Wüstenrot zlevňuje Půjčku ProBydlení, sleva na poplatcích zůstává

MSS překlenovací úvěr
1. 10. 2018 | Wüstenrot zlevňuje svou vlajkovou loď – Půjčku ProBydlení v tarifu OF-P s dobou splatnosti 14 a více let.
Wüstenrot stavební spořitelna zlevňuje Půjčku ProBydlení o tři desetiny procentního bodu. Zvýhodněny jsou překlenovací úvěry v tarifu OF-P s celkovou dobou splatnosti 14 a více let. Zároveň zůstává zachována sleva na poplatcích. Zdarma je uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu OF-P, zpracování a poskytnutí překlenovacího úvěru a vedení úvěrového účtu včetně ročního výpisu.

Úrokové sazby Půjčky ProBydlení

Úroková sazba Půjčky ProBydlení závisí na řadě faktorů. Zohledňuje se doba splatnosti, zajištění úvěru, tarifní varianta i výše vkladu na účtu stavebního spoření. Doba splatnosti celého překlenovacího úvěru může být 6, 8, 14, 18, nebo 22 let, podle výběru klienta. Přitom doba splatnosti se počítá od poskytnutí překlenovacího úvěru až do splacení následného úvěru ze stavebního spoření. Při době splatnosti 6 nebo 8 let dostává Půjčka ProBydlení přívlastek Expres a má o něco výhodnější úrokovou sazbu. Úrokovou sazbu ovlivňuje také tarif souvisejícího účtu stavebního spoření. Preferovaný je PÚ tarif OF-P, u kterého je nejen výhodnější úroková sazba, ale i nižší poplatky. Tabulka základních úrokových sazeb vypadá od 1. října 2018 následovně:

Úrokové sazby Půjčky ProBdlení
Tarif PÚ-Tarif OF-P
OF-úvěrová    
    Ostatní tarify*)
ProBydlení Expres    4,89 % 5,49 %
ProBydlení 5,09 % 6,39 %
*) Ostatní tarify jsou: ProSpoření eOF-S, ProSpoření OF-S, ProÚvěr OZ-U, tarifní varianta OF: spořicí, tarifní varianta OF pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014

Toto jsou však sazby základní, které mohou být dále snižovány v závislosti na parametrech úvěru.

Wüstenrot stavební spořitelna poskytuje jak nezajištěné úvěry, tak i úvěry hypotečního typu, tedy zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Zajištěné úvěry jsou bonifikovány úrokovou sazbou, která je o jeden procentní bod nižší.

Klienti, kteří mají na souvisejícím účtu stavebního spoření naspořeno již alespoň 40 % cílové částky získají další výhodu, a tou je sazba o jeden procentní bod nižší.

Ve variantě ProBydlení (nikoli ve variantě ProBydlení Expres) lze získat ještě slevu Wüstenrot ve výši 0,5 procentního bodu. Sleva Wüstenrot je sleva pro žadatele o úvěr (účastníka stavebního spoření, případně jeho manžela/ku, druha/družku, přičemž druh/družka musí být uveden/a v úvěrové smlouvě, nebo jeho nezletilé dítě), pokud

  • má stavební spoření u libovolné stavební spořitelny v ČR se zůstatkem na účtu stavebního spoření k 31. 12. 2017 ve výši minimálně 20 000 Kč – prokáže výpisem z účtu (pokud nejde o smlouvu s Wüstenrot stavební spořitelnou ) nebo
  • řádně splácí poskytnutý úvěr u Wüstenrot stavební spořitelny nebo Wüstenrot hypoteční banky po dobu min. 1 roku s max. jednou splátkou po splatnosti nebo
  • je klientem Wüstenrot hypoteční banky, má spořicí účet se zůstatkem k 31.12.2017 ve výši minimálně 20 000 Kč

Jednotlivé slevy je přitom možno kombinovat, takž Půjčka ProBydlení v tarifu OF-P, která má základní sazbu 5,09 % může získat slevu Wüstenrot (0,5 %) i slevu za zajištěná zástavním právem k nemovitosti (0,1 %), takže výsledná sazba bude 3,59 %. Pokud by měl klient naspořeno již 40 % cílové částky, dostali bychom se až na 2,59 %.

Zajímavé je, že sjednaná úroková sazba je pevná. Zůstává beze změny až do přidělení, kdy je překlenovací úvěr splacen přidělenou cílovou částkou a nahrazen úvěrem ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je sjednaná již ve smlouvě o stavebním spoření (v případě PÚ tarifu OF-P je to například 2,99 %).

Poplatkové zvýhodnění

I v posledním čtvrtletí letošního roku zůstane zachována poplatková sleva. Ta se týká překlenovacích úvěrů navázaných na PÚ tarif OF-P. Překlenovací úvěry uzavřené s tímto tarifem stavebního spoření jsou osvobozeny od poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, poplatku za zpracování a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, zdarma je i vedení úvěrového účtu včetně ročního výpisu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK