Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

stavební spořitelna ProSpoření eOF-S Kamarád+
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Cílová částka      Doba spoření 

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelný úrok spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Spoření pro děti s úrokovým bonusem

Účet stavebního spoření: ProSpoření eOF-S Kamarád+
Úroková sazba1,20 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu27 Kč měsíčně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 30 Kč, výpis zasílaný poštou při ukončení smlouvy 30 Kč
Tato nabídka je kombinací tarifu ProSpoření OF-S a zvýhodnění pro děti Kamarád+.

Tarify stavební spořitelny Wüstenrot

Stavební spořitelna Wüstenrot nabízí celkem pět tarifů s následujícími úrokovými sazbami:

Tarif Úročení vkladů Úročení úvěru
ProSpoření eOF-S 1,20 % 4,19 %
ProSpoření OF-S 0,50 %*) 3,49 %
ProÚvěr OY-U 0,50 % 1,99 %
ProÚvěr OZ-U 0,50 % 3,49 %
PÚ-Tarif OF-P 0,10 % 2,99 %
*) V tomto tarifu je možno získat úrokový bonus až 0,7 %, pokud klient nečerpá úvěr a splní další podmínky.

Nabídka tarifů je poměrně komplikovaná.

  • Klient, který chce pouze spořit, zřejmě sáhne po tarifu ProSpoření eOF-S, který nabízí nejvyšší zhodnocení.
  • Pro klienty, kteří chtějí překlenovací úvěr, je určen tarif PÚ-Tarif OF-P, případně ProÚvěr OZ-U.
  • Klienti, kteří jsou rozhodnuti v budoucnu čerpat úvěr ze stavebního spoření, by měli sáhnout k tarifu OY-U. Ten jim garantuje úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření 1,99, což je velmi dobrá sazba. Ale pozor, k tarifu OY-U není možné čerpat překlenovací úvěr!
  • Nerozhodnutí klienti mohou vyžít tarif OF-S. Ten při pravidelném spoření po dobu sedmi let nabízí úročení sazbou 0,5 % navýšenou o úrokový bonus +0,7 %. Zároveň však má příznivou úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření 3,49 % (při čerpání úvěru však zaniká nárok na úrokové zvýhodnění ).

Akce Kamarád+ pro mladé do 23 let

Stavební spořitelna Wüstenrot nabízí pro mladé do 23 let (včetně) zvýhodněnou smlouvu Wüstenrot Kamarád+. Zvýhodnění spočívá v nulovém poplatku za uzavření smlouvy, který je jinak 1 % z cílové částky. Smlouva musí být uzavřena na pevnou cílovou částku 300 000 Kč a během prvních čtyř měsíců na ni musí být uloženo nejméně 3000 Kč. Po uplynutí čtyřměsíční lhůty je možno cílovou částku změnit. Při změně cílové částky však může dojít ke ztrátě nároku na úrokový bonus.
 
Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen