Co musíme udělat pro výplatu státní podpory stavebního spoření?

praktické rady státní podpora
8. 11. 2023 | Také se řídíte poučkou podle které je stavebko na šest let, jinak hrozí ztráta státní podpory? Tato rada sice často stačí, ale není ani přesná ani úplná. Jak je to s výplatou státní podpory doopravdy?
Stavební spoření je pro řadu střadatelů zajímavé především díky státní podpoře. Většinou je známo, že pro získání státní podpory je potřeba spořit nejméně šest let, poté můžeme naspořenou částku i státní podporu použít libovolným způsobem. Není to však úplně přesné a dokonce to není ani jediná možnost jak se ke státní podpoře dostat.

Státní podpora se připisuje zálohově

Každý kdo má stavební spoření ví, že mu stavební spořitelna na účet jednou za rok (obvykle v dubnu) připíše státní podporu. Ve skutečnosti se však nejedná o státní podporu, ale pouze o zálohu státní podpory. Tyto zálohy se sice úročí, ale ještě nám tak docela nenáleží. Stavební spořitelna nám je vyplatí pouze tehdy, když splníme jednu ze dvou podmínek které vyžaduje zákon.

Nesmíme nakládat s uspořenou částkou aneb šestileté spoření

Říká se, že pro získání státní podpory stačí šest let spořit. Když však nahlédneme do zákona, zjistíme, že stavební spořitelna nám vyplatí zálohy státní podpory pokud po dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy nenakládáme s uspořenou částkou § 12 odst. 2 písm. a) zákona o stavebním spoření . Jaký je v tom rozdíl?

Stavební spořitelny neumožňují průběžné výběry z účtu stavebního spoření. Když chceme nastřádané peníze použít, musíme ukončit fázi spoření buď ukončením smlouvy (výpovědí), nebo přijetím úvěru ze stavebního spoření. Za nakládání s uspořenou částkou se však považuje také výkon rozhodnutí, čili exekuce.

Dlužník který nesplácí své závazky musí počítat s tím, že se věřitelé budou svých pohledávek domáhat, což může vést až obstavení účtu a exekuci. Pokud exekutor vybere z účtu stavebního spoření byť jen malý obnos, je to považováno za nakládání s uspořenou částkou což má za následek ztrátu nároku na výplatu státní podpory.

Pravidlo stačí šest let spořit tedy neodpovídá úplně přesně znění zákona. Je to ale pravidlo jasné a srozumitelné a proto je můžete najít i v článcích na stavebkách.cz.

Peníze lze použít libovolným způsobem

Důležité je, že při dodržení šestileté vázací doby můžeme všechny peníze ze stavebního spoření (včetně státní podpory) použít libovolným způsobem. Účelem státní podpory totiž není, aby nám stát přispíval na bydlení. To je ostatně zřejmé i z výše státní podpory která je příliš nízká na to, aby mohla nějak citelně pomoci při pořízení bydlení. Státní podpora však zvyšuje zhodnocení našich vkladů. Stavební spořitelny nám tedy mohou platit nižší úroky a získávají tak levné zdroje na poskytování úvěrů. A levné úvěry ze stavebního spoření mohou být použity jen na bytové potřeby. Státní podpora stavebního spoření tedy má podporovat dostupnost levných úvěrů.

Druhou možností je úvěr ze stavebního spoření

Tím se dostáváme ke druhé možnosti jak získat státní podporu. Na tuto možnost se často zapomíná přestože je logická a fakticky důležitější. Stavební spořitelna nám vyplatí zálohy státní podpory i v případě, když uzavřeme smlouvu o úvěru ze stavebního spoření. V tomto případě ale musíme veškeré prostředky – tedy uspořenou částku, státní podporu i úvěr – použít na bytové potřeby.

Když tedy po dvou letech spoření využijeme úvěr ze stavebního spoření, zachováme si tím také státní podporu. Zákon sice výslovně uvádí, že je potřeba čerpat úvěr ze stavebního spoření § 12 odst. 2 písm. b) zákona o stavebním spoření , nikoli úvěr překlenovací, ale to není žádný problém. Každý překlenovací úvěr totiž po určité době přejde na úvěr ze stavebního spoření. A když si pozorně přečteme úvěrovou smlouvu, zjistíme, že jde o smlouvu o překlenovacím úvěru a na něj navazujícím úvěru ze stavebního spoření.

Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Co změní konsolidační balíček?

Často skloňovaný konsolidační balíček se dotkne výše státní podpory, ale podmínky pro její výplatu ponechává beze změny. Státní podpora bude od ledna 2024 poloviční, ve výši 5 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 1000 Kč ročně. Podmínky pro výplatu státní podpory se ale nemění. I nadále stačí po dobu šesti let nenakládat s uspořenou částkou nebo využít úvěr ze stavebního spoření.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK