Úvěry ze stavebního spoření začínají na sazbě 2,99 procenta

14. 6. 2022 | Jak si zajistit úvěr na bydlení s přijatelnou úrokovou sazbou? V době vysokých úrokových sazeb roste význam úvěrů ze stavebního spoření. Jejich sazby jsou ze zákona sjednané již ve smlouvě o stavebním spoření.
Při rostoucích úrokových sazbách se stávají stále zajímavější úvěry ze stavebního spoření. Úrokové sazby hypoték ostatních bank dnes začínají pětkou a postupně se sunou nad 6 % p. a. Úvěry které nejsou zajištěny nemovitostí jsou ještě dražší. Oproti tomu úvěry ze stavebního spoření začínají na sazbě 2,99 % p. a. a co je zajímavější, končí na na 5,49 % p. a. Tedy přibližně tam, kde hypotéky začínají. Přitom úrokové sazby úvěru ze stavebního spoření jsou pevně sjednány ve smlouvě o stavebním spoření a platí bez ohledu na skutečnost, zda je úvěr zajištěn nemovitostí, nebo zda je bez zajištění.

V následující tabulce je přehled nejdůležitějších parametrů úvěrů ze stavebního spoření. Další podrobnosti a modelové výpočty jsou k dispozici v přehledu úvěrů ze stavebního spoření.

Hlavní parametry úvěrů ze stavebního spoření.
Aktuální údaje najdete ve srovnání úvěrů ze stavebního spoření.
Spořitelna Tarif Úročení vkladů Úročení úvěru MPN1 (% CČ) Čekací doba2 (roky) Splátka úvěru (% CČ)
ČSOBS AktivPlus Spořicí 1,00 % 4,00 % 15 % 3,00 2,50 %
Modrá pyramida ALFA 0,50 % 3,49 % 25 % 2,00 0,54 %3
MONETA ProSpoření 2,50 % 5,49 % 40 % 4,17 0,70 %
Raiffeisen Spoření S 217 1,50 % 4,50 % 10 % 3,58 0,65 %
Raiffeisen Reko U 214 0,10 % 3,10 % 40 % 6,08 0,85 %
Raiffeisen Hypo U 215 0,10 % 2,99 % 35 % 6,08 0,49 %
Buřinka Standard 1,50 % 4,50 % 33 %4 2,00 0,55 %

1 MPN – Minimální procento naspoření – částka kterou je třeba naspořit pro získání úvěru ze stavebního spoření. Uvádí se v procentech z cílové částky.
2 Čekací doba je uvedena pro tzv. rychlého střadatele. Tedy pro klienta, který na samotném počátku vloží minimální částku potřebnou pro přidělení (MPN) a dále již nespoří. Délka čekací doby uvedená v tabulce je počítána při cílové částce 1 mil. Kč.
3 Přibližná hodnota, která vychází z maximální doby splatnosti 15 let.
4 Přibližná hodnota, podrobnosti jsou popsány v komentáři níže.
Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Co je úvěr ze stavebního spoření?

Na úvěr ze stavebního spoření vzniká nárok podle zákona o stavebním spoření každému kdo uzavře smlouvu o stavebním spoření a splní podmínky stavební spořitelny. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je sjednána již ve smlouvě o stavebním spoření a její výše je zákonem omezená. Smí být nejvýše o tři procentní body nad úrokovou sazbou z vkladů.

Zní to až příliš dobře? Ano, jsou zde různá omezení o kterých je tento článek.

Hlavním omezením úvěru ze stavebního spoření je čekací doba. Nárok na úvěr vzniká až po určité době spoření, po uplynutí tzv. čekací doby. Ze zákona nesmí být tato doba kratší než dva roky. Stavební spořitelny se v definici čekací doby hodně liší. U dvou stavebních spořitelen (Modrá pyramida a Buřinka) je možno získat úvěr ze stavebního spoření po uplynutí dvou let a naspoření předepsané částky. U ostatních spořitelen je nutno splnit ještě podmínku hodnotícího čísla. Obecně platí, že nejkratší rozumnou Vložením ještě vyšší částky je sice obvykle možno čekací dobu ještě více zkrátit, ale za cenu nižšího úvěru. čekací dobu má klient, který okamžitě po uzavření smlouvy o stavebním spoření vloží na svůj účet jednorázově částku potřebnou pro přidělení. Za těchto předpokladů je také počítána srovnávací tabulka výše.

Dalším omezením je výše úvěru ze stavebního spoření. Maximální výše úvěru je cílová částka snížená o naspořenou částku. Takže pokud je pro získání úvěru potřeba naspořit 25 % cílové částky, automaticky to znamená, že úvěr je možno poskytnou v objemu nejvýše 75 % cílové částky.

Poslední důležitý parametr je výše splátky, která určuje dobu splatnosti úvěru. Z technických důvodů, které zde nebudeme rozvádět, nemůže mít úvěr ze stavebního spoření třicetiletou dobu splatnosti, jak ji známe u klasických hypoték. Rozumně dosažitelná doba splatnosti je přibližně poloviční. Výši splátky tedy u úvěru ze stavebního spoření nelze rozložit do příliš dlouhého časového období. Na straně druhé je ale třeba upozornit na skutečnost, že díky nižší úrokové sazbě může být splátka úvěru ze stavebního spoření stejná jako u úvěru se splatností podstatně delší, ale s vyšší úrokovou sazbou.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOB, Liška)

U Lišky je možné uzavřít smlouvu o stavebním spoření pouze v tarifní variantě Komfort Spořicí. Liška má sice více tarifních variant, ty jsou ale dostupné jen v souvislosti s překlenovacím úvěrem.

Úvěr ze stavebního spoření je úročen sazbou 4,0 % p. a., vklady 1,0 % p. a. Pokud nečerpáme úvěr, zvyšuje se úročení vkladů o bonusový úrok 0,5 % (platí při splnění předepsaných podmínek, bonusový úrok je jen na prvních 6 let spoření).

Podmínkou pro získání úvěru je naspoření 15 % cílové částky a dosažení hodnotícího čísla 64. První parametr je velmi mírný, 15 % je druhá nejnižší hodnota za RSTS. Ani dosažení hodnotícího čísla není příliš obtížné. Když požadovaných 15 % cílové částky vložíme na účet jednorázově, získáme úvěr ze 3 roky.

Problémem Lišky je vysoká splátka úvěru ze stavebního spoření. Ta je nastavena na 2,5 % cílové částky. Při cílové částce 1 mil. Kč tak můžeme dostat úvěr až 850 000 Kč, ale s měsíční splátkou 25 000 Kč. A to je hodně. Doba splatnosti úvěru se pohybuje kolem tří let. Takový úvěr je použitelný pouze pro malou skupinu klientů, kteří jsou schopni úvěr velmi rychle splatit.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS)

Modrá pyramida má tarif ALFA, ve kterém je úvěr ze stavebního spoření úročen sazbou 3,49 % p. a. Vklady mají úrokovou sazbu 0,5 %. Podobně jako u Lišky lze k základnímu úročení obdržet úrokový bonus. Ten navýší úročení o 2,5 procentního bodu. I zde je potřeba splnit předepsané podmínky a úrokový bonus platí jen pro prvních 6 let spoření. Nárok na úrokový bonus však zaniká, pokud během prvních šesti let čerpáme úvěr.

Minimální částka, kterou musíme naspořit abychom získali úvěr ze stavebního spoření je 25 % cílové částky, podmínku hodnotícího čísla Modrá pyramida nemá. Takže každý kdo spoří alespoň dva roky a naspoří stanovenou částku může nárokovat úvěr.

Splátka úvěru ze stavebního spoření je u MPSS stanovena prostřednictvím doby splatnosti. Ta nesmí překročit 15 let, což odpovídá splátce ve výši 0,54 % cílové částky.

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA)

U MONETY je možné sjednat novou smlouvu o stavebním spoření bez překlenovacího úvěru v tarifu ProSpoření. Vklady jsou úročeny 2,50 % p. a. a tomu odpovídá i vyšší sazba úvěru ze stavebního spoření 5,49 % p. a.

Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření je třeba naspořit alespoň 40 % cílové částky a dosáhnout ohodnocovacího čísla 600. Když vložíme jednorázově 40 % cílové částky, dočkáme se úvěru za 4 roky a 2 měsíce. Minimální splátka úvěru je 0,7 % cílové částky.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna je dnes jediná stavební spořitelna, kde si můžeme vybrat z více tarifů. RSTS pro poskytnutí úvěru vyžaduje kromě naspoření předepsané částky také dosažení předepsaného hodnotícího čísla. V tarifu SPOŘENÍ S 217 máme vyšší úrokové sazby, ale úvěr je rychleji dostupný. Sazba úvěru ze stavebního spoření je 4,50 % p. a., ale stačí naspořit jen 10 % z cílové částky. To je dnes nejnižší hodnota na trhu. Při jednorázovém vkladu 10 % cílové částky získáme úvěr ze stavebního spoření za 3 roky a 7 měsíců.

Chceme-li levnější úvěr, můžeme sáhnout k tarifu Hypo U 215. Ten úročí vklady sazbou 0,10 % p. a., zato úvěr má sazbu 2,99 % p. a. a toto je momentálně nejnižší sazba na trhu. Splnění podmínek pro přidělení je však obtížnější. Je třeba naspořit 35 % cílové částky a splnit podmínku hodnotícího čísla. To se dá zvládnout za 6 let a 1 měsíc a to ještě za předpokladu, že složíme jednorázově celých 35 % cílové částky.

Třetím tarifem Reko U 214 se příliš zabývat nemusíme. Oproti tarifu Hypo U 215 má vyšší úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření a vyšší minimální splátku. Tento tarif je využíván pro překlenovací úvěry, kdy je jeho využití povinné pro překlenovací úvěry, které nejsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti.

analýza obchodní výsledky

Stavební spořitelny v květnu: obchodní výsledky se začínají vyjasňovat

Situace na trhu stavebního spoření se začíná vyjasňovat. Stavební spořitelny zachytily růst úrokových sazeb a počet nově uzavřených smluv roste. Nových úvěrů sice ubývá, ale pokles se zastavuje a produkce se stabilizuje na velmi dobrých hodnotách.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Stavební spořitelna České spořitelny má jediný tarif s úročením vkladů 2,5 % p. a. a sazbou úvěru 4,50 % p. a. Úvěr ze stavebního spoření je možné získat po dvou letech, přičemž Buřinka má specifické podmínky pro jeho získání. Platí totiž následující pravidla:
  • Úvěr ze stavebního spoření je možno získat kdykoli po dvou letech spoření.
  • Výše úvěru ze stavebního spoření je maximálně dvojnásobek naspořené částky.
  • Zároveň platí, že součet naspořené částky a úvěru ze stavebního spoření nesmí překročit cílovou částku.
Klient má tedy poměrně vysokou flexibilitu při získávání úvěru ze stavebního spoření. Čím více si naspoří, tím vyšší úvěr může získat – ovšem pokud má dostatečně vysokou cílovou částku. Na výši cílové částky závisí také splátka úvěru, která musí být nejméně 0,55 % z cílové částky.

Bez kompromisů to nepůjde

Dnes, kdy se úrokové sazby hypoték postupně dostávají nad šest procent, se úvěry ze stavebního spoření stávají zajímavou alternativou. Nejlepší podmínky mají zřejmě ti, kdo uzavřeli smlouvu již před nějakou dobou. Dříve totiž byly úrokové sazby ještě o něco nižší, než dnes. Ale jak je vidět, i dnešní úvěry ze stavebního spoření nabízejí sazby, které jsou více než zajímavé. Ten, kdo chce dnes uzavřít novou smlouvu a zajistit si tak výhodný úvěr s předem danou úrokovou sazbou však musí zvážit více parametrů.
Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Výše úrokové sazby je jen jedním z hledisek výběru. Důležitá je také čekací doba na úvěr a výše splátek. Absolutně nejlevnější úvěr ze stavebního spoření si dnes můžeme zajistit u Raiffeisen stavební spořitelny. Musíme ale počítat s dlouhou čekací dobou, která je více než 6 let.

Naopak nejrychleji můžeme dostat úvěr ze stavebního spoření u Modré pyramidy a Buřinky. U Modré pyramidy můžeme získat úvěr po dvou letech a naspoření 25 % cílové částky, zatímco u Buřinky je vyžadována pouze zákonem předepsaná minimální čekací doba 24 měsíců. Výše úvěru je však omezena na dvojnásobek naspořené částky.

U všech úvěrů ze stavebního spoření platí, že úroková sazba nezávisí na způsobu zajištění úvěru nebo na hodnocení bonity. Úroková sazba je pevně sjednaná ve smlouvě. Na druhé straně však může stavební spořitelna odmítnout poskytnout úvěr v případě, že nemá dostatečně zajištěno jeho splácení.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK