Jak si ušetřit starosti při koupi nemovitosti na úvěr

stavební spoření
1. 4. 2021 | Některé stavební spořitelny nabízejí možnost sjednat si úvěr ještě před tím, než si vybereme vhodnou nemovitost ke koupi. Víme, jak si ušetřit hodně starostí.
Při koupi nemovitosti na úvěr vyvstává následující problém: když si vybereme nemovitost a poté žádáme o úvěr, dostaneme se do časového tlaku, protože prodávající bude chtít své peníze co nejdříve. Těžkosti vzniknou i v opačném případě. Když půjdeme ještě před výběrem nemovitosti do banky, bude se poskytovatel úvěru ptát na použití úvěru. A když když bude podmínkou poskytnutí úvěru zástava kupované nemovitosti, nelze postupovat dále.

Proto některé stavební spořitelny nabízejí řešení, které podobné těžkosti řeší. Banka nejprve prověří naši schopnost splácet úvěr v předem dohodnuté výši a uzavře s námi smlouvu o úvěru. Poté máme vyhrazen určitý čas pro nalezení vhodné nemovitosti. Po tuto dobu nám stavební spořitelna garantuje sjednané podmínky. Jakmile nalezneme vhodný objekt, doplní se zástava nemovitosti a je možné vyplatit sjednanou částku úvěru. Protože je úvěr již předem schválen, je doba od nalezení vhodné nemovitosti do výplaty peněz zkrácena na minimum.

Obrátil jsem se na zástupce jednotlivých stavebních spořitelen s žádostí, aby nám své produkty představili. Podmínkou byla možnost využití úvěru na koupi nemovitosti, pokud chce klient touto nemovitostí ručit. V okamžiku podání žádosti o úvěr tedy klient nemá vybraný objekt, který bude úvěrem financovat a kterým bude také ručit. Podobný produkt nabízejí hned tři z pěti stavebních spořitelen:

Příjemným zjištěním bylo, že tyto vstřícné nabídky, které nám ušetří mnoho starostí, nejsou spojeny se zvýšením ceny úvěru.

Zpravidla jde pouze variantu standardního úvěru, takže jak poplatky, tak i úrokové sazby jsou shodné, jako u běžných variant úvěrů, jejichž ceny si můžeme porovnat ve srovnavači překlenovacích úvěrů.

ČSOB stavební spořitelna: Úvěr v předstihu

ČSOB stavební spořitelna (Liška) nabízí Úvěr v předstihu. Nabídka je určena klientům, kteří zatím nemají vybranou nemovitost a zároveň nemají jiné zajištění. Počítá se tedy s tím, že budou předkládat jako zajištění financovanou nemovitost. Klient získává garantované podmínky na dobu 12 měsíců.

Na co lze úvěr použít?
Úvěr lze využít na koupi nového i staršího domu či bytu, možné je financovat rovněž koupi stavebního pozemku či výstavbu nové nemovitosti.

Jaká je doba garance?
Čerpání úvěru musí být zahájeno do 12 měsíců od uzavření smlouvy. Pokud je úvěr použit na koupi nemovitosti, musí být dočerpán do 12 měsíců. Je-li úvěr využit na výstavbu, musí být dočerpán do 24 měsíců od uzavření smlouvy.

Poplatky a úrokové sazby
Poplatky za sjednání a úrokové sazby jsou stejné jako u ostatních úvěrů ČSOBS.

Pokud nedočerpaná výše úvěru přesáhne 10 % sjednané výše, je ČSOBS oprávněna účtovat jednorázovou úhradu do výše 1 % z nedočerpané částky, nejvýše však 10 000 Kč.

Modrá pyramida: Pohotovostní forma úvěru

Modrá pyramida (MPSS) svůj produkt označuje jako Pohotovostní forma úvěru. Slouží primárně klientům, kteří potřebují čas na nalezení vhodné nemovitosti, ale zároveň chtějí mít již dopředu zajištěné financování. V zásadě se nejedná o zcela samostatný produkt, ale o variantu běžně sjednávaných Hypoúvěrů či Rychloúvěrů. Modrá pyramida byla první na českém trhu, kdo takový produkt začal nabízet před více než deseti lety.

Podle okamžiku, kdy klient dokládá zajištění rozlišuje MPSS pohotovostní úvěr

  • s okamžitým zajištěním, nebo
  • s dodatečným zajištěním.
U pohotovostního úvěru s okamžitým zajištěním klient zajištění dokládá již před podpisem úvěrové smlouvy. Úvěr je tedy zajištěn jinou nemovitostí, než je předmět úvěru.

U pohotovostního úvěru s dodatečným zajištěným klient dokládá zajištění až dodatečně před čerpáním úvěru. Klient tedy v okamžiku žádosti nezná předmět zajištění. Obvykle se jedná o případy, kdy bude úvěr zajištěn kupovanou nemovitostí.

Na co lze úvěr použít?
Pohotovostní úvěr s dodatečným zajištěním může klient využít jak na koupi, tak i výstavbu nemovitosti.

Jaká je doba garance?
Standardní lhůta pro zahájení čerpání i dočerpání úvěru je 12 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru. Pokud je úvěr použit pro financování výstavby, je lhůta pro zahájení čerpání 18 měsíců a dočerpání úvěru 36 měsíců od uzavření úvěru. Jestliže klient v dané lhůtě nezvládne úvěr čerpat, má možnost si zažádat o prodloužení lhůty pro zahájení čerpání úvěru.

Poplatky a úrokové sazby
V případě standardního průběhu pohotovostní formy úvěru nejsou klientovi účtovány žádné poplatky nad rámec běžného postupu sjednávání úvěru, také úrokové sazby jsou shodné s ostatními (standardními) formami úvěrů.

Pokud klient žádá o prodloužení lhůty pro čerpání pohotovostního úvěru, může mu být účtována úhrada dle Sazebníku úhrad ve výši 2 000 Kč stejně jako v případě, pokud klient požaduje změnit účel úvěru ještě před specifikováním objektu úvěru a předmětu zajištění.

dTest praktické rady

dTest: Nesouhlasíte s výpovědí z nájmu bytu? Braňte se

Jak se bránit proti neoprávněné výpovědi z bytu? Základní pravidla shrnuje spotřebitelská organizace dTest.

Stavební spořitelna České spořitelny: Hypoúvěr GARANT

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) má ve své nabídce Hypoúvěr GARANT od Buřinky. Jedná se o předem schválený Hypoúvěr, který nabízí garanci finančních prostředků a úrokové sazby těm, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, ale zatím ho ještě nenašli.

Výše úvěru je nastavena od 300 tisíc Kč do 5 mil. Kč jako standardní Hypoúvěr od Buřinky. Na základě individuálního posouzení lze schválit i vyšší rámec. Klient musí mít vlastní zdroje v minimální výši 20 % záměru nebo může část chybějících vlastních zdrojů nahradit jinou vhodnou nemovitostí při splnění kritéria LTV do 60 %. Zároveň do konce června poskytuje Buřinka v rámci tohoto produktu online odhad nemovitosti zdarma.

Na co lze úvěr použít?
Hypoúvěr GARANT od Buřinky je možné sjednat nejen na koupi rodinného domu nebo bytu, ale i na koupi stavebního pozemku.

Jaká je doba garance?
Na výběr vhodné nemovitosti a vyčerpání úvěru má klient 12 měsíců.

Poplatky a úrokové sazby
Úrokové sazby i poplatky jsou stejné, jako u ostatních úvěrů od Buřinky. Poplatek se uplatňuje pouze v případě, kdy klient nečerpá, nebo nedočerpá sjednaný úvěr. Tento poplatek je 5 % z výše úvěru, maximálně však 10 tis. Kč. Přitom úvěr je považován za dočerpaný, pokud je vyplaceno alespoň 80 % schválené výše úvěru.

Kde je možno získat úvěry o kterých se píše v tomto článku?
Liška Modrá pyramida Buřinka
Můžete se také sami podívat na porovnání překlenovacích úvěrů.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře