Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

stavební spořitelna Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Výše úvěru (Kč)     Akontace (Kč) 

Splátka
Celková splátka v první fázi překlenovacího úvěru. Splátku tvoří součet měsíční platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření.

Doba splatnosti
Celková doba splatnosti překlenovacího úvěru v rocích.
%doba-splatnosti%
Za překlenovací úvěr zaplaceno celkem 
Celkový objem splátek překlenovacího úvěru (včetně poplatků).
%zaplaceno_celkem%
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba celého překlenovacího úvěru.

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
%RPSN%
RPSN
Roční procentní sazba nákladů překlenovacího úvěru.

Podrobněji o RPSN
%RPSN0%
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát více celkem zaplatíme za úvěr. Pokud je jeho hodnota například 1,5, znamená to, že na splátkách zaplatíme o polovinu více.

Podrobněji o koeficientu navýšení
%navyseni%
Zajištění úvěru 
U menších úvěrů stavební spořitelny nepožadují žádné zajištění, u vyšších částek je požadováno ručení třetí osobou nebo zástavním právem k nemovitosti.
%zajisteni%
Fáze spoření
Úroková sazba z vkladů 
Úroková sazba z vkladů uvedená ve smlouvě o stavebním spoření (nominální úroková sazba).
%sazba_sporeni%
Úroková sazba překlenovacího úvěru 
Úroková sazba překlenovacího úvěru uvedená v úvěrové smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_PU%
Akontace 
Výše první úložky na účet stavebního spoření. Pokud klient vloží na svůj účet stavebního spoření na počátku spoření vyšší částku, zkrátí si tím délku spoření (a tedy zároveň i dobu, po kterou splácí úroky z překlenovacího úvěru). V některých případech stavební spořitelna nabízí při určité akontaci výhodnější podmínky překlenovacího úvěru.
%akontace%
Měsíční platby na účet překlenovacího úvěru 
Výše měsíčních plateb na účet překlenovacího úvěru, které klient pravidelně platí až do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
%platba_PU%
Měsíční dospořování 
Kromě plateb na účet překlenovacího úvěru musí klient také pravidelně spořit na svůj účet stavebního spoření.
%ulozka%
Celkové měsíční zatížení ve fázi spoření 
Součet měsíčních plateb na účet stavebního spoření a překlenovací úvěr.
%zatizeni%
Délka fáze spoření v měsících 
Doba, po kterou klient platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň dospořuje.
%delka_sporeni%
Fáze splácení úvěru ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_USS%
Výše měsíční splátky 
Výše měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě.
%splatka_USS%
Počet splátek 
Počet splátek úvěru ze stavebního spoření (tedy zároveň délka splácení úvěru ze stavebního spoření v měsících).

Obvykle je počet splátek desetinné číslo, což znamená, že poslední splátka je nižší. Například je-li počet splátek 23,1 znamená to, že úvěr je splácen po dobu dvou let a poslední splátka (provedená ve 24. měsíci) je ve výši jedné desetiny běžné měsíční splátky.
%delka_USS%


 
Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

KOMENTÁŘ
Překlenovací úvěr Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10
ve výši %cc%

Překlenovací úvěr má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.

Fáze překlenovacího úvěru
začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy. Výše úvěru je %cc%, cílová částka smlouvy o stavebním spoření činí rovněž %cc%. V některých případech je možno získat výhodnější podmínky, pokud je na účet stavebního spoření vložena určitá akontace (první platba). V tomto případě je akontace %akontace%. Poté je vyplacen překlenovací úvěr ve výši %cc%. Během následujících %delka_sporeni% měsíců se platí na účet stavebního spoření %ulozka% a na účet překlenovacího úvěru %platba_PU%, tedy celkem %zatizeni% měsíčně.

Po %delka_sporeni% měsících je překlenovací úvěr splacen. Ke splacení je použita naspořená částka na účtu stavebního spoření a úvěr ze stavebního spoření.

Fáze úvěru ze stavebního spoření
Splacením překlenovacího úvěru začíná fáze úvěru se stavebního spoření, který je splácen měsíčními splátkami ve výši %splatka_USS% po dobu %delka_USS2% měsíců.

Za celý překlenovací úvěr ve výši %cc% je zaplaceno (včetně poplatků) celkem %zaplaceno_celkem%. Zaplacená částka je tedy %navyseni%krát vyšší než objem úvěru.

Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, LTV do 80 %

Překlenovací úvěr: Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10
Úroková sazbaZákladní sazba 5 % může být snížena až na 2,95 %
Zajištění úvěruzástavní právo k nemovitosti
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtuzdarma
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Účet stavebního spoření: Hypoúvěr od Buřinky
Úroková sazba2,00 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtuzdarma
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Podmínky pro přidělení
Minimální procento naspoření0 % cílové částky
Bodové hodnocení min.0
Úrokový faktor21
Úvěr ze stavebního spoření: Hypoúvěr od Buřinky
Úroková sazbaZákladní sazba 5 % může být snížena až na 2,95 %
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtuzdarma
Poplatek za výpis z účtu zdarma

Zajištění úvěru

Hypoúvěr od Buřinky je alternativou k hypotéčnímu úvěru, je u něj vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Kvalita zajištění se odráží i v úrokových sazbách. Úroková sazba závisí na hodnotě LTV, což je poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti.

Splácení úvěru

Hypoúvěr od Buřinky se od překlenovacích úvěrů jiných stavebních spořitelen se zásadně odlišuje tím, že je splácen již v průběhu fáze spoření. Klient na svůj účet stavebního spoření spoří pouze minimální částku (0,1 % cílové částky), protože k přidělení úvěru ze stavebního spoření dojde automaticky po uplynutí zákonné lhůty 24 měsíců.

Většina plateb klienta je tedy použita ke splácení překlenovacího úvěru, který se po dvou letech automaticky mění na úvěr ze stavebního spoření.

Úrokové sazby

Úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky je konstruována jako fixní základ snížený o variabilní část. Fixní základ ve výši 5 % p. a. je neměnný po celou dobu splatnosti. Variabilní část je fixována na 3, 6, nebo 10 let, podle přání klienta. Výše této variabilní části závisí na výši překlenovacího úvěru, době fixace úrokové sazby a hodnotě LTV (poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledné úrokové sazby, tedy fixní základ snížený o variabilní část.

V přehledu překlenovacích úvěrů je označení Hypoúvěr od Buřinky doplněno informací o maximální hodnotě LTV a době fixace. Například překlenovací úvěr s hodnotou LTV do 80 % a úrokovou sazbou pevnou po dobu tří let je označen jako Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix3.

Označení Hodnota LTV
Hypoúvěr od Buřinky 80 nejvýše 80 %
Hypoúvěr od Buřinky 90 nejvýše 90 %

Přehled úrokových sazeb pro jednotlivé varianty je uveden v následující tabulce.

Úrokové sazby pro fixaci na 3, 6 nebo 10 let
Délka fixace úrokové sazby
Hodnota LTV 3 roky 6 let 10 let
do 80 % 2,95 % 2,85 % 3,05 %
do 90 % 3,75 % 3,65 % 3,85 %

Výše uvedené úrokové sazby mohou být dále sníženy:

  • Pokud je objem poskytnutého úvěru 500 000 Kč nebo vyšší, úroková sazba se snižuje o 0,1 procentního bodu.
  • V individuálních případech je možno poskytnout slevu ve výši 0,1 procentního bodu klientům, kteří si sjednají pojištění schopnosti splácet úvěr.
V případě, že klient financuje své první bydlení, lze poskytnout Hypoúvěr od Buřinky s LTV až 90 % za cenu Hypoúvěru od Buřinky s LTV do 80 %.

Výše uvedené úrokové sazby jsou platné jak pro samotný překlenovací úvěr, tak i pro následný úvěr ze stavebního spoření. Po uplynutí doby fixace může na účtu stavebního spoření dojít ke změně úrokové sazby. Nová úroková sazba však může vzrůst nejvýše na 5 % p. a. Výpočty na stavebkách.cz jsou provedeny za předpokladu, že úroková sazba zůstane beze změny.

 
Zaujal vás tento produkt?
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s uzavřením smlouvy.
Sjednejte si nezávaznou schůzku se specialistou, který vám pomůže s výběrem.
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen