Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

JISTOTA

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: JISTOTA
Úroková sazba2,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu99 Kč čtvrtletně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč
JISTOTA je tarif Raiffeisen stavební spořitelny určený především zájemcům o zhodnocování vkladů, kteří se chtějí pojistit proti očekávanému snížení státní podpory.

Prémie ve výši státní podpory

Ke státní podpoře za roky 2024 až 2028 přidá Raiffeisen stavební spořitelna prémii ve výši přiznané státní podpory. Tím je výnos klienta ochráněn proti připravovanému snížení státní podpory od roku 2024. Další podmínky jsou tyto:
  • Akce platí pro nové smlouvy uzavřené v tarifu JISTOTA s přílohou číslo 0272.
  • Prémie bude vyplácena pouze tehdy, když se zákonem sníží státní podpora.
  • Pro výplatu prémie je potřeba dodržet stejné podmínky jako pro výplatu státní podpory. Když klient ztratí nárok na státní podporu, ztratí také nárok na prémii.
  • Prémie bude připsána na účet klienta ve stejném termínu jako záloha státní podpory. Státní podpora za kalendářní rok se obvykle připisuje v dubnu následujícího roku. První prémie tedy bude připsána v dubnu 2025.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem stavebního spoření je

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

www  www.rsts.cz

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě