Nejvýhodnější stavební spoření nabízí ode dneška Wüstenrot

MSS praktické rady spoření
20. 5. 2018 | Wüstenrot stavební spořitelna nabízí stavební spoření se sazbou 1,2 % pro všechny a bez dalších podmínek.
Wüstenrot stavební spořitelna zavádí od 20. 5. novou tarifní variantu ProSpoření eOF-S s úrokovou sazbou z vkladů 1,2 %. Po dlouhém období snižování úrokových sazeb se tak stává první stavební spořitelnou, která nabízí úročení vkladů sazbou nad jedno procento, bez jakýchkoli dalších podmínek.

Nový tarif ProSpoření eOF-S

Tarif ProSpoření eOF-S vychází ze staršího tarifu OF-S. Jediným, nicméně podstatným rozdílem jsou úrokové sazby. Vklady jsou úročeny 1,2 %, případný úvěr ze stavebního spoření má sazbu 4,19 %. Sazba nad jedno procento je průlomová, takovou sazbu ve standardním tarifu (tj. bez dalších podmínek) dnes žádná jiná stavební spořitelna nenabízí. Když necháme stranou speciální nabídky pro různé věkové skupiny, dostaneme následující obrázek.

Naspořená částka a čistá úroková sazba standardních nabídek stavebních spořitelen při úložce 1700 Kč měsíčně a optimální cílové částce. Čistá úroková sazba zahrnuje do výpočtu veškeré poplatky, daně, i státní podporu.

Wüstenrot se po dlouhé době dostává na čelo žebříčku. Nejlépe vychází verze „online“, tedy smlouva uzavřená přes webové stránky Wüstenrotu. Čistá úroková sazba 3,498 % je skutečně čistá (tedy po zdanění). To znamená, že pro srovnatelné zhodnocení bychom potřebovali spořicí účet úročený 4,115 %.

S internetem i bez

První tisková zpráva Wüstenrotu o tomto tarifu ve mně vzbudila pocit, že půjde o čistě „internetový“ tarif, který bude možno sjednat pouze přes internet. Ale není tomu tak. Smlouvu o stavebním spoření v novém tarifu ProSpoření eOF-S je možno uzavřít
  • přes internet s polovičním poplatkem (0,5 % cílové částky), nebo
  • na poradenském místě Wüstenrotu se standardním poplatkem za uzavření (1 % cílové částky).
Uzavření smlouvy o stavebním spoření prostřednictvím internetu není v případě Wüstenrotu skutečné online sjednání smlouvy. Stále je nutné zajít osobně na poradenské místo. Nicméně hlavním tahákem není „uzavření smlouvy z pohodlí domova“, ale poloviční poplatek.

Zvýhodněný Kamarád zůstává

Tarify určené pro spoření
Stav k 20. 5. 2018
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 3,694 %
RSTS JUNIOR S 181 3,576 %
MPSS Mopísek 3,517 %
MPSS Spoření třetího věku 3,517 %
WÜST ProSpoření eOF-S online 3,498 %
ČMSS Sleva pro děti do 6 let 3,412 %
SSČS Standard online 3,384 %
RSTS SPOŘENÍ S 171 online 3,338 %
MPSS Mopy Junior 3,322 %
WÜST ProSpoření eOF-S 3,299 %
RSTS SPOŘENÍ S 171 3,141 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád 3,077 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád+ 3,077 %
ČMSS Aktiv Spořicí 3,017 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Wüstenrot se zjevně rozhodl získat nové klienty a na této nové nabídce je to znát. Kromě zachování poplatkového zvýhodnění pro smlouvy přes internet zůstává i nabídka pro děti a mladé do 24 let. Tyto smlouvy jsou zcela bez poplatku za uzavření a jsou tak momentálně nejvýhodnějšími smlouvami o stavebním spoření pro mladé vůbec. Čistá úroková sazba při optimálním nastavení smlouvy je 3,694 %, což odpovídá sazbě spořicího účtu 4,364 %.

Když se podíváme na aktuální porovnání nabídek Wüstenrotu s konkurencí, vidíme, že se díky tarifu eOF-S posunuly do čela a to pro všechny hlavní kategorie: standardní smlouvy „pro všechny“, zvýhodněné smlouvy pro děti i smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu.

Starý tarif OF-S nejde do starého železa

Stávající tarif OF-S v nabídce Wüstenrotu zůstává i nadále, což je dobře. V tarifu OF-S jsou vklady úročeny základní sazbou 0,5 %, nicméně při pravidelném spoření po dobu sedmi let lze k tomuto základu získat úrokový bonus 0,7 %. Výsledek je tedy podobný (1,2 %), tak k čemu je tento tarif dobrý?

Zajímavý může být pro ty, kdo do budoucna uvažují o úvěru ze stavebního spoření, ale nejsou ještě stoprocentně rozhodnuti. Tarif OF-S totiž garantuje úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření ve výši 3,49 %, což vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám může být v budoucnu zajímavé. Využitím úvěru ze stavebního spoření sice ztratíme nárok na úrokový bonus 0,7 %, ale na úvěru můžeme ušetřit podstatně více. Pokud smlouvu ukončíme bez čerpání úvěru, získáme zase pěkné zhodnocení vkladů – jen si musíme dát pozor na dodržení podmínek pro získání bonusu (podrobnosti najdete v přehledu stavebního spoření).

Úročení vkladů a úvěru ze stavebního spoření v tarifu ProSpoření OF-S
Úročení vkladů Úročení úvěru ze
stavebního spoření
Spoření bez čerpání úvěru 0,5  % + bonus 0,7  %
Spoření a následný úvěr 0,5  % 3,49  %

Aktuální nabídka Wüstenrotu

Wüstenrot dnes nabízí celkem pět tarifů stavebního spoření. Kromě již zmíněných eOF-S a OF-S jsou zde dva úvěrové tarify (OY-U a OZ-U) a jeden tarif OF-P speciálně určený pro kombinaci s překlenovacím úvěrem.

Tarif Úročení vkladů Úročení úvěru
ProSpoření eOF-S 1,20 % 4,19 %
ProSpoření OF-S 0,50 %*) 3,49 %
ProÚvěr OY-U 0,50 % 1,99 %
ProÚvěr OZ-U 0,50 % 3,49 %
PÚ-Tarif OF-P 0,10 % 2,99 %
*) V tomto tarifu je možno získat úrokový bonus až 0,7 %, pokud klient nečerpá úvěr a splní další podmínky.

Wüstenrot má tedy tarifů hodně a není snadné se v nich zorientovat:

  • Klient, který chce pouze spořit, zřejmě sáhne po tarifu ProSpoření eOF-S, který nabízí nejvyšší zhodnocení.
  • Pro klienty, kteří chtějí překlenovací úvěr, je určen tarif PÚ-Tarif OF-P, případně ProÚvěr OZ-U.
  • Klienti, kteří jsou rozhodnuti v budoucnu čerpat úvěr ze stavebního spoření, by měli sáhnout k tarifu OY-U. Ten jim garantuje úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření 1,99, což je velmi dobrá sazba. Ale pozor, k tarifu OY-U není možné čerpat překlenovací úvěr!
  • Nerozhodnutí klienti mohou vyžít tarif OF-S. Ten při pravidelném spoření po dobu sedmi let nabízí úročení sazbou 0,5 % navýšenou o úrokový bonus +0,7 %. Zároveň však má příznivou úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření 3,49 % (při čerpání úvěru však zaniká nárok na  úrokové zvýhodnění ).

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK