Hospodářské výsledky stavebních spořitelen za třetí čtvrtletí

stavební spoření
23. 11. 2015 | Ve třetím čtvrtletí v sektoru stavebního spoření i nadále klesá objem vkladů i úvěrů. Pozitivně se vyvíjí objem zisku, který se oproti stejnému období loňského roku zvýšil o 5 %.
Stavební spořitelny zveřejnily hospodářské výsledky k 30. 9. 2015. Z publikovaných čísel je patrné, že bilanční sumy stavebních spořitelen i nadále klesají. Ve srovnání se stejným období loňského roku poklesl celkový objem vkladů o 8 %, mírnější byl pokles úvěrů (o 3 %). Pozitivně se vyvíjel čistý zisk, který dosáhl celkové hodnoty 2,6 mld. Kč a meziročně vzrostl o 4,8 %.

Pokles bilancí je řízený – zčásti

Objem aktiv i pasiv je nutno vnímat v kontextu dnešní ekonomické situace, která je charakteristická nízkými úrokovými sazbami. Nízké úrokové sazby na trhu ovlivňují jak objem vkladů, tak i objem poskytnutých úvěrů.

Pokles bilančních sum stavebních spořitelen je způsoben odlivem vkladů na účtech stavebního spoření. Ten je z velké části cílený, protože stavební spořitelny aktivně usilují o ukončování „starých“ smluv o stavebním spoření, na které musí platit vysoké úroky. U smluv uzavřených od roku 2004 stavební spořitelny snižují úrokové sazby z vkladů a část klientů na to reaguje odchodem.

Jiná je situace v úvěrové oblasti. Tam stavební spořitelny naopak usilují o maximální objem poskytnutých úvěrů, protože to je jediná možnost, jak drahé vklady klientů zhodnotit. Brzdou je v tomto případě konkurence hypotéčních úvěrů, které jsou díky nízkým úrokovým sazbám pro klienty často výhodnější.

V grafu jsou vyneseny meziroční změny objemu vkladů klientů (modře) a úvěrů (červeně). S výjimkou Modré pyramidy je u všech stavebních spořitelen pokles vkladů razantnější než pokles úvěrů.

Úrokový a celkový zisk

Zisk stavebních spořitelen je tvořen především úrokovým ziskem (tj. rozdílem mezi úroky placenými a přijatými). Z důvodů uvedených v předchozím odstavci není překvapivé, že výše úrokového zisku koreluje s poklesem objemu vkladů. Stavební spořitelny, které účinně snížily objem vkladů s „drahými“ (vysokými) úroky, si zlepšily úrokové zisky více, než spořitelny které se nákladných vkladů nezbavovaly.

V grafu je vynesen kromě úrokového zisku (světle zelené sloupce) také čistý zisk (tedy po zdanění, tmavě zelené sloupce). Nejrychlejší růst čistého zisku zaznamenal Wüstenrot, který meziročně vydělal o 39 % více, na druhém místě je Buřinka s 30% růstem. Poslední stavební spořitelnou, která zaznamenala meziroční růst zisku, je ČMSS. Raiffeisen a Modrá pyramida vykázaly zisk menší než před rokem.

Absolutní hodnoty čistého zisku jsou uvedeny v posledním grafu. Nejvyššího zisku dosáhla za první tři čtvrtletí ČMSS (922 mil. Kč), druhá je Modrá pyramida (719 mil. Kč) a třetí Buřinka(553 mil. Kč). Raiffeisenka je na čtvrté pozici (275 mil. Kč) a poslední Wüstenrot (128 mil. Kč).

Co přinese poslední čtvrtletí?

V posledních třech měsících roku nejsou očekávány žádné zásadní změny. Je pravděpodobné, že stavební spořitelny budou pokračovat v dosavadním trendu. Zdá se, že se jim daří poskytovat stále více úvěrů, což je dáno stagnací úrokových sazeb na trhu. Stavební spořitelny reagují na změny sazeb pomaleji než ostatní banky, takže zastavení poklesu sazeb je pro ně příležitostí, jak získat větší podíl na trhu úvěrů na bydlení.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře