Stavební spořitelny se připravují na horší časy – zisk klesl o třetinu

analýza obchodní výsledky
4. 9. 2020 | Co ukazují pololetní výsledky stavebních spořitelen? Hlavní ukazatele s komentářem.
Stavební spořitelny zveřejnily pololetní zprávy o hospodaření. Z nich můžeme vyčíst, že objem poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl o 6 %, zatímco objem vkladů na účtech stavebního spoření stagnuje. Zisk po zdanění však ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl o 35 %. Zřejmě se jedná o důsledek splátkového moratoria v důsledku koronavirové pandemie.

Přehled hospodářských výsledků

Vklady od ledna klesají, meziročně stagnují

Objem vkladů na účtech stavebního spoření byl v polovině letošního roku 356,2 mld. Kč, což je o 4,3 miliardy méně, než na začátku roku. Je však nutno počítat s tím, že vývoj vkladů není v kalendářním roce rovnoměrný a proto je rozumné porovnat aktuální stav s objemem vkladů před rokem. Když to uděláme, zjistíme, že od poloviny roku 2019 vklady naopak nepatrně vzrostly o 1,4 mld. Kč (tj. o 0,4 %).
Pro detailní analýzu však chybí podrobnější informace. Obecně platí, že v očekávání krize mají lidé tendenci více spořit. Není však jisté, zda právě stavební spoření, na kterém jsou vklady po určitou dobu vázány, je v tomto případě produkt první volby. V dnešní nejisté situaci je racionální naopak nevstupovat do dlouhodobých závazků. Svou roli zde hrají také úrokové sazby. U spořicích účtů se zhodnocení snižuje, což by mělo zájemce o spoření přilákat ke stavebnímu spoření, u kterého je výnos podstatně vyšší.

Nejednoznačný efekt má také letošní trend akčních nabídek. Stavební spořitelny letos více než kdy dříve nabízejí své produkty se slevou Sleva má téměř vždy formu nulového poplatku za uzavření smlouvy až do určité výše cílové částky. . To sice přiláká nové zájemce o spoření, ale protože spoří postupně, jejich přínos k celkovému objemu vkladů je poměrně malý. Pro některé je to navíc impuls k ukončení existující smlouvy a založení smlouvy nové. V takových případech je okamžitý dopad do bilance stavební spořitelny dokonce záporný.

Úvěry rostou

Výrazně roste celkový objem poskytnutých úvěrů (tj. jejich bilanční hodnota). Růst začal v polovině roku 2018 a od té doby drží své tempo: každý kvartál se bilance úvěrů zvýší o 4-5 mld. Kč.
S výjimkou MSS pozorujeme tento růst u všech stavebních spořitelen, byť tempo je u každé spořitelny odlišné. Nejrychleji roste skupina tří spořitelen: MPSS, SSČS a RSTS. Naopak ČMSS je o poznání pomalejší.

Modrá pyramida má téměř všechny vklady v úvěrech

Sledovaným parametrem je také poměr úvěrů na vkladech (loan to deposit ratio). Zde se již před rokem ujala vedení Modrá pyramida, která se dnes blíží ke 100 %. Něco málo pod devadesáti procenty (87 % a 86 %) mají ČMSS a RSTS, přičemž dosavadní vývoj dává tušit, že RSTS se v dalším čtvrtletí dostane nad ČMSS.
Úvěry na bydlení jsou prakticky jediným zdrojem zisku stavebních spořitelen a vysoký podíl úvěrů na vkladech je z toho pohledu žádoucí. Na druhé straně jsou dnes úvěry klientům zdrojem kreditního rizika a s tím souvisí také vývoj zisku.

Zisk meziročně klesl o 35 %

Jedním z důsledků koronavirové pandemie byla obava z tíživé situace dlužníků, kterým v důsledku ochranných opatření klesly příjmy a nebyli tak schopni splácet své úvěry. Tito dlužníci mohli využít odkladu splátek svých úvěrů.
Banky včetně stavebních spořitelen jsou tak v situaci, kdy řada dlužníků požádala o odklad splátek. Objem takto zmražených úvěrů je sice známý, nikdo ale neví, kolik klientů bude po ukončení moratoria schopno ve splácení pokračovat. Peněžní ústavy si proto tvoří rezervy a připravují se na situaci, kdy určitá část dlužníků bude mít potíže se splácením.

Viditelným důsledkem je meziroční propad čistého zisku stavebních spořitelen o 35 %. Jedinou výjimku je Moneta stavební spořitelna, jejíž zisk meziročně naopak vzrostl.

Více napoví poslední graf, na kterém vidíme nejen meziroční změnu celkového, ale také úrokového zisku (NII). Zde je vidět, že výrazný pokles celkového zisku má jiný důvod, než úrokové příjmy a náklady.

Přehled hospodářských výsledků

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK