stavební spořitelna Hypoúvěr 80 Fix 3
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
Výše úvěru (Kč)     Akontace (Kč) 

Splátka
Celková splátka v první fázi překlenovacího úvěru. Splátku tvoří součet měsíční platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření.

Doba splatnosti
Celková doba splatnosti překlenovacího úvěru v rocích.
%doba-splatnosti%
Za překlenovací úvěr zaplaceno celkem 
Celkový objem splátek překlenovacího úvěru (včetně poplatků).
%zaplaceno_celkem%
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba celého překlenovacího úvěru.

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
%RPSN%
RPSN
Roční procentní sazba nákladů překlenovacího úvěru.

Podrobněji o RPSN
%RPSN0%
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát více celkem zaplatíme za úvěr. Pokud je jeho hodnota například 1,5, znamená to, že na splátkách zaplatíme o polovinu více.

Podrobněji o koeficientu navýšení
%navyseni%
Zajištění úvěru 
U menších úvěrů stavební spořitelny nepožadují žádné zajištění, u vyšších částek je požadováno ručení třetí osobou nebo zástavním právem k nemovitosti.
%zajisteni%
Fáze spoření
Úroková sazba z vkladů 
Úroková sazba z vkladů uvedená ve smlouvě o stavebním spoření (nominální úroková sazba).
%sazba_sporeni%
Úroková sazba překlenovacího úvěru 
Úroková sazba překlenovacího úvěru uvedená v úvěrové smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_PU%
Akontace 
Výše první úložky na účet stavebního spoření. Pokud klient vloží na svůj účet stavebního spoření na počátku spoření vyšší částku, zkrátí si tím délku spoření (a tedy zároveň i dobu, po kterou splácí úroky z překlenovacího úvěru). V některých případech stavební spořitelna nabízí při určité akontaci výhodnější podmínky překlenovacího úvěru.
%akontace%
Měsíční platby na účet překlenovacího úvěru 
Výše měsíčních plateb na účet překlenovacího úvěru, které klient pravidelně platí až do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
%platba_PU%
Měsíční dospořování 
Kromě plateb na účet překlenovacího úvěru musí klient také pravidelně spořit na svůj účet stavebního spoření.
%ulozka%
Celkové měsíční zatížení ve fázi spoření 
Součet měsíčních plateb na účet stavebního spoření a překlenovací úvěr.
%zatizeni%
Délka fáze spoření v měsících 
Doba, po kterou klient platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň dospořuje.
%delka_sporeni%
Fáze splácení úvěru ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_USS%
Výše měsíční splátky 
Výše měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě.
%splatka_USS%
Počet splátek 
Počet splátek úvěru ze stavebního spoření (tedy zároveň délka splácení úvěru ze stavebního spoření v měsících).

Obvykle je počet splátek desetinné číslo, což znamená, že poslední splátka je nižší. Například je-li počet splátek 23,1 znamená to, že úvěr je splácen po dobu dvou let a poslední splátka (provedená ve 24. měsíci) je ve výši jedné desetiny běžné měsíční splátky.
%delka_USS%


OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

KOMENTÁŘ
Překlenovací úvěr Hypoúvěr 80 Fix 3
ve výši %cc%

Překlenovací úvěr má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.

Fáze překlenovacího úvěru
začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy. Výše úvěru je %cc%, cílová částka smlouvy o stavebním spoření činí rovněž %cc%. V některých případech je možno získat výhodnější podmínky, pokud je na účet stavebního spoření vložena určitá akontace (první platba). V tomto případě je akontace %akontace%. Poté je vyplacen překlenovací úvěr ve výši %cc%. Během následujících %delka_sporeni% měsíců se platí na účet stavebního spoření %ulozka% a na účet překlenovacího úvěru %platba_PU%, tedy celkem %zatizeni% měsíčně.

Po %delka_sporeni% měsících je překlenovací úvěr splacen. Ke splacení je použita naspořená částka na účtu stavebního spoření a úvěr ze stavebního spoření.

Fáze úvěru ze stavebního spoření
Splacením překlenovacího úvěru začíná fáze úvěru se stavebního spoření, který je splácen měsíčními splátkami ve výši %splatka_USS% po dobu %delka_USS2% měsíců.

Za celý překlenovací úvěr ve výši %cc% je zaplaceno (včetně poplatků) celkem %zaplaceno_celkem%. Zaplacená částka je tedy %navyseni%krát vyšší než objem úvěru.

Úvěr zajištěný nemovitostí

Překlenovací úvěr: Hypoúvěr 80 Fix 3
Úroková sazba3,49 %
Zajištění úvěruzástavní právo k nemovitosti
Poplatek za poskytnutí úvěru 2 900 Kč
Poplatek za vedení účtuzdarma
Poplatek za výpis z účtu 0 Kč
Účet stavebního spoření: ALFA PÚ
Úroková sazba3,00 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu300 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu 25 Kč
Podmínky pro přidělení
Minimální procento naspoření0 % cílové částky
Parametr ohodnocení min.0
Koeficient ohodnocení0
Úvěr ze stavebního spoření: ALFA PÚ
Úroková sazbaAktuální sazba 3,49 % může být zvýšena až na 6 %
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu300 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu 25 Kč
MPSS nabízí překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti pod názvem Hypoúvěr. Minimální objem Hypoúvěru je 200 000 Kč.

Typ úvěru

Překlenovací úvěr Hypoúvěr 80 Fix 3 je překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami, který má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.
 • Ve fázi překlenovacího úvěru klient platí měsíčně úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří na svůj účet stavebního spoření. Fáze překlenovacího úvěru trvá 24 měsíců. Poté vzniká nárok na přidělení cílové částky.
 • Při přidělení cílové částky je překlenovací úvěr splacen zčásti naspořenou částkou, zčásti úvěrem ze stavebního spoření.
 • Ve fázi úvěru ze stavebního spoření klient splácí úvěr ze stavebního spoření částkou, která je shodná s platbou v první fázi (tj. součet platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření).
Další podrobnosti najdete v části „zvláštnosti překlenovacích úvěrů MPSS“ níže.

Úrokové sazby

Úrokové sazby závisí na hodnotě LTV (Loan-To-Value). Tomu je přizpůsobeno i označování jednotlivých variant tohoto překlenovacího úvěru (jde o interní značení používané na stavebkách.cz). Pokud výše úvěru nepřekročí 80 % hodnoty zajištěné nemovitosti, je použito označení Hypoúvěr 80. Pokud je úvěr vyšší, je označen jako Hypoúvěr 90.

Úroková sazba je sjednána jako pevná na dobu 3 až 10 let, podle volby klienta.

Úrokové sazby Hypoúvěru
Fixace (roky) 3 5 8 10
Hypoúvěr 80 3,49 % 3,29 % 2,99 % 2,99 %
Hypoúvěr 90 4,19 % 3,99 % 3,99 % 3,99 %

Pokud jde o tzv. „předhypoteční úvěr“ (tedy je čerpán ještě před zřízením zástavního práva) zvyšují se uvedené úrokové sazby o 1 %. Sazby mohou být naopak sníženy o následující slevy:

 • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
 • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.
V sazebnících uvádí Modrá pyramida úrokovou sazbu při uplatnění všech slev, přičemž uvádí, že jde o sazbu minimální (sazba „od“). Výpočty na stavebkách.cz vycházejí ze základní úrokové sazby (uvedené v tabulce), protože získání výhodnější sazby je podmíněno dalšími platbami klienta.

Zajištění úvěru

U překlenovacího úvěru Hypoúvěr 80 Fix 3 je vyžadováno zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti.

Poplatky

Poplatek za poskytnutí Hypoúvěru činí 2900 Kč. Pokud klient požaduje, aby byl Hypoúvěr vyplacen dříve, než je zřízeno zástavní právo, je možno čerpat úvěr již po vložení návrhu na vklad, v takovém případě se poplatek za poskytnutí zvyšuje na 4400 Kč.

Možnosti předčasného splacení

Překlenovací úvěru je možno splatit předčasně pouze v v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru. To platí jak pro fázi překlenovacího úvěru, tak i pro fázi úvěru ze stavebního spoření.

Zvláštnosti překlenovacích úvěrů MPSS

Překlenovací úvěry Modré pyramidy jsou propojeny se smlouvou o stavebním spoření více než je obvyklé a v několika ohledech smlouvu o stavebním spoření mění.
 • Vklady na účtu stavebního spoření se úročí sazbou 3 % p. a.,
 • sazba úvěru ze stavebního spoření je 6 % p. a., nicméně
 • MPSS poskytne na úvěr ze stavebního spoření slevu z úrokové sazby, takže úvěr ze stavebního spoření bude po určitou dobu úročen stejnou sazbou, jako překlenovací úvěr,
 • splátka úvěru ze stavebního spoření je nastavena tak, aby byla stejná jako celkové platby klienta ve fázi překlenovacího úvěru, tedy součet měsíčního úroku z překlenovacího úvěru a částky dospořování na účet stavebního spoření.
 • Klient je povinen dodržovat výši stanovených plateb. Vyšší dospořování je postihováno sankčním poplatkem, úvěr ze stavebního spoření i překlenovací úvěr je možno předčasně splatit kdykoli, ale stavební spořitelna může požadovat náhradu za předčasné splacení úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru.
 • Přidělení cílové částky, kterým dojde k přechodu překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření, nastane 24 měsíců po uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Další podrobnosti k překlenovacím úvěrům Modré pyramidy najdete zde.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem překlenovacího úvěru je

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Bělěhradská 128, čp. 222
120 21 Praha 2

  www.modrapyramida.cz

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě