Stavební spořitelny dále vylepšují své nabídky spoření

praktické rady srovnání spoření
3. 10. 2023 | S blížícím se koncem roku se množí marketingové nabídky stavebních spořitelen. Máme o nich přehled, takže si je můžete snadno porovnat.
V posledním čtvrtletí roku se uzavírá nejvíce smluv o stavebním spoření. Stavební spořitelny to vědí a boj o klienty se přiostřuje. Před koncem září nejprve ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS) následovala Buřinku a Raiffeisen stavební spořitelnu (RSTS) a zavedla Prémii ve výši státní podpory, která slibuje kompenzaci případného snížení státní podpory. K tomu přidává další Prémii ve výši 2000 Kč těm, kdo na novou smlouvu vloží 120 000 Kč. Brzy poté přichází MONETA Stavební Spořitelna (MONETA) s úrokem z vkladů ve výš 2,0 % navýšeným do konce roku 2024 o dalších 2,0 %. A na začátku října zavádí Modrá pyramida (MPSS) Prémii až 5000 Kč za vysoký vklad. Takže ve které stavební spořitelně se vyplatí uzavřít smlouvu?
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 3. 10. 2023. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 4. 12. 2023 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Jaké je stavební spoření v prosinci? I nadále vede nabídka Buřinky

I na smlouvu uzavřenou v prosinci lze získat plnou státní podporu. Která stavební spořitelna zhodnotí naše vklady nejlépe? Pravidelné měsíční srovnání.

Aktuální srovnání stavebního spoření

Srovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let za předpokladu, že od roku 2024 dojde ke snížení státní podpory na polovinu
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu
Buřinka Standard  ONLINE 140 314 4,516 % 5,313 %
RSTS JISTOTA 139 914 4,424 % 5,205 %
MONETA ProSpoření Premium www 139 806 4,399 % 5,175 %
ČSOBS Trend Spořicí  ONLINE 139 804 4,398 % 5,174 %
RSTS SPOŘENÍ pro klienty RB  ONLINE 138 116 4,003 % 4,709 %
MPSS Prémie za vysoký vklad 136 647 3,655 % 4,300 %
RSTS SPOŘENÍ  ONLINE 136 595 3,642 % 4,285 %

Srovnání nabídek stavebního spoření k 3. 10. 2023. Výpočet předpokládá od roku 2024 snížení státní podpory na polovinu podle projednávaného návrhu zákona. V tabulce jsou tarify určené ke spoření které je možno sjednat samostatně, bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu. Naspořená částka je vypočtená standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora. Srovnatelná sazba spořicího účtu říká, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom spořením dosáhli stejného zhodnocení vkladů jako stavebním spořením.
Jak srovnáváme spoření?

Při výpočtu předpokládáme, že od ledna 2024 dojde ke snížení státní podpory na polovinu. Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.
I přes množství nových marketingových akcí má i nadále nejlepší nabídku Stavební spořitelna České spořitelny, čili Buřinka. K základní úrokové sazbě 2,5 % přidává kompenzaci ve výši státní podpory. Jinými slovy: pokud dojde ke snížení státní podpory (což je pravděpodobné), Buřinka slibuje snížení státní podpory kompenzovat z vlastní kapsy až do roku 2028. K tomu přidává bonus 2500 Kč těm klientům, kteří na počátku smlouvy vloží na účet alespoň 75 000 Kč.

Při spoření 1700 Kč měsíčně si u Buřinky během šesti let naspoříme 140 314 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 4,516 %. To je čisté zhodnocení vkladů při zohlednění všech poplatků a daní, včetně předpokládaného snížení státní podpory. Kdybychom chtěli stejného výsledku dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,313 %.

Vyplatí se však prohlédnout si i konkurenční nabídky, protože rozdíly na čele žebříčku se zmenšují. Kompenzaci očekávaného snížení státní podpory nabízí kromě Buřinky také Raiffeisenka a ČSOBS.

Nutno dodat, že většina stavebních spořitelen se snaží motivovat klienty k intenzivnějšímu spoření a přidávají různé bonusy a prémie těm, kdo vloží více než je standardních 1700 Kč měsíčně. Pokud chcete spořit více, vyzkoušejte si ve srovnávači vlastní způsob spoření.

Přehled nabídek jednotlivých stavebních spořitelen

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé stavební spořitelny a jejich nabídky pro zájemce o spoření.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS)

ČSOBS je jednou ze tří stavebních spořitelen, které novým klientům slibují kompenzaci státní podpory. Pokud dojde ke snížení státní podpory na polovinu, přidá ČSOBS ke státní podpoře za roky 2024 až 2028 prémii ve výši připsané státní podpory.

Vklady v tarifu Trend Spořicí úročí ČSOBS sazbou 1,5 % p. a., která se při dodržení předepsaných podmínek v prvních šesti letech spoření navyšuje o úrokový bonus 1,0 % p. a. Celková sazba je pak tedy 2,5 %. Podmínky pro získání úrokového bonusu nejsou nijak tvrdé, je třeba spořit alespoň 6 let a ukládat nejméně 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si částku spoření „předplatit“ mimořádným vklady.

Navíc těm, kdo nejpozději do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci uzavření smlouvy vloží na účet nejméně 120 000 Kč, přidá spořitelna prémii za vysoké vklady ve výši 2000 Kč.

Poplatek za uzavření smlouvy je nulový, poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. . Další podrobnosti najdete v článku o akuální nabídce ČSOBS.

Založit spoření online na webu ČSOBS

Hlavní parametry nabídky ČSOBS Trend Spořicí

Základní úroková sazba 1,50 %
Úrokový bonus 1,00  %, podmínkou je dodržet sjednanou výši spoření
Další zvýhodnění prémie ve výši státní podpory za roky 2024-2028
prémie 2000 Kč za vklad 120 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč za každý, i načatý kalendářní rok, u smluv uzavřených ve 2. polovině roku je poplatek za první rok poloviční.
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida má základní úrokovou sazbu sice jen 0,5 % p. a., ale k ní je možno získat úrokový bonus +2,5 % p. a. Celkem tedy mohou být vklady úročeny až 3,0 % p. a. Úrokový bonus se vztahuje na zůstatek do výše 1 mil. Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Klienti, kteří na počátku spoření vloží na účet nejméně 50 000 Kč, mohou získat prémii za vysoký počáteční vklad ve výši 2000 Kč. Ti kdo na počátku vloží 100 000 Kč mají prémii dokonce 5000 Kč. Modrá pyramida prémii daní patnácti procenty, takže po zdanění je výše prémie 1700 Kč případně 4250 Kč.

Kromě toho nabízí Modrá pyramida krátkodobé Spoření Plus bez státní podpory nebo zvýhodněné úročení pro klienty, kteří po uzavření smlouvy vloží na účet alespoň 50 000 Kč (akce Efekt).

Uzavření smlouvy o stavebním spoření je zdarma, poplatek za vedení účtu je 300 Kč ročně.

Hlavní parametry stavebního spoření Modré pyramidy

Základní úroková sazba 0,50 %
Úrokový bonus 2,50 % po dobu 6 let pro zůstatek do 1 mil. Kč
Další zvýhodnění prémie 2000 Kč / 5000 Kč za vklad 50 000 Kč / 100 000 Kč
(po zdanění 1700 Kč / 4250 Kč)
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA)

MONETA úročí vklady základní úrokovou sazbou 2,0 % p. a. ke které přidává jako úrokový bonus další 2,0 %. Tento úrokový bonus však není garantovaný po celou dobu spoření, ale jen do konce roku 2024, poté se jeho výše může změnit. Navíc nabízí MONETA mimořádný bonus 5000 Kč těm, kdo během prvních čtyř měsíců spoření vloží na novou smlouvu o stavebním spoření alespoň 100 000 Kč.

V sazebníku najdeme poplatek za uzavření smlouvy, kterému se však můžeme vyhnout. Při sjednání smlouvy na pobočce stačí požádat o Stavební spoření Premium, pro které je hlavní podmínkou cílová částka nejméně 200 000 Kč. Od standardního stavebního spoření se liší jen tím, že má nulový vstupní poplatek. Zdarma je také uzavření smlouvy online, tento způsob je však k dispozici pouze těm, kdo mají běžný účet u mateřské MONETA Money Bank.

Poplatek za vedení účtu je 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Poplatek za zasílání výpisu z účtu poštou je 100 Kč, elektronicky je zdarma. Pouze poslední výpis (zasílaný po ukončení smlouvy) je posílán poštou vždy (rovněž za 100 Kč).

Webové stránky MONETY

Hlavní parametry nabídky ProSpoření s bonusem od MONETY

Základní úroková sazba 2,0 %
Úrokový bonus 2,0 % do konce roku 2024, poté se může změnit
Další zvýhodnění bonus 5000 Kč za počáteční vklad 100 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 27 Kč měsíčně (324 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 100 Kč
závěrečný výpis 100 Kč

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

RSTS nabízí od září 2023 dva tarify vhodné pro spoření. V tarifu JISTOTA jsou vklady úročeny základní sazbou 2,5 %. Hlavním tahákem je však akční nabídka prémie ve výši státní podpory. Pokud od roku 2024 dojde ke snížení státní podpory, přidá RSTS ze svého prémii ve stejné výši jako je připsaná státní podpora. Tato prémie je pouze v tarifu JISTOTA a připisuje se pouze ke státní podopře za roky 2024-2028.

Druhým tarifem RSTS je SPOŘENÍ, kde jsou vklady úročeny základní sazbou 0,5 % p. a. K této sazbě je možno získat úrokové zvýhodnění dalších 2,5 %. Pokud spoříme z účtu vedeného u Raiffeisenbank, je úrokové zvýhodnění dokonce 3,0 %. Úrokové zvýhodnění se vztahuje na zůstatek účtu do 1 mil. Kč po dobu 6 let. Podmínkou je pravidelné spoření po dobu alespoň 6 let a nečerpání úvěru. Při dodržení pravidel je tedy celkový úrok 3,0 % až 3,5 %. Novinkou je navýšení úroku v letech 2023-2024 tak, aby celkové úročení (včetně úrokového zvýhodnění) bylo 7,0 % p. a.

Pro oba tarify platí, že uzavření smlouvy je bez vstupního poplatku. Poplatek za vedení účtu je 99 Kč za čtvrtletí, tj. 396 Kč ročně. Za roční výpis z účtu zaslaný poštou zaplatíme 25 Kč, elektronický výpis je zdarma.

Uzavřít smlouvu v tarifu SPOŘENÍ na webu RSTS

Hlavní parametry tarifu JISTOTA s prémií Raiffeisen stavební spořitelny

Základní úroková sazba 2,5 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění prémie ve výši státní podpory za roky 2024-2028
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 99 Kč za čtvrtletí (396 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč

Hlavní parametry tarifu SPOŘENÍ s Akčním úrokem Raiffeisen stavební spořitelny

Základní úroková sazba 0,5 %
Úrokový bonus 2,5 % (pro klienty RB 3,0 %)

v letech 2023-2024 bude celkové úročení vkladů (včetně bonusu) 7 %

Další zvýhodnění žádné
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 99 Kč za čtvrtletí (396 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Stavební spořitelna České spořitelny nabízí novým klientům kompenzaci pro případ snížení státní podpory. Pokud dojde od ledna 2024 ke snížení státní podpory na polovinu (což je aktuální návrh), doplatí Buřinka rozdíl za roky 2024 až 2028. Státní podpora za letošní rok změněna nebude a pro dalších pět let bude snížení kompenzováno stavební spořitelnou. Další podrobnosti najdete ve speciálním článku této nabídce stavebního spoření Buřinky.

Nově uzavřené smlouvy jsou dále zvýhodněny jednorázovým bonusem ve výši 2500 Kč. Pro získání bonusu je však třeba během prvních 5 měsíců spoření vložit na účet nejméně 75 000 Kč.

Základní úroková sazba z vkladů je Buřinky 2,5 % p. a. Uzavření smlouvy o stavebním spoření je zdarma. Poplatek za vedení účtu činí 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý.

Založit stavební spoření u Buřinky online

Hlavní parametry stavebního spoření s Buřinkou

Základní úroková sazba 2,50 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění prémie ve výši státní podpory za roky 2024-2028

bonus 2500 Kč za vklad nad 75 000 Kč.

Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Co je dobré připomenout před uzavřením smlouvy?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění, změny se však týkají pouze nových smluv. Po uzavření smlouvy může stavební spořitelna měnit pouze poplatek za vedení účtu, a i zde jsou zákonem stanovená určitá omezení. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
  • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 2000 Kč ročně. Aktuálně je projednáván návrh zákona, který od ledna 2024 sníží státní podporu na polovinu. Výpočty v tomto článku i ve srovnání stavebího spoření již toto očekávané snížení zahrnují.
  • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
  • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
  • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
  • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).
  • Při srovnání stavebního spoření s jinými formami spoření (např. se spořicími účty) je dobré mít na zřeteli, že úrokovou sazbu na spořicím účtu může banka kdykoli změnit. U stavebního spoření je to možné nejdříve po šesti letech spoření.
Srovnávač stavebního spoření
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření
Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK