Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

stavební spořitelna Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Výše úvěru (Kč)     Akontace (Kč) 

Splátka
Celková splátka v první fázi překlenovacího úvěru. Splátku tvoří součet měsíční platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření.

Za překlenovací úvěr zaplaceno celkem 
Celkový objem splátek překlenovacího úvěru (včetně poplatků).
%zaplaceno_celkem%
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba celého překlenovacího úvěru.

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
%RPSN%
RPSN
Roční procentní sazba nákladů překlenovacího úvěru.

Podrobněji o RPSN
%RPSN0%
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát více celkem zaplatíme za úvěr. Pokud je jeho hodnota například 1,5, znamená to, že na splátkách zaplatíme o polovinu více.

Podrobněji o koeficientu navýšení
%navyseni%
Zajištění úvěru 
U menších úvěrů stavební spořitelny nepožadují žádné zajištění, u vyšších částek je požadováno ručení třetí osobou nebo zástavním právem k nemovitosti.
%zajisteni%
Fáze spoření
Úroková sazba z vkladů 
Úroková sazba z vkladů uvedená ve smlouvě o stavebním spoření (nominální úroková sazba).
%sazba_sporeni%
Úroková sazba překlenovacího úvěru 
Úroková sazba překlenovacího úvěru uvedená v úvěrové smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_PU%
Akontace 
Výše první úložky na účet stavebního spoření. Pokud klient vloží na svůj účet stavebního spoření na počátku spoření vyšší částku, zkrátí si tím délku spoření (a tedy zároveň i dobu, po kterou splácí úroky z překlenovacího úvěru). V některých případech stavební spořitelna nabízí při určité akontaci výhodnější podmínky překlenovacího úvěru.
%akontace%
Měsíční platby na účet překlenovacího úvěru 
Výše měsíčních plateb na účet překlenovacího úvěru, které klient pravidelně platí až do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
%platba_PU%
Měsíční dospořování 
Kromě plateb na účet překlenovacího úvěru musí klient také pravidelně spořit na svůj účet stavebního spoření.
%ulozka%
Celkové měsíční zatížení ve fázi spoření 
Součet měsíčních plateb na účet stavebního spoření a překlenovací úvěr.
%zatizeni%
Délka fáze spoření v měsících 
Doba, po kterou klient platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň dospořuje.
%delka_sporeni%
Fáze splácení úvěru ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_USS%
Výše měsíční splátky 
Výše měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě.
%splatka_USS%
Počet splátek 
Počet splátek úvěru ze stavebního spoření (tedy zároveň délka splácení úvěru ze stavebního spoření v měsících).

Obvykle je počet splátek desetinné číslo, což znamená, že poslední splátka je nižší. Například je-li počet splátek 23,1 znamená to, že úvěr je splácen po dobu dvou let a poslední splátka (provedená ve 24. měsíci) je ve výši jedné desetiny běžné měsíční splátky.
%delka_USS%


 
Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

KOMENTÁŘ
Překlenovací úvěr Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25
ve výši %cc%

Překlenovací úvěr má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.

Fáze překlenovacího úvěru
začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy. Na účet stavebního spoření je třeba vložit akontaci (první platbu) ve výši %akontace%, poté je vyplacen překlenovací úvěr ve výši %cc%. Během následujících %delka_sporeni% měsíců se platí na účet stavebního spoření %ulozka% a na účet překlenovacího úvěru %platba_PU%, tedy celkem %zatizeni% měsíčně.

Po %delka_sporeni% měsících je překlenovací úvěr splacen. Ke splacení je použita naspořená částka na účtu stavebního spoření a úvěr ze stavebního spoření.

Fáze úvěru ze stavebního spoření
Splacením překlenovacího úvěru začíná fáze úvěru se stavebního spoření, který je splácen měsíčními splátkami ve výši %splatka_USS% po dobu %delka_USS2% měsíců.

Za celý překlenovací úvěr ve výši %cc% je zaplaceno (včetně poplatků) celkem %zaplaceno_celkem%. To odpovídá koeficientu navýšení %navyseni%.

Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí

Překlenovací úvěr: Tophypo 90 Fix6
Úroková sazba3,99 % - 4,29 % podle výše úvěru
Zajištění úvěruzástavní právo k nemovitosti
Nutná akontace1000 Kč
Poplatek za poskytnutí úvěru 1 000 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Účet stavebního spoření: Aktiv 25
Úroková sazba0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvy1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Podmínky pro přidělení
Minimální procento naspoření35 % cílové částky
Hodnotící číslo min.64
Hodnotící číselný faktor26
Úvěr ze stavebního spoření: Aktiv 25
Úroková sazba3,50 %
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma

Zajištění úvěru

Překlenovací úvěr Tophypo 90 je alternativou k hypotéčnímu úvěru a musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Úrokové sazby

Úroková sazba závisí na tzv. "objemu úvěrového případu". Úvěrový případ zahrnuje všechny smlouvy o stavebním spoření, které se vztahují k danému předmětu financování. Například pokud jedna rodina financuje rekonstrukci domu a použije na to dvě smlouvy o stavebním spoření, kde každá smlouva má cílovou částku 500 tis. Kč, pak objem úvěrového případu je 1 mil. Kč.

LTV - Loan To Value

Při stanovování úrokových sazeb ČMSS se posuzuje míra zajištění úvěru pomocí LTV (Loan To Value). Hodnota LTV je podíl výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti. Pokud má klient na svém účtu stavebního spoření již něco naspořeno, snižuje se výše úvěru o tuto naspořenou částku.

     LTV =     Výše překlenovacího úvěru - naspořená částka
Hodnota zastavené nemovitosti

Tophypo 90 je poskytován pro hodnoty zajištění LTV mezi 80 a 90 % (pro nižší hodnoty LTV je možno využít výhodnější nabídky Tophypo). Úroková sazba je fixovaná po dobu 6 let.

Úrokové sazby překlenovacího úvěru Tophypo 90 Fix 6
(úrková sazba je fixovaná po dobu 6 let)
Objem úvěrového případu Úroková sazba
do 900 000 Kč 4,29 %
900 000 Kč - 2 000 000 Kč 4,09 %
2 000 000 Kč a více 3,99 %

Slevy a přirážky k základní úrokové sazbě

V případě, že klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z pojistných produktů (Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění nebo Pojištění majetku a odpovědnosti), může být úroková sazba dále snížena, a to až o 0,4 procentního bodu.

Naopak úroková sazba může být zvýšena v případě, že při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké.

Výpočty prezentované na stavebkách.cz předpokládají úrokovou sazbu bez těchto slev a přirážek.

Další podmínky

  • Překlenovací úvěr Tophypo je poskytován s tarify Aktiv 25 a Aktiv 30.
  • Pro poskytnutí tohoto překlenovacího úvěru musí klient naspořit alespoň 1000 Kč. Vzhledem ke snadné splnitelnosti se ve výpočtech na tomto webu předpokládá, že je tato podmínka splněna automaticky.
  • Oproti standardnímu sazebníku poplatků je v platnosti akční nabídka. Díky ní je poplatek za poskytnutí tohoto překlenovacího úvěru TopHypo jen 1000 Kč (fixní částka).

 
Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen