Překlenovací úvěry stavebních spořitelen v novém roce

stavební spoření
5. 1. 2019 | S jakými novinkami vstupují stavební spořitelny do nového roku?
Co nového se přihodilo na poli překlenovacích úvěrů a s jakými nabídkami vstupují stavební spořitelny do nového roku? Základní rokové sazby zajištěných i nezajištěných překlenovacích úvěrů měnila na začátku prosince Raiffeisen stavební spořitelna, a to směrem nahoru. Po zbytek měsíce byl klid. Změna přišla až s Novým rokem, kdy provedl změny Wüstenrot. Ukončil některé marketingové akce, ale především razantně snížil úrokovou sazbu úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Dal tak zřetelně na vědomí, že se hodlá o klienty v tomto segmentu také ucházet.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

S novým sazebníkem úrokových sazeb přišla 8. prosince Raiffeisen stavební spořitelna, která zvýšila základní úrokové sazby o 0,1 procentního bodu pro tříletou a 0,15 procentního bodu pro pětiletou fixaci. Nutno poznamenat, že i po tomto zdražení nabízí RSTS nejlevnější překlenovací úvěry. Levnější je pouze speciální nabídka ČMSS vyhrazená pro vybraný segment klientů.

K podstatnější změně přikročil Wüstenrot. Od 1. ledna ukončil časově omezené akční nabídky, takže úroková sazba Půjčky ProBydlení v PÚ tarifu se posunula zpět o 0,3 procentního bodu výše a opět bude účtován poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Rozhodující změnou je však zvýšení slevy za zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti a to z dřívějšího jednoho na dvě procenta. Zajištěné překlenovací úvěry tedy mají sazbu o celý jeden procentní bod nižší než dříve. Touto změnou se nabídka Wüstenrotu dostává na pozice které sice nejsou čelní, ale mohou již konkurovat ostatním. Podrobnější analýze těchto změn jsem věnoval speciální článek.

Nejlevnější zůstává speciální nabídka Českomoravské stavební spořitelny, která je určena pro refinancování nebo pro pracovníky ve školství či zdravotnictví. Kombinace různých fixací a tarifních variant tohoto překlenovacího úvěru zůstávají na čelních pozicích, čistá úroková sazba začíná na hodnotě 2,498 %.

Druhé místo patří HYPOsplátce Raiffeisen stavební spořitelny, která není vázána na zaměstnání klienta ani použití úvěru, jde však o nejnižší sazbu pro ty nejlepší klienty (čistá úroková sazba 2,744 %).

Kombinace pro různé tarify stavebního spoření a doby fixace u těchto dvou překlenovacích úvěrů ČMSS a RSTS obsadily prvních devět příček. Za nimi pak následuje Hypoúvěr od Buřinky s čistou úrokovou sazbou 3,088 %.

Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí nabízí Českomoravská stavební spořitelna, zvýhodněný překlenovací úvěr Tophypo pro vybraný segment klientů začíná na čisté úrokové sazbě od 2,498 %. Nejlevnější úvěr bez omezení je Hyposplátka Raiffeisen stavební spořitelny s čistou úrokovou sazbou 2,744 %.

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

Již zmíněné zvýšení sazeb Raiffeisen stavební spořitelny se dotklo i nezajištěných úvěrů, tříletá sazba vzrostla o 0,05 procentních bodů, pětiletá o 0,1 p.b.

Lednové změny u Wüstenrotu se u nezajištěných úvěrů projevily mírným růstem čisté úrokové sazby Půjčky ProBydlení v PÚ tarifu. Změna se dotkla i speciální nabídky pro refinancování, která tak ztratila své první místo v žebříčku nejlevnějších nezajištěných překlenovacích úvěrů.

Na první pozici je od ledna Úvěr od Buřinky určený pro refinancování, s čistou úrokovou sazbou 4,864 %. Na druhou pozici spadla již zmíněná Půjčka ProBydlení, rovněž určená pro refinancování, s čistou úrokovou sazbou 4,981 %. Na třetím místě zůstává Rychloúvěr Modré pyramidy (5,157 %), což je zároveň nejlevnější nezajištěný překlenovací úvěr pro takříkajíc obecné použití. Na rozdíl od předchozích dvou, které jsou určeny jen pro refinancování, Rychloúvěr podobné omezení nemá.

Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Stavební spořitelna České spořitelny, její Úvěr od Buřinky určený pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,864 %. Nejlevnější překlenovací úvěr bez omezení účelu je Rychloúvěr Modré pyramidy, s čistou úrokovou sazbou 5,157 %.

Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 1. 2019

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 30 2,498 %
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 25 2,589 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix3 2,744 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix5 2,982 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 30 2,987 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 3,049 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 3,060 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 3,074 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 25 3,076 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 3,088 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 3,088 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 3,391 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 3,684 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,769 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix3 3,780 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,785 %
MPSS Hypoúvěr 80 3,822 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,831 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,851 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 3,860 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,869 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,896 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,896 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,901 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix5 4,024 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,032 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 4,198 %
MPSS Hypoúvěr 90 4,327 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 4,703 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 4,780 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 4,806 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 4,828 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 4,838 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 4,868 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 4,883 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,905 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 4,959 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 5,031 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 5,081 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 5,081 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření eOF-S 5,089 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S 5,182 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
SSČS Úvěr od Buřinky refin 4,864 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,981 %
MPSS Rychloúvěr 5,157 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
RSTS REKOpůjčka Fix3 5,615 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
SSČS Trend Fix 3 5,720 %
RSTS REKOpůjčka Fix5 5,870 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,928 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,975 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 6,007 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 6,066 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 6,125 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 6,200 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 6,200 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,211 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,211 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 6,252 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 6,252 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 6,807 %
SSČS Trend Fix 6 6,812 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 6,826 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 6,927 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,134 %
SSČS Trend Fix 10 7,269 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,394 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření eOF-S 7,444 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,810 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření eOF-S 7,884 %Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře