Raiffeisen nabízí smlouvu o stavebním spoření zdarma

stavební spoření
1. 8. 2019 | V polovině prázdnin spouští Raiffeisen stavební spořitelna akční nabídku, která má přilákat klienty ke spoření.
Od 1. srpna je možno uzavřít smlouvu o stavebním spoření s Raiffeisen stavební spořitelnou (RSTS) za zvýhodněných podmínek. Poplatek za uzavření smlouvy, který je standardně jedno procento z cílové částky, může být snížen až o dva tisíce Kč, pokud klient intenzivně spoří a současně uzavře další smlouvu v tarifu FELIX. Akce je časově omezená do konce října.

Co Raiffeisenka nabízí?

Většina akčních nabídek na stavební spoření spočívá ve snížení poplatku za uzavření smlouvy a ani tato akce není výjimkou. Zajímavá je především proto, že RSTS nabízí na smlouvě o stavebním spoření pěknou úrokovou sazbu 1,2 % p. a. Pokud pomineme stavební spoření pro vybrané věkové kategorie Absolutně nejvyšší úrokovou sazbu nabízí rovněž RSTS. Tarif JUNIOR S 181 pro klienty mladší 26 let je úročen sazbou 1,5 %. Na tento tarif se však akce nevztahuje. , jde o nejvyšší úrokovou sazbu na trhu, kterou kromě RSTS nabízí již pouze Wüstenrot. Sleva na poplatku za uzavření je další výhodou, která činí tento tarif ještě lákavějším. Takto zní podmínky RSTS, pouze mírně zjednodušené do čitelnější podoby:
 1. Akce je určena klientům, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
  • s bankou doposud nikdy neměli uzavřenou platnou smlouvu o stavebním spoření, nebo
  • poslední platnou smlouvu o stavebním spoření uzavřenou s bankou ukončili nejpozději k 30. 6. 2019.
 2. Klient uzavře jednu smlouvu o stavebním spoření, která musí být uzavřena v období 1. srpna – 31. října 2019 v tarifu SPOŘENÍ S 191
 3. Klient uzavře druhou smlouvu o stavebním spoření, která musí být uzavřena v období 1. srpna – 31. října 2019 v tarifu FELIX S 182, a tato smlouva musí být platná ještě alespoň 30. listopadu 2019.
Klient, který splní výše uvedené podmínky, získá slevu z poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Klientovi bude v den uzavření smlouvy o stavebním spoření z účtu stržen plný poplatek za uzavření (tj. 1 % z cílové částky), ale 30. listopadu RSTS zkontroluje, zda klient plní podmínku číslo 3 (tj. zda existuje i další smlouva v tarifu FELIX S 182). Pokud je vše v pořádku, stanoví stavební spořitelna výši slevy podle částky naspořené (opět ke dni 30. listopadu 2019) na smlouvě v tarifu SPOŘENÍ S 191. Sleva bude stanovena ve výši poplatku za uzavření, ale
 • nejvýše 1 000 Kč pokud je naspořeno alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
 • nejvýše 2 000 Kč pokud je naspořeno alespoň 20 000 Kč
 • pokud je naspořeno méně než 10 000 Kč, je výše slevy nulová.
Takto vypočtená částka je pak naúčtována ve prospěch klienta na smlouvu v tarifu SPOŘENÍ S 191, a to nejpozději do konce roku 2019.

Další podrobnosti

Podmínky jsou poměrně komplikované, podívejme se na ně proto důkladněji. Především: akční nabídka není úplně pro každého. Je pouze pro nové klienty Raiffeisen stavební spořitelny, nebo pro ty, kdo sice v minulosti s RSTS uzavřeli smlouvu o stavebním spoření, ale ukončili ji nejpozději 30. června 2019.

Je potřebná další smlouva v tarifu FELIX S 182

Akční nabídku také nemohou využít mladí zájemci, kterým ještě nebylo 18 let. To proto, že kromě nové smlouvy o stavebním spoření v tarifu SPOŘENÍ S 191 je nutno uzavřít ještě jednu smlouvu, a to v tarifu FELIX S 182, a tarif FELIX je pouze pro klienty od 18 let výše.

Uzavření další smlouvy navíc naštěstí není příliš zatěžující. „Doplňková“ smlouva v tarifu FELIX je zdarma a nabízí zajímavé úročení. Základní úroková sazba je 0,3 % a k ní náleží variabilní složka 0,8 % pro zůstatky do 200 000 Kč. Částky do 200 000 Kč jsou tedy úročeny 1,1 %. Variabilní složka 0,8 % se sice může měnit, ale RSTS garantuje, že zůstane v dané výši nejméně do konce letošního roku. To je fér, protože povinnost mít druhou smlouvu v tarifu FELIX končí 30. listopadu 2019. Kdyby tedy RSTS v následujícím roce variabilní složku změnila, může klient smlouvu v tarifu FELIX ukončit bez poplatku a peníze převést jinam.

Minimální úložka na smlouvu v tarifu FELIX je podle smlouvy 500 Kč měsíčně, ale stavební spořitelny bývají v tomto ohledu velkorysé a zpravidla tolerují, když klient spoří méně. RSTS ve své aktuální reklamě dokonce uvádí „A je jen na vás, kolik si na účet budete posílat„. Zřejmě je tedy možné sjednat si Felixovo spoření pouze formálně, bez nutnosti spořit. Další podrobnosti k tarifu FELIX najdete na konci článku.

Hlavní smlouva je v tarifu SPOŘENÍ S 191

Podstata akční nabídky spočívá ve slevě za uzavření smlouvy v tarifu SPOŘENÍ S 191. Po uzavření smlouvy je poplatek naúčtován v plné výši, tedy jedno procento z cílové částky. Následně je třeba na účet vložit dostatek peněz, aby na konci listopadu vykazoval zůstatek alespoň 10 000 Kč. Při menší částce bude sleva nulová. Při zůstatku alespoň 10 000 Kč stavební spořitelna připíše zpět na účet částku odpovídající dříve strženému poplatku, nejvýše však 1000 Kč. Při zůstatku 20 000 Kč nebo vyšším připíše stavební spořitelna zpět poplatek až do výše 2000 Kč.

Souhrn podmínek akce je v následující tabulce. Pro získání slevy je potřeba uzavřít dvě smlouvy v různých tarifech s těmito parametry.

Smlouva v tarifu SPOŘENÍ S 191 Smlouva v tarifu FELIX S 182
Smlouvu je nutno uzavřít v období 1.8.-31.10.2019 smlouvu je nutno uzavřít v období 1.8.-31.10.2019
Je možno získat státní podporu až 2000 Kč ročně Smlouva je bez státní podpory
Při výpovědi do 6 let dochází ke ztrátě státní podpory a je účtován poplatek 1  % z cílové částky. Po 6 letech lze smlouvu ukončit bez poplatků a bude vyplacena i státní podpora. Smlouvu lze ukončit kdykoli zdarma
Poplatek za uzavření smlouvy činí 1  % cílové částky (následně je účtována sleva) Uzavření smlouvy je zdarma
Poplatek za vedení účtu činí 80 Kč čtvrtletně Vedení účtu je zdarma
Vklady jsou úročeny 1,20  % Vklady do 200 000 Kč jsou úročeny 1,1  %, vyšší zůstatek je úročen 0,3  %*)
Výše slevy je stanovena podle zůstatku na účtu k 30.11.2019. Při zůstatku do 10 000 Kč není na slevu nárok, při zůstatku alespoň 10 000 Kč je sleva nejvýše 1000 Kč, při zůstatku alespoň 20 000 Kč je sleva nejvýše 2000 Kč, Smlouva musí být platná 30.11.2019
Po splnění podmínek je do konce roku 2019 na účet naúčtována sleva na poplatku za uzavření smlouvy. Sleva je ve výši poplatku za uzavření, nejvýše však částka stanovená podle výše zůstatku (viz předchozí řádek tabulky).
*) Základní úroková sazba je 0,3 %. Základní sazba je navýšena o variabilní složku 0,8 % pro zůstatky do 200 000 Kč.

Je dobré si uvědomit, že není úplně jednoduché naspořit pravidelnými úložkami deset nebo dokonce dvacet tisíc korun. Při uzavření smlouvy dnes, na začátku srpna na to máme čtyři měsíce. Ten, kdo smlouvu uzavře těsně před ukončením akce na konci října na to má pouhý měsíc. Navíc je potřeba vložit nejen potřebných deset až dvacet tisíc, ale částku je nutno navýšit o poplatek za uzavření smlouvy a poplatky za vedení účtu.

Dvacet tisíc měsíčně spoří asi málokdo, pro využití akční nabídky je třeba poslat na účet jednorázový mimořádný vklad. Poté je možno spořit podle vlastního uvážení. Pro pravidelné měsíční spoření bez mimořádného počátečního vkladu není tento produkt vhodný. To je také důvod, proč jej nenajdete ve srovnání stavebního spoření. Při optimální měsíční úložce 1700 Kč měsíčně by byl zůstatek k 30. listopadu příliš nízký a na slevu by nevznikl nárok. Základní informace je však uvedena v přehledu všech tarifů.

Obě smlouvy je také nutno uzavřít osobně, u obchodního zástupce RSTS. Smlouva o stavebním spoření totiž musí být uzavřena s příslušným dodatkem, což není možné při uzavření smlouvy přes internet RSTS umožňuje uzavření smlouvy v tarifu SPOŘENÍ S 191 prostřednictvím internetu a s polovičním poplatkem za uzavření smlouvy. Pro tuto akční nabídku však nelze online uzavření použít. .

Stručně o tarifu FELIX S 182

Tarif FELIX S 182 je smlouva o stavebním spoření, upravená jako spořicí účet. Od běžného stavebního spoření se liší především tím, že
 • cílová částka je vždy 5 mil. Kč (pro fyzické osoby)
 • je bez poplatků (neplatí se poplatek za uzavření smlouvy ani poplatek za vedení účtu),
 • nemůže na něj být nárokována státní podpora,
 • je pouze pro klienty od 18 let
 • má základní úrokovou sazbu 0,3 %, ke které je navíc přidána variabilní složka. Ta má dnes hodnotu 0,8 % pro zůstatky do 200 000 Kč. To znamená, že zůstatek do 200 000 Kč je dnes úročen 1,1 %, co je nad touto hranicí je úročeno 0,3 %.
 • FELIX je možno ukončit kdykoli bez poplatků.
V ostatních rysech je však FELIX zcela plnohodnotným účtem stavebního spoření včetně toho, že je možno získat úvěr ze stavebního spoření. S účtem stavebního spoření se shoduje i v tom, že není možno vybrat z účtu část vkladu. Je třeba celý účet ukončit a celou naspořenou částku převést jinam.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře