Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

stavební spořitelna Aktiv Spořicí
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Cílová částka      Doba spoření 

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelný úrok spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Spořicí tarif s úrokovým bonusem

Účet stavebního spoření: Aktiv Spořicí
Úroková sazba0,5 % plus bonus až 0,7 % (podle délky spoření)
Poplatek za uzavření smlouvy1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
ČMSS nabízí čtyři tarifní varianty - Aktiv Spořicí, Aktiv 15, Aktiv 20, Aktiv 25 a Aktiv 30. Všechny tarify mají stejnou základní úrokovou sazbu (0,5 %), shodná je i úroková sazba úvěru ze stavebního spoření (3,5 %) i minimální procento naspoření, potřebné pro jeho získání (35 %). Rozdíly jsou ve výši splátky úvěru ze stavebního spoření a hodnotícího číselného faktoru. Hodnotící číselný faktor ovlivňuje čekací dobu na přidělení - čím je hodnotící číselný faktor vyšší, tím je kratší čekací doba na přidělení úvěru ze stavebního spoření.

Tarifní varianta Úroková sazba
vkladů/úvěru
Minimální
procento
naspoření
Min. splátka úvěru (v % CČ) Hodnotící číselný faktor
Aktiv Spořicí 0,5 % *) / 3,5 % 35 % 2,00 % 63
Aktiv 15 0,5 % / 3,5 % 35 % 0,93 % 45
Aktiv 20 0,5 % / 3,5 % 35 % 0,72 % 33
Aktiv 25 0,5 % / 3,5 % 35 % 0,60 % 26
Aktiv 30 0,5 % / 3,5 % 35 % 0,56 % 22
*) Klient, který nečerpá úvěr a splní další předepsané podmínky, má nárok na úrokový bonus.

Bonusový program

Klienti v tarifu Aktiv Spořicí mají nárok na úrokový bonus. Výše bonusu závisí na délce spoření.

Období Úrokový bonus Minimální doba spoření
1 - 6 let 0,50 % 6 let
7 - 9 let 0,70 % 9 let

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu Aktiv Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku "předplatit" mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. Pokud klient spoří alespoň 9 let, získá bonus ve výši úroku za prvních šest let spoření, zvýšený o 0,7% úrok ze zůstatku od konce šestého do konce devátého roku.

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.
 
Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen