI 15 35 % 105 000 47
ČMSS Garant 15 45 % 135 000 48
RSTS U 143 35 % 105 000 50
WÜST ProSpoření OF-S 40 % 120 000 50
ČMSS MULTI 20 35 % 105 000 55
WÜST ProÚvěr OY-U 50 % 150 000 56
MPSS Optimal pomalá 40 % 120 000 66
ČMSS MULTI 25 35 % 105 000 68
ČMSS MULTI 30 35 % 105 000 92

Z tabulky je patrný velký rozdíl mezi jednotlivými nabídkami stavebních spořitelen. Stojí za povšimnutí, že rozdíly jsou jak v čekací době, tak i v částce, kterou stavební spořitelny vyžadují pro přidělení. Nelze také jednoznačné říci, který tarif je nejvýhodnější, protože kromě čekací doby a minimální částky potřebné pro přidělení hrají také významnou roli úrokové sazby. Proto není výběr vhodného tarifu pro financování úvěrem vůbec jednoduchý.

x3y8 Největší rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším tarifem nabízí Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Zatímco v nejrychlejším tarifu Multi 15 dojde k přidělení úvěru za necelé 4 roky, u nejpomalejšího Multi 30 je nutno čekat téměř dvakrát tak dlouho.

x3y8 Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) má velmi přehlednou nabídku tří tarifů, které se liší rychlostí, což mají také ve svém názvu. V rychlém tarifu lze získat přidělení za 33 měsíců, v nejpomalejším pomalém za 66.

x3y8 Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) nabízí absolutně nejrychlejší tarif S 141, přidělení lze získat již za 27 měsíců. Paradoxně je tento tarif svými úrokovými sazbami určen především pro spoření.

x3y8 Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) má v nabídce jediný tarif, který patří mezi ty rychlejší. Mezi tarify s povinným naspořením 35 % je vůbec nejrychlejší.

x3y8 Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST) má od ledna letošního roku v nabídce celkem čtyři tarify, přičemž jeden z nich (PÚ Tarif OF-P) není nabízen samostatně, ale pouze v kombinaci s překlenovacím úvěrem. Ze zbylých je nejrychlejší ProÚvěr OZ-U, který dosáhne přidělení za 42 měsíců. Velmi zajímavý je tarif ProÚvěr OY-U, který má dnes rekordně nejnižší úrokovou sazbu (1,99 %). Bohužel podmínky pro získání tohoto úvěru patří spíše mezi ty tvrdší – čekací doba je 56 měsíců a je třeba naspořit 50 % cílové částky. Zvláštností je i to, že v tomto tarifu nelze získat překlenovací úvěr.

Proč je dobré to vědět?

Pro ty, kdo chtějí úvěr ze stavebního spoření je význam rychlosti tarifu jednoznačný. Tarif je nutno vybírat s ohledem na okamžik, kdy bude úvěr zapotřebí. Jaký význam však má čekací doba pro klienty, kteří použijí překlenovací úvěr?

Klasický překlenovací úvěr se neumořuje průběžně, je splacen jednorázově přiděleným úvěrem a naspořenou částkou. Dříve nebo později je tedy nahrazen úvěrem ze stavebního spoření. Okamžik, kdy se tak stane, je určen právě rychlostí tarifu. Čím delší je čekací doba na přidělení úvěru, tím déle klient spoří a současně platí úroky z překlenovacího úvěru. I to je dobré vědět při výběru toho nejvhodnějšího tarifu pro překlenovací úvěr.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK