Jak se dostat k penězům ze stavebka

stavební spoření
25. 1. 2021 | Máte stavební spoření? A víte jak se dostat k naspořeným penězům a nepřijít přitom o státní podporu? Na co si dát pozor a čeho využít.
Z účtu stavebního spoření není možno vybírat peníze po částech. Pokud chceme naspořené peníze použít, je nutno celou smlouvu o stavebním spoření ukončit výpovědí. Výpověď můžeme podat kdykoli, ale výplata peněz dříve, než po šesti letech spoření, znamená ztrátu státní podpory. Naspořené prostředky můžeme získat před uplynutím šestileté lhůty, pokud čerpáme úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spoření nelze vybírat po částech

Z účtu stavebního spoření není možno vybrat jen část naspořených peněz, jak to děláme u běžného nebo spořicího účtu. Zákon to sice nezakazuje, ale neumožňují to obchodní podmínky stavebních spořitelen. Je to logické, protože vklady na účtech stavebního spoření mají sloužit jako zdroje pro poskytování dlouhodobých úvěrů. Je tedy vhodné, aby byly přiměřeně stabilní.

Pokud tedy chceme naspořené peníze použít, je nutno celou smlouvu o stavebním spoření ukončit.

Smlouvu lze vypovědět kdykoli, ale pozor na šestiletou lhůtu!

Ukončení smlouvy o stavebním spoření se provádí výpovědí smlouvy. Smlouvu lze vypovědět kdykoli, je však třeba pamatovat na následující:
  • Výpovědní lhůta je 3 měsíce, výpověď je tedy nutno provést s dostatečným předstihem.
  • Při nakládání s vkladem před uplynutím šestileté vázací lhůty přijdeme o státní podporu.
  • Při ukončení smlouvy dříve, než uplyne šest let spoření, si některé stavební spořitelny účtují zvláštní poplatek.

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta je u všech stavebních spořitelen stejná a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení návrhu na ukončení smlouvy stavební spořitelně. Jednotlivé stavební spořitelny často umožňují zkrácení výpovědní lhůty, zde se však podmínky liší. Někdy je to zcela zdarma, někdy je vyžadován poplatek. Některé spořitelny zkrátí výpovědní lhůtu pod podmínkou, že uzavřeme novou smlouvu o stavebním spoření a převedeme na ni určitou část peněz ze staré smlouvy. Tyto podmínky je třeba zjistit u konkrétní stavební spořitelny.

Státní podpora

Často se říká, že pro zachování státní podpory je nutno spoření alespoň šest let. Není to úplně přesné. Zákon vyžaduje, aby se po dobu šesti let nenakládalo s uspořenou částkou. A když si sjednáme úvěr, můžeme spoření ukončit ještě dříve.

Více: Encyklopedie stavebního spoření o státní podpoře

Pokud končíme smlouvu o stavebním spoření výpovědí a chceme státní podporu, musíme si ohlídat, aby smlouva neskončila příliš brzy. Jednou z podmínek pro získání státní podpory totiž je, abychom po dobu šesti let nenakládali s uspořenou částkou. Rozhodující je tedy výplata naspořené částky, nikoli podání výpovědi. Můžeme tedy podat výpověď tři měsíce před uplynutím šestileté lhůty. Pak smlouva skončí a peníze jsou vyplaceny až po šesti letech a státní podpora zůstane zachována.

Porušení šestileté lhůty má za následek ztrátu státní podpory. To je dáno zákonem a stavební spořitelna to nemůže nijak ovlivnit. Státní podpora, kterou máme na účtu, je v takovém případě vrácena Ministerstvu financí.

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy

Dalším důvodem, proč si hlídat šestiletou dobu spoření, je poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Ten se u jednotlivých stavebních spořitelen liší. Dobrá zpráva je, že přibývá stavebních spořitelen, které tento poplatek omezují. Některé stavební spořitelny jej odstranily zcela, jindy je poplatek uplatňován pouze při ukončení během prvních dvou let spoření a podobně.

S úvěrem lze skončit spoření dříve a se státní podporou

Pokud čerpáme úvěr ze stavebního spoření, je situace mnohem příznivější. Úvěr nemusí být čerpán v  plné výši Maximální výše úvěru ze stavebního spoření je rovna rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. , to zákon nevyžaduje. Při využití úvěru ze stavebního spoření stačí doložit, že uspořenou částku včetně státní podpory i úvěr využijeme na bytové potřeby. Pak nám zůstane státní podpora zachována.

Úvěr ze stavebního spoření můžeme podle zákona získat nejdříve po dvou letech od uzavření smlouvy. Navíc musíme splnit podmínky stavební spořitelny pro přidělení, což může trvat ještě déle. Stále více stavebních spořitelen však zmírňuje své podmínky pro získání úvěru a čekací doba je často právě ony dva roky požadované zákonem.

Chceme-li lhůtu ještě zkrátit, můžeme využít překlenovacího úvěru. Ten je poskytován na dobu do splnění podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření. Trik spočívá v tom, že současně se smlouvou o překlenovacího úvěru se uzavírá také smlouva o úvěru ze stavebního spoření, který bude následovat bezprostředně po úvěru překlenovacím.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře