Liška přichází s Rodinou

stavební spoření
1. 4. 2019 | ČMSS končí s nabídkou zvýhodnění pro děti do 10 let a klienty od 55. Namísto toho přichází s nabídkou Rodina.
Od 1. dubna je možno u Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS, Liška) uzavřít jednu ze dvou smluv o stavebním spoření se slevou na poplatku. Nová nabídka se jmenuje Rodina a nahrazuje dřívější akční nabídky pro děti do 10 let a klienty od 55 let výše.
 
Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek

Jak získat rodinnou slevu až 2000 Kč

Hlavní (a nepříliš potěšující) novinkou je, že pro uplatnění slevy je nutno uzavřít dvě nové smlouvy o stavebním spoření. Přitom slevu je možno uplatnit pouze na jednu z těchto dvou smluv. Pro získání slevy je nutno splnit následující podmínky:
  • V rámci rodiny musí být uzavřeny dvě smlouvy o stavebním spoření na dva různé členy rodiny. Za členy rodiny se považují manžel, manželka, druh, družka, rodiče, dítě, sourozenci a prarodiče.
  • Obě smlouvy musí být uzavřeny v období od 1. dubna do 31. května 2019.
  • První smlouva musí být uzavřena s cílovou částkou nejméně 200 tis. Kč. Poplatek za uzavření této smlouvy je standardní, tedy 1 % z cílové částky.
  • Druhá smlouva může mít libovolnou cílovou částku. Tato druhá smlouva má poplatek za uzavření smlouvy nižší o 1 % z cílové částky, nejvýše však 2000 Kč. To znamená, že smlouvy s cílovou částkou do 200 000 Kč mají poplatek nulový.
  • U smluv o stavebním spoření v akci Rodina s cílovou částkou nad 200 000 Kč musí být do 31. 7. 2019 připsáno na účet stavebního spoření min. 1% z cílové částky převyšující 200 000 Kč.
  • Pokud bude druhá smlouva ukončena dříve než po šesti letech, bude získaná sleva odúčtována.
  • Akce není určena pro smlouvy o stavebním spoření, které jsou použity pro účely financování.

Úročení vkladů

Základní úroková sazba z vkladů je 0,5 % p. a. K této sazbě mohou klienti získat úrokový bonus, jehož výše závisí na délce spoření.

Období Úrokový bonus Minimální doba spoření
1 – 6 let 0,50 % 6 let
7 – 9 let 0,70 % 9 let

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. Pokud klient spoří alespoň 9 let, získá bonus ve výši úroku za prvních šest let spoření, zvýšený o 0,7% úrok ze zůstatku od konce šestého do konce devátého roku.

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Nová akční nabídka je méně štědrá, než ta předchozí

Sleva na poplatku za uzavření smlouvy je obvyklým lákadlem, který využívají všechny stavební spořitelny, které mají zájem o nové klienty. Standardní poplatek za uzavření smlouvy činí 1 % z cílové částky a v rámci marketingových akcí je prostřednictvím různých slev a bonusů snižován. Obvyklá sleva bývá jedno procento z cílové částky, nejvýše však 2000 Kč. To tedy znamená, že smlouvy s cílovou částkou do 200 tis. Kč je možno uzavřít fakticky zdarma. Těchto zvyklostí se drží i nová Rodina od ČMSS.

Méně obvyklá Podobnou podmínku požívá dnes Raiffeisen stavební spořitelna u tarifu FELIX. je však podmínka uzavření dvou smluv v rodině, přičemž jen jedna z nich může být zvýhodněna. Nabídka Rodina je tedy zajímavá jen v případě, kdy uvažujeme o uzavření více smluv o stavebním spoření.

Posouzení výhodnosti této nabídky je obtížné, protože je nutno zohlednit skutečnost, že musí existovat dvě smlouvy (nikoli pouze jedna), nicméně zvýhodnění obdrží pouze jedna z nich. Smlouva, která je zvýhodněná v rámci akce Rodina, má čistou úrokovou sazbu 3,412 % (toto číslo zahrnuje úroky i úrokový bonus, státní podporu, poplatky i daně). Kromě toho však musíme mít ještě jednu smlouvu, která je bez zvýhodnění a navíc musí mít cílovou částku 200 000 Kč. A tato druhá smlouva může mít čistou úrokovou sazbu nejvýše 2,908 %. To je sice dvojnásobek zhodnocení dosažitelného na spořicím účtu, ale v segmentu stavebního spoření je to výsledek podprůměrný.
 
Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře