MONETA Stavební Spořitelna, a.s. MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

ProSpoření Premium

První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: ProSpoření Premium
Úroková sazba2,00 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu27 Kč měsíčně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 100 Kč, výpis zasílaný poštou při ukončení smlouvy 100 Kč

ProSpoření Premium

V tarifu ProSpoření Premium je možno získat k základnímu úroku 2,0 % p. a. také úrokový bonus a při vložení vyšší částky na počátku spoření také bonus za vysoký vklad. Stavební spoření Premium je navíc zvýhodněno nulovým poplatkem za uzavření smlouvy.

Podrobnosti na webu MONETY

Úrokový bonus

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 2,0 % p. a. K této základní sazbě lze navíc získat úrokový bonus.

Úrokový bonus získá každý klient, který od 27. září 2023 uzavřel smlouvu v tarifu ProSpoření a 

  • dodržel minimální šestiletou dobu spoření,
  • nebo využil úvěr ze stavebního spoření.
Výše úrokového bonusu je stanovena ve výši 2,0 % do konce roku 2024. Od roku 2025 stanoví stavební spořitelna novou sazbu úrokového bonusu. Vklady jsou úročeny bonusovým úrokem po dobu spoření, nejdéle však po dobu 6 let. Bonus se připisuje na účet v okamžiku ukončení spoření.

Bonus za vysoký vklad

Noví klienti, kteří uzavřou novou smlouvu v tarifu ProSpoření, mohou získat bonus ve výši 5000 Kč. Podmínkou je do konce čtvrtého kalendářního měsíce od uzavření smlouvy vložit na účet alespoň 100 000 Kč. Bonus bude připsán na účet stavebního spoření nejpozději první den v měsíci po uplynutí čtyř kalendářních měsíců od uzavření smlouvy.

Nárok na bonus zaniká, pokud bude smlouva ukončena před uplynutím tří let od uzavření. Při sjednání úvěru ze stavebního spoření zůstává nárok na bonus zachován.

Klient má nárok pouze na jeden bonus. Při sjednání více smluv o stavebním spoření bude bonus připsán na smlouvu, která byla uzavřena nejdříve.

Stavební spoření Premium bez vstupního poplatku

Při uzavření smlouvy s cílovou částkou 200 tis. Kč a více získá klient ke své smlouvě zvýhodnění v podobě zproštění úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření dle Sazebníku úhrad za poskytované služby, jestliže splní všechny následující podmínky:
  1. Smlouva je uzavřená s cílovou částkou nejméně 200 000 Kč a ve smlouvě je v poli „marketingová akce“ uveden symbol „PS“,
  2. do 4 měsíců od data uzavření smlouvy je na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena částka minimálně ve výši 1 % z cílové částky, a 
  3. po dobu 4 měsíců od data uzavření smlouvy nepodá účastník žádost o změnu cílové částky.
Pokud nebude splněna jakákoli z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedená zvýhodnění a bude mu účtována úhrada za uzavření smlouvy dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době uzavření smlouvy.

Podrobnosti na webu MONETY


Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.
Vyskočilova 1442/1b
140 28 Praha 4

www  www.moneta.cz