Překlenovací úvěry stavebních spořitelen na začátku března

analýza překlenovací úvěr
5. 3. 2018 | Stavební spořitelny zvyšovaly úrokové sazby na začátku února, aktuálních změn je málo.
Po zdražování překlenovacích úvěrů na začátku února je nyní relativní klid. Zvýšení sazeb Hypoúvěru Modré pyramidy ze začátku února bylo na začátku března zmírněno slevou na poplatcích. A v polovině února přišel WüstenrotPůjčkou ProBydlení bez poplatku za uzavření smlouvy.

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

Na zajištěné úvěry je zaměřena Modrá pyramida. Její Hypoúvěr má od 5. února základní sazbu vyšší o 0,2 až 0,6 procentního bodu. Od 1. března je toto zdražení zmírněno akční slevou na poplatcích, nicméně i přes tuto kompenzaci dochází k mírnému růstu čisté úrokové sazby.

Zlevňuje naopak Wüstenrot, který v tarifu OF-P odpouští poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud je spojena s překlenovacím úvěrem.

Na čele žebříčku zůstává Buřinka. Její Hypoúvěr od Buřinky je na prvních dvou příčkách s čistou úrokovou sazbou 2,381 %, která je stejná pro tříletou i šestiletou fixaci úrokové sazby. Na třetím místě je akční nabídka ČMSS pro refinancování, učitele a zdravotníky Tophypo+ + Aktiv 30 (2,410 %).

Přehled překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí nabízí Buřinka (čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky činí 2,381 %).

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

Také u nezajištěných úvěrů se projevila poplatková sleva Wüstenrotu. To je také jediná změna, která v oblasti nezajištěných úvěrů nastala od začátku února.

Pro pořádek je třeba doplnit, že k 1. březnu ještě běžela akční nabídka Rychloúvěru Modré pyramidy, která následující den skončila. Protože však rozhodným dnem pro tuto analýzu je 1. 3., je zde ještě Rychloúvěr se zvýhodněnou sazbou. Na prvním místě zůstává nabídka Wüstenrotu pro refinancování, která díky akční nabídce zlevnila a dnes má čistou úrokovou sazbu 4,836 %. Na druhém místě byla akční nabídka Rychloúvěru Modré pyramidy s čistou úrokovou sazbou 5,098 %. Třetí místo patří Úvěru od Buřinky, jehož čistá úroková sazba je 5,379 %.

Přehled překlenovacích úvěrů poskytovaných bez zajištění zástavním právem
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Wüstenrot. Půjčka ProBydlení určená pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,836 %.

Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 3. 2018

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 2,381 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 2,381 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
RSTS HYPOsplátka 80 voucher 2,619 %
RSTS HYPOsplátka 80 2,640 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 2,886 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 3,095 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,184 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,189 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,189 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,195 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3-5 akce 3,240 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,252 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,277 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,280 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,283 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 3,594 %
RSTS HYPOsplátka 90 voucher 3,644 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 10 akce 3,665 %
RSTS HYPOsplátka 90 3,671 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 3,679 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 3,694 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 3,694 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 3,742 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 3,763 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 3,779 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 3,806 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 3-5 4,327 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 10 4,732 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,773 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,915 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,344 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,940 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,153 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,180 %
RSTS REKOpůjčka 6,397 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
WÜST ProBydlení – refinancování 4,836 %
MPSS Rychloúvěr – akce 5,098 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,673 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,859 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 5,911 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,975 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 5,975 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 5,975 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 6,007 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 6,007 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 6,007 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 6,125 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,125 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,125 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
SSČS Trend Fix 3 6,395 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 6,647 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 6,651 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 6,737 %
RSTS REKOpůjčka 6,888 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,134 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,394 %
SSČS Trend Fix 6 7,467 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,810 %
SSČS Trend Fix 10 7,918 %


Aktuální nabídka překlenovacích úvěrů


Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK