Bilance úvěrů se stabilizuje, vklady pokračují v poklesu

stavební spoření
14. 11. 2016 | Zatímco objem vkladů na účtech stavebního spoření pokračuje v poklesu, objem poskytnutých úvěrů se začíná stabilizovat.
Stavební spořitelny zveřejnily hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku. Dobré obchodní výsledky úvěrových obchodů se projevují i v bilančních hodnotách, kde je patrná stabilizace celkového objemu poskytnutých úvěrů.

Přehled hospodářských výsledků stavebních spořitelen

Úvěry se stabilizují, pokles vkladů pokračuje

Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření letos roste, příliv nových klientů však nedokáže kompenzovat úbytek vkladů. Důsledkem úsilí stavebních spořitelen o snížení úrokových nákladů je odchod velkého množství klientů, kteří spořili šest a více let. I když se zájem o stavební spoření oživuje, nových klientů je zatím méně Z údajů Ministerstva financí je patrný úbytek smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30. 6. 2016, novější údaje nejsou k dispozici). , než klientů odcházejících. Navíc, noví klienti začínají spořit o nuly a objem jejich vkladů narůstá postupně.
Maziroční změna bilančního objemu vkladů a úvěrů stavebních spořitelen
Objem vkladů na účtech stavebního spoření meziročně poklesl o 6,4 %. Objem poskytnutých úvěrů (bilanční hodnota) se stabilizuje, meziroční pokles je jen o 0,6 %.
Bilanční hodnoty vkladů na účtech stavebního spoření a poskytnutých úvěrů (součet úvěrů ze stavebního spoření a úvěrů překlenovacích).
Lepší je situace v oblasti úvěrů. Stavební spořitelny letos poskytly více úvěrů než před rokem, přičemž i loňský rok byl z tohoto pohledu velmi úspěšný. Díky tomu se daří zastavit pokles celkového objemu poskytnutých úvěrů. Meziroční pokles je jen 0,6 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo dokonce k nepatrnému růstu.

V grafu vpravo vidíme vývoj objemu vkladů a úvěrů vztažený ke konci roku 2013. Zda je velmi dobře vidět postupné zpomalování poklesu objemu poskytnutých úvěrů, zatímco objem vkladů na účtech stavebního spoření stále klesá přibližně stejným tempem.

Mírný růst zisku

Celkový zisk po zdanění všech stavebních spořitelen za první tři čtvrtletí činí 2,68 mld. Kč, což je o 2 % více, než ve stejném období loňského roku. To je nepochybně dobrá zpráva, protože v pololetí vykazoval čistý zisk meziroční pokles o 5,8 %.

Meziroční změna zisku po zdanění za první tři čtvrtletí roku 2016
Největší meziroční nárůst zisku zaznamenala Raiffeisen stavební spořitelna, a to 34 %. Zisk rostl také Wüstenrotu a Lišce, zatímco Buřinka a Modrá pyramida zaznamenaly pokles zisku. Ukazuje se, že i v nepříznivém období nízkých úrokových sazeb jsou stavební spořitelny schopny generovat dobrý zisk (rentabilita průměrného kapitálu je u čtyř z pěti stavebních spořitelen dvouciferná). Na podrobnější analýze je však prozatím brzy, počkejme si na údaje za celý rok.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře