Liška přichází s Rodinou

ČSOBS spoření
1. 4. 2019 | ČMSS končí s nabídkou zvýhodnění pro děti do 10 let a klienty od 55. Namísto toho přichází s nabídkou Rodina.
Od 1. dubna je možno u Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS, Liška) uzavřít jednu ze dvou smluv o stavebním spoření se slevou na poplatku. Nová nabídka se jmenuje Rodina a nahrazuje dřívější akční nabídky pro děti do 10 let a klienty od 55 let výše.

Jak získat rodinnou slevu až 2000 Kč

Hlavní (a nepříliš potěšující) novinkou je, že pro uplatnění slevy je nutno uzavřít dvě nové smlouvy o stavebním spoření. Přitom slevu je možno uplatnit pouze na jednu z těchto dvou smluv. Pro získání slevy je nutno splnit následující podmínky:
  • V rámci rodiny musí být uzavřeny dvě smlouvy o stavebním spoření na dva různé členy rodiny. Za členy rodiny se považují manžel, manželka, druh, družka, rodiče, dítě, sourozenci a prarodiče.
  • Obě smlouvy musí být uzavřeny v období od 1. dubna do 31. května 2019.
  • První smlouva musí být uzavřena s cílovou částkou nejméně 200 tis. Kč. Poplatek za uzavření této smlouvy je standardní, tedy 1 % z cílové částky.
  • Druhá smlouva může mít libovolnou cílovou částku. Tato druhá smlouva má poplatek za uzavření smlouvy nižší o 1 % z cílové částky, nejvýše však 2000 Kč. To znamená, že smlouvy s cílovou částkou do 200 000 Kč mají poplatek nulový.
  • U smluv o stavebním spoření v akci Rodina s cílovou částkou nad 200 000 Kč musí být do 31. 7. 2019 připsáno na účet stavebního spoření min. 1% z cílové částky převyšující 200 000 Kč.
  • Pokud bude druhá smlouva ukončena dříve než po šesti letech, bude získaná sleva odúčtována.
  • Akce není určena pro smlouvy o stavebním spoření, které jsou použity pro účely financování.

Úročení vkladů

Základní úroková sazba z vkladů je 0,5 % p. a. K této sazbě mohou klienti získat úrokový bonus, jehož výše závisí na délce spoření.

Období Úrokový bonus Minimální doba spoření
1 – 6 let 0,50 % 6 let
7 – 9 let 0,70 % 9 let

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. Pokud klient spoří alespoň 9 let, získá bonus ve výši úroku za prvních šest let spoření, zvýšený o 0,7% úrok ze zůstatku od konce šestého do konce devátého roku.

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Nová akční nabídka je méně štědrá, než ta předchozí

Sleva na poplatku za uzavření smlouvy je obvyklým lákadlem, který využívají všechny stavební spořitelny, které mají zájem o nové klienty. Standardní poplatek za uzavření smlouvy činí 1 % z cílové částky a v rámci marketingových akcí je prostřednictvím různých slev a bonusů snižován. Obvyklá sleva bývá jedno procento z cílové částky, nejvýše však 2000 Kč. To tedy znamená, že smlouvy s cílovou částkou do 200 tis. Kč je možno uzavřít fakticky zdarma. Těchto zvyklostí se drží i nová Rodina od ČMSS.

Méně obvyklá Podobnou podmínku požívá dnes Raiffeisen stavební spořitelna u tarifu FELIX. je však podmínka uzavření dvou smluv v rodině, přičemž jen jedna z nich může být zvýhodněna. Nabídka Rodina je tedy zajímavá jen v případě, kdy uvažujeme o uzavření více smluv o stavebním spoření.

Posouzení výhodnosti této nabídky je obtížné, protože je nutno zohlednit skutečnost, že musí existovat dvě smlouvy (nikoli pouze jedna), nicméně zvýhodnění obdrží pouze jedna z nich. Smlouva, která je zvýhodněná v rámci akce Rodina, má čistou úrokovou sazbu 3,412 % (toto číslo zahrnuje úroky i úrokový bonus, státní podporu, poplatky i daně). Kromě toho však musíme mít ještě jednu smlouvu, která je bez zvýhodnění a navíc musí mít cílovou částku 200 000 Kč. A tato druhá smlouva může mít čistou úrokovou sazbu nejvýše 2,908 %. To je sice dvojnásobek zhodnocení dosažitelného na spořicím účtu, ale v segmentu stavebního spoření je to výsledek podprůměrný.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK