Nové trumfy od Lišky: online bez poplatku za uzavření, losování iPhone a odměna za tip

ČSOBS praktické rady spoření
1. 7. 2020 | Českomoravská stavební spořitelna si na prázdniny připravila mimořádně zdařilou akci. Cílem je nejen přilákat nové klienty, ale také podpořit uzavírání smluv přes internet.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) vyhlašuje na letní prázdniny akční nabídku na smlouvy o stavebním spoření uzavřené přes internet. Smlouvy jsou osvobozeny od poplatku za uzavření, klient může vyhrát mobilní telefon a když získá pro Lišku dalšího klienta, obdrží odměnu.

V létě je Lišky online smlouva zdarma

ČMSS zprovoznila online sjednávání smluv loni v květnu a je to skutečně plnohodnotné uzavírání smlouvy online. Autorizace se provádí zasláním scanu dvou dokladů totožnosti a jednoho dokladu o bankovním účtu, ze kterého bude na nový účet stavebního spoření zaslána ověřovací platba. Vše tedy proběhne skutečně na dálku, bez nutnosti osobní návštěvy pobočky. Omezení jsou dvě: klient musí být plnoletý a cílová částka může být pouze 150, 200 nebo 300 tisíc Kč. To naštěstí není příliš omezující a zvolené cílové částky pohodlně obslouží většinu zájemců.

Smlouvy uzavřené online od 1. července až do 31. srpna 2020 jsou osvobozeny od poplatku za uzavření smlouvy, který je standardně 1 % z cílové částky (nejvýše však 15 000 Kč). Díky omezení cílové částky je tedy sleva na poplatku za uzavření až 3000 Kč. To je zvýhodnění nadprůměrné, častější jsou slevy ve výši 1500 nebo 2000 Kč.

Akce je nastavena velmi přívětivě, nejsou zde žádné skryté nebo obtížně splnitelné podmínky:

  • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v období od 1. července do 31. srpna 2020.
  • Smlouva musí být uzavřena online.
  • Klientovi musí být neméně 18. let.
  • Smlouva nesmí být vypovězena před uplynutím šestileté vázací doby. Klient však může čerpat úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr, a to i před uplynutím této doby.

Mobilní telefon pro vylosované

Klienti, kteří využijí tuto akční nabídku a navíc do konce října pošlou na svůj nový účet stavebního spoření alespoň 1 % z cílové částky, budou zařazeni do slosování o mobilní telefon Apple iPhone SE (220) 64 GB. Celkem bude vylosováno 10 výherců.

Prémie za nového klienta

Kdo se nebude chtít spoléhat na náhodu že bude vylosován, může si přilepšit jinak: ten, kdo pro ČMSS získá dalšího klienta, obdrží prémii 500 Kč. Technicky je to zajištěno tak, že po uzavření smlouvy online obdrží nový klient e-mail s unikátním odkazem. Klient může tento odkaz rozeslat svým známým a pokud někdo z nich uzavře prostřednictvím tohoto odkazu novou smlouvu, obdrží majitel unikátního odkazu prémii 500 Kč. Prémie bude připsána na jeho účet stavebního spoření a to pouze jednou. Prémie tedy činí 500 Kč bez ohledu na to, kolik nových klientů získáme. I zde platí, že smlouva nesmí být předčasně ukončena před uplynutím šesti let spoření. V případě předčasné výpovědi bude prémie odúčtována.

Výhodná nabídka pro všechny

Jak si nová nabídka ČMSS stojí v konkurenci? Není na prvním místě, ale to pouze proto, že Raiffeisen stavební spořitelna má akční nabídku pro klienty Raiffeisenbank. Online smlouva ČMSS je těsně za ní, navíc je dostupná všem.

Tarify určené pro spoření
Stav k  1. 7. 2020
RSTS S 201 pro klienty RB 3,784 %
RSTS S 191 pro klienty RB 3,696 %
ČMSS AktivPlus online 3,586 %
SSČS Akce 2000 Kč pro děti 3,522 %
WÜST ProSpoření Kamarád 3,518 %
WÜST ProSpoření Kamarád+ 3,518 %
WÜST ProSpoření 55+ (200 tis.) 3,518 %
WÜST ProSpoření 55+ (500 tis.) 3,518 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
RSTS JUNIOR S 201 3,389 %
WÜST ProSpoření online 3,322 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 3,302 %
ČMSS AktivPlus Spořicí 3,190 %
SSČS Standard 3,129 %
WÜST ProSpoření 3,125 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
RSTS REKO U 172 2,338 %
RSTS HYPO U 173 2,338 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Čistá úroková sazba se započtením všech poplatků, daní a státní podpory činí 3,586 % p. a. To platí pro optimální spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Abychom získali srovnatelné zhodnocením spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 4,219 % p. a. Do čisté úrokové sazby není započítána případná prémie 500 Kč za doporučení nového klienta ani výhra telefonu. To už jsou bonusy navíc.

I bez výhry mobilního telefonu či prémie za získání dalšího klienta se jedná o velmi zajímavou nabídku, která rozhodně stojí za zvážení.

Úroky a poplatky

Vklady jsou úročeny základní úrokovou sazbou 0,6 % p. a. K této sazbě je možno získat navíc úrokový bonus dalších 0,6 % v rámci Bonusového programu. Výše bonusu činí 0,6 % p. a. za prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Poplatek za uzavření smlouvy je při splnění podmínek akce nulový, poplatek za vedení účtu je 360 Kč ročně. ČMSS účtuje tento poplatek vždy na začátku kalendářního roku To je nevýhoda při ukončení smlouvy v průběhu roku. Poplatek je naúčtován v plné výši i tehdy, když bude smlouva v průběhu roku ukončena a běží třebas jen jeden měsíc. a v okamžiku uzavření nové smlouvy. Pokud je smlouva uzavřena ve druhé polovině kalendářního roku (což je případ této akce), účtuje si ČMSS první poplatek v poloviční výši, tedy 180 Kč.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu AktivPlus Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření.

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK