Buřinka vylepšuje nabídku bonusů, dětem přidá na stavebko 3500 Kč

děti spoření SSČS
1. 8. 2022 | Akce stavebních spořitelen pro mladé před nějakou dobou zcela vymizely. Dnes se k dětským klientům vrací Buřinka. K nové smlouvě dostanou bonus 3500 Kč. Jen tak, v podstatě bez podmínek.
V polovině prázdnin upravuje Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka, SSČS) svou nabídku. Prodlužuje akční nabídku bonusu ve výši 2500 Kč a pro děti jej navyšuje na 3500 Kč. Po několika měsících se tak znovu objevuje zvýhodnění pro mladé klienty stavebních spořitelen. Touto nabídkou si Buřinka upevňuje své prvenství v žebříčku nejvýhodnějších nabídek stavebních spořitelen.

Aktuální nabídka Buřinky

Podmínky různých bonusů a zvýhodnění mívá Buřinka jednoduché a ani dnes se nemusíme obávat velkých složitostí ani překvapivých ujednání. Na nově uzavřenou smlouvu můžeme získat bonus 2500 Kč. Pokud nám v době podpisu smlouvy ještě nebylo 18 let je hodnota bonusu 3500 Kč. Omezující podmínky jsou jen dvě a jsou velmi mírné:
  1. Jeden klient může získat jen jeden bonus. Když uzavřeme více nových smluv, obdržíme bonus pouze na první z nich.
  2. O bonus přijdeme když smlouvu vypovíme dříve než po dvou letech spoření.

Hlavní parametry stavebního spoření s Buřinkou

Základní úroková sazba 2,50 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění Pro mladé do 18 let bonus 3500 Kč,
pro ostatní bonus 2500 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy 2000 Kč, online smlouva 500 Kč
Poplatek za vedení účtu 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Úroky, poplatky, státní podpora

Vklady jsou úročeny sazbou 2,5 %. Buřinka nedává žádné úrokové bonusy, nevyužívá ani „pásmové úročení“ které by omezovalo výši naspořené částky. Prostě úroková sazba je skutečně to, co si pod tímto slovem představíme.

Buřinka jako jediná stavební spořitelna si dnes účtuje poplatek za uzavření smlouvy. Ten je však fixní a nezávisí na cílové částce. Pro smlouvy uzavřené online činí 500 Kč, pro ostatní (podepsané na pobočce nebo u finančního poradce) 2000 Kč. Buřinka tedy poměrně silně motivuje své klienty, aby nové smlouvy sjednávali prostřednictvím internetu.

Nepříliš přívětivý je poplatek za vedení účtu. Svou výší sice patří k těm levnějším, ale Buřinka si účtuje 325 Kč za každý, i načatý rok (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Když tedy spoříme 6 let a 1 měsíc, zaplatíme 7 ročních poplatků.

Na zhodnocování vkladů se podílí i státní podpora. Ta je pro všechny stavební spořitelny stejná a činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pokud spoříme alespoň 6 let, můžeme smlouvu kdykoli ukončit a státní podpora nám zůstane; nemusíme prokazovat na co jsme naspořenou částku použili. Druhou možností jak si zachovat státní podporu je využít úvěr ze stavebního spoření.

Minimální cílová částka

Od května je u Buřinky povinná minimální cílová částka 500 000 Kč (výjimkou jsou smlouvy o stavebním spoření, které jsou sjednávány pro překlenovací úvěry). Vysoké cílové částky se však nemusíme obávat. Není potřeba cílovou částku naspořit, a ani částka kterou budeme měsíčně spořit s cílovou částkou přímo nesouvisíPozor, nezávislost měsíčních vkladů na cílové částce není běžná ani samozřejmá. V případě Buřinky však platí.. Pro spořící klienty Buřinky je cílová částka důležitá pouze v jednou ohledu: naspořená částka nesmí překročit cílovou částku. Takže čím vyšší cílová částka, tím méně starostí.

Cílovou částku je sice možno změnit, ale pouze se souhlasem stavební spořitelny. Proto je jistější s budoucími úpravami cílové částky raději nepočítat.

Srovnání s konkurencí a shrnutí

Od března letošního roku jde o první zvýhodněnou nabídku pro mladé zájemce o stavební spoření na českém trhu. Mohou získat bonus 3500 Kč, což je 1000 Kč více, než dostanou dospělí.

Pravidelně aktualizované srovnání stavebního spoření najdete v unikátním srovnavači na webu stavebky.cz. Obsahuje všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen propočítané jednotnou metodikou, která zahrnuje nejen státní podporu, ale i veškeré poplatky a daně.

Srovnání
stavebního spoření

Pro mladé do 18 let je to dnes jednoznačně nejvýhodnější nabídku na trhu. Při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let si naspoříme celkem 145 490 Kč. A to při započtení všech poplatků a daní, ovšem za předpokladu že smlouvu uzavřeme levnějším způsobem online U Buřinky může rodič (zákonný zástupce) uzavřít smlouvu přes web Buřinky i pro své nezletilé dítě. . Čistá úroková sazba (po zdanění) je 5,672 %, čili kdybychom chtěli stejného výnosu dosáhnout pomocí spořicího účtu, musel by být úročen sazbou 6,673 %.

O něco horší výnos obdržíme, když se nevejdeme do věkového limitu. Pokud jsme v okamžiku uzavření smlouvy již dovršili 18 rok věku, dostaneme bonus jen 2500 Kč. Při spoření 1700 Kč měsíčně si za 6 let naspoříme 144 235 Kč. Je to o něco méně, ale stále je to nejvýhodnější nabídka na trhu.

I přes zachování poplatku za uzavření smlouvy tedy Buřinka vévodí žebříčku nejvýhodnějších nabídek stavebních spořitelen. Pro děti do 18 let je to nabídka s velkým odstupem nejvýhodnější. Pro dospělé přichází do úvahy jako alternativa MONETA Stavební Spořitelna, u které si naspoříme jen o 38 korun méně. To je při šestiletém spoření rozdíl skutečně zanedbatelný. Aktuální porovnání všech nabídek najdete ve srovnávači stavebního spoření na stavebkách.cz.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK