Sazby nerostou, úvěrů neubývá – bude už jenom lépe?

analýza úvěry na bydlení
30. 11. 2022 | Co ukazuje říjnová bankovní statistika ČNB? Řada ukazatelů stabilizovala, pokračuje však odliv vkladů ze stavebních spořitelen.
Česká národní banka dnes ráno zveřejnila říjnovou bankovní statistiku. Úrokové sazby hypoték vzrostly již jen nepatrně, růst se v podstatě zastavil. Současně se stabilizuje objem nově poskytnutých úvěrů – ovšem na podstatně nižších úrovních, než před rokem. I přes rostoucí náklady domácností je morálka dlužníků stále až překvapivě dobrá, nesplácených úvěrů dokonce nepatrně ubývá. U stavebních spořitelen pokračuje odliv depozit a objem nových úvěrů ze stavebního spoření roste velmi nesměle.

Úrokové sazby hypoték se zastavují

Úrokové sazby hypoték v říjnu téměř zastavily svůj růst. Hypotéky stavebních spořitelen se v říjnu prodávaly s průměrnou sazbou 5,89 %, u ostatních bank jen nepatrně dráž – 5,98 %. Rozdíl v úrokových sazbách je tedy 9 bazických bodů.
Když se podíváme podrobněji na meziměsíční změny úrokových sazeb, vidíme u stavebních spořitelen změnu o pouhé dva bazické body, u ostatních bank je navýšení o o 6 bodů. To jsou skutečně zanedbatelné změny, zejména ve srovnání s letním a zimním obdobím, kdy bylo temto růstu desetinásobné.

Zájem o nové úvěry nachází dno

Zastavení růstu úrokových sazeb se projevilo i na zájmu o úvěry. Objem poskytovaných úvěrů přestal klesat a byl v říjnu stejný, nebo dokonce mírně vyšší, než v září. Méně uspokojivá zpráva je, že jde o velmi nízké hodnoty.

Splácení úvěrů zůstává vzorné

Přes všechny ekonomické problémy současnosti zůstává morálka dlužníků na velmi vysoké úrovni. Objem nesplácených úvěrů v říjnu oproti předchozímu měsíci dokonce nepatrně klesl – a to jak v absolutních tak i v relativních číslech. Malý nárůst nevýkonných spotřebních úvěrů v září tak neměl své pokračování a neznamenal začátek negativního trendu. Stále je však třeba připomínat, že tento ukazatel má několikaměsíční zpoždění a zhoršení těchto ukazatelů je v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací očekávatelné.

Odliv depozit ze stavebních spořitelen pokračuje

Vývoj objemu vkladů na účtech stavebního spoření byl až do konce loňského roku velmi stabilní a vykazoval mírný růst. Letos však došlo ke zlomu. Klienti stavebních spořitelen považují stavební spoření za primárně spořicí produkt. S růstem úrokových sazeb tak začali své vklady převádět do jiných spořicích a investičních nástrojů, které se jim jeví jako výhodnější. Od začátku letošního roku se tak objem vkladů snížil o 30 miliard korun.
Dnes je objem vkladů na účtech stavebního spoření nejnižší od listopadu 2005. V dalším grafu vidíme, že podle očekávání odtékají peníze z účtů, u kterých již uplynula šestiletá vázací lhůta, po které lze smlouvu o stavebním spoření ukončit bez ztráty státní podpory, s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou.

Úvěry ze stavebního spoření přibývají velmi pomalu

S růstem úrokových sazeb se stavebním spořitelnám otevřela příležitost k prodeji jejich hlavního úvěrového produktu – úvěru ze stavebního spoření. Tyto úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou sjednanou při uzavření smlouvy o stavebním spoření. ČNB publikuje pouze údaje o nezajištěných úvěrech ze stavebního spoření. Z nich vidíme, že zatímco překlenovací úvěry jsou prodávány se sazbou 6,92 %, úvěry ze stavebního spoření mají průměrnou sazbu 3,70 %
Více než tříprocentní rozdíl v úrokových sazbách přirozeně zvyšuje zájem klientů o tyto levné úvěry. Rychlý růst objemu poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření se však postupně zpomaluje. Objem nově poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření je sice ve srovnání s loňským rokem přibližně trojnásobný, ale v absolutní hodnoty jsou stále velmi nízké. V říjnu činil objem nových nezajištěných překlenovacích úvěrů 118 mil. Kč. U zajištěných úvěrů nejsou údaje o úvěrech ze stavebního spoření zveřejňovány.
Na první pohled může být překvapivé, že převažuje zájem o podstatně dražší překlenovací úvěry. Existuje však řada důvodů pro tento stav. Mezi ty hlavní je třeba počítat dostupnost úvěrů ze stavebního spoření a s tím související způsob prodeje. Pro získání úvěru ze stavebního spoření je potřeba nejprve několik let spořit. Dnes tedy mohou získat levný úvěr jen ti, kdo uzavřeli smlouvu před dvěma lety, nebo ještě dříve. Smlouva o stavebním spoření však musí mít také vhodně nastavené parametry, což v řadě případů není. Stavební spoření je prodáváno jako spořicí produkt a tomu odpovídají také cílové částky a další parametry.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK