Výhodnější Hypoúvěr od Modré pyramidy

MPSS překlenovací úvěr
1. 8. 2015 | Modrá pyramida posunuje hranici LTV pro výhodnější úrokovou sazbu z 85 na 90 %. Tato změna se týká překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí, tedy produktů Hypoúvěr a Hypoúvěr 100.
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) nabízí dva překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí, a to Hypoúvěr, a Hypoúvěr 100. Pro nabídku jednoho či druhého překlenovacího úvěru je rozhodující poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV). Pro LTV do výše 85 % (včetně) je nabízen Hypoúvěr, pro LTV nad 85 % je klientovi nabídnut Hypoúvěr 100. Pro nabídku produktu je tedy rozhodující hranice LTV 85 %, a do minulého týdne byla tato hranice rozhodující i pro stanovení úrokové sazby (Hypoúvěr měl výhodnější úrokovou sazbu než Hypoúvěr 100).

Od 28. 7. 2015 Modrá pyramida zvyšuje hranici LTV pro výhodnější úrokovou sazbu z 85 na 90 % (včetně). Tím jsou zvýhodněni klienti s hodnotou LTV mezi 85 a 90 %. Tito klienti sice získají stejně jako dříve Hypoúvěr 100, ale s úrokovou sazbou, jakou má Hypoúvěr.

Hodnota LTV Produkt Sazba
do 85  % (včetně) Hypoúvěr 2,69 %
od 85  % do 90  % (včetně) Hypoúvěr 100 2,69 %
nad 90  % Hypoúvěr 100 3,69 %

Základní hodnoty úrokových sazeb přitom zůstávají beze změny. Zůstávají i slevy, které Modrá pyramida poskytuje:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.
Ve srovnání překlenovacích úvěrů jsou uváděny úrokové sazby bez těchto slev. Dále, protože nové značení překlenovacích úvěrů MPSS je poněkud komplikované, najdete v tomto srovnání HypoúvěrHypoúvěr 90 (nikoli Hypoúvěr 100). Hypoúvěr (bez čísla), je na stavebkách.cz překlenovací úvěr s hodnotou LTV nepřesahující 90 %, úročený výhodnější úrokovou sazbou, bez ohledu na to, zda je Modrou pyramidou označován jako Hypoúvěr nebo Hypoúvěr 100. Hypoúvěr 90 je překlenovací úvěr s hodnotou LTV nad 90 %, který je také úročen vyšší úrokovou sazbou.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK