Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

stavební spořitelna ProSpoření OF-S
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Cílová částka      Doba spoření 

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelný úrok spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Spoření s úrokovým bonusem

Účet stavebního spoření: ProSpoření OF-S
Úroková sazba0,5 % plus bonus 0,7 % (při splnění daných podmínek)
Poplatek za uzavření smlouvy1 % cílové částky, maximálně 30 000 Kč
Poplatek za vedení účtu27 Kč měsíčně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 30 Kč, výpis zasílaný poštou při ukončení smlouvy 30 Kč

Tarify stavební spořitelny Wüstenrot

Stavební spořitelna Wüstenrot nabízí celkem pět tarifů s následujícími úrokovými sazbami:

Tarif Úročení vkladů Úročení úvěru
ProSpoření eOF-S 1,20 % 4,19 %
ProSpoření OF-S 0,50 %*) 3,49 %
ProÚvěr OY-U 0,50 % 1,99 %
ProÚvěr OZ-U 0,50 % 3,49 %
PÚ-Tarif OF-P 0,10 % 2,99 %
*) V tomto tarifu je možno získat úrokový bonus až 0,7 %, pokud klient nečerpá úvěr a splní další podmínky.

Nabídka tarifů je poměrně komplikovaná.

 • Klient, který chce pouze spořit, zřejmě sáhne po tarifu ProSpoření eOF-S, který nabízí nejvyšší zhodnocení.
 • Pro klienty, kteří chtějí překlenovací úvěr, je určen tarif PÚ-Tarif OF-P, případně ProÚvěr OZ-U.
 • Klienti, kteří jsou rozhodnuti v budoucnu čerpat úvěr ze stavebního spoření, by měli sáhnout k tarifu OY-U. Ten jim garantuje úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření 1,99, což je velmi dobrá sazba. Ale pozor, k tarifu OY-U není možné čerpat překlenovací úvěr!
 • Nerozhodnutí klienti mohou vyžít tarif OF-S. Ten při pravidelném spoření po dobu sedmi let nabízí úročení sazbou 0,5 % navýšenou o úrokový bonus +0,7 %. Zároveň však má příznivou úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření 3,49 % (při čerpání úvěru však zaniká nárok na úrokové zvýhodnění ).

Podmínky pro získání úrokového bonusu

V tarifu ProSpoření OF-S může klient získat bonus odpovídající navýšení sjednané úrokové sazby o 0,7 % p. a. za dobu prvních sedmi let spoření. Podmínky pro získání bonusu jsou tyto:
 1. roční vklady účastníka v období mezi 2. - 6. kalendářním rokem vždy k 31.12. musí být v rozmezí 6 - 9 % ze sjednané cílové částky,
 2. po celou dobu trvání smlouvy účastník k této smlouvě nesmí neuzavřít smlouvu o úvěru,
 3. v době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nesmí nastat ani jedna z následujících skutečností:
  - zvýšení nebo snížení cílové částky,
  - přespoření cílové částky,
  - ukončení smlouvy,
  - vyplacení byť jen části z uspořené částky z důvodu exekuce.
Bonus lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.
 
Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen