Modrá pyramida upravuje úrokové sazby Hypoúvěru

MPSS překlenovací úvěr
5. 9. 2018 | Ode dneška vstupuje v platnost nový sazebník úrokových sazeb Modré pyramidy. Změny se dotknou Hypoúvěru, tedy překlenovacího úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti.
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) upravuje úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti s obchodním názvem Hypoúvěr. Sazby krátkých fixací (3 a 5 let) budou vyšší o dvě desetiny procentního bodu, zatímco delší fixace (8 a 10 let) budou naopak o jednu desetinu levnější. Změny se týkají nových úvěrů od 5. září 2018.

Úrokové sazby Hypoúvěru

Úrokové sazby Hypoúvěru závisí na hodnotě LTV (Loan-To-Value) a době fixace úrokové sazby. Tomu je přizpůsobeno i označování jednotlivých variant tohoto překlenovacího úvěru (jde o interní značení, které používám na stavebkách.cz):
  • Pokud výše úvěru nepřekročí 80 % hodnoty zajištěné nemovitosti, je použito označení Hypoúvěr 80. Pokud je úvěr vyšší, je označen jako Hypoúvěr 90.
  • Za název je přidáno označení délky fixace (např. Fix 5)
Takže např. Hypoúvěr 90 Fix 10 je úvěr s hodnotou LTV nad 80 % s fixací úrokové sazby na 10 let. Modrá pyramida aktuálně nabízí fixace úrokových sazeb na 3, 5, 8 a 10 let, přičemž sazby pro pro 3 a 5 let jsou shodné. Také úrokové sazby pro fixace na 8 a 10 let jsou stejné.

Úrokové sazby Hypoúvěru
Fixace (roky) 3 5 8 10
Hypoúvěr 80 3,49 % 3,49 % 3,59 % 3,59 %
Hypoúvěr 90 4,49 % 4,49 % 4,59 % 4,59 %

Pokud jde o tzv. „předhypoteční úvěr“ (tedy je čerpán ještě před zřízením zástavního práva) zvyšují se uvedené úrokové sazby o 1 %. Sazby mohou být naopak sníženy o následující slevy:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.
Obě zvýhodnění je možno kombinovat, takž výsledná sazba může být snížena až o 0,6 procentního bodu.

Změny oběma směry

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
Stav k  5. 9. 2018
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 30 2,498 %
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 25 2,589 %
RSTS HYPOsplátka 80 2,602 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 2,684 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 2,684 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 30 2,790 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,850 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,855 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 25 2,880 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,882 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 3,189 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 3,483 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,492 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,492 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3-5 3,519 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,570 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,584 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 8-10 3,620 %
RSTS HYPOsplátka 90 3,632 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,634 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,656 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,669 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,690 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 3,997 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 4,497 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 3-5 4,529 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 4,576 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 4,600 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 4,627 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 8-10 4,631 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 4,639 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 4,678 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 4,747 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,773 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,915 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,940 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,153 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,171 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření eOF-S 6,211 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S 6,251 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč při optimálním způsobu splácení.
Oproti předchozími sazebníku znamená aktuální změna zdražení překlenovacích úvěrů s  kratšími fixacemi (3 a 5 let) o dvě desetiny procentního bodu. Naopak delší fixace (8 a 10 let) budou o desetinu procentního bodu levnější. Zmenšuje se tak rozdíl mezi jednotlivými fixacemi z 0,4 na 0,1 procentního bodu.

Změny se projeví v žebříčku překlenovacích úvěrů mírným posunem jednotlivých produktů. Hypoúvěry s kratšími fixacemi se posouvají lehce dolů, zatímco delší fixace stoupají vzhůru.

Více o Hypoúvěru Modré pyramidy

Překlenovací úvěry Modré pyramidy se liší od standardních překlenovacích úvěrů v několika ohledech. Svým charakterem se vzdalují od stavebního spoření a podobají se spíše klasickým hypotéčním úvěrům.

přidělení cílové částky a převedení překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření dochází již po dvou letech, bez ohledu na výši naspořené částky a hodnotící číslo. Splátky a dospořování jsou nastaveny tak, aby klient po celou dobu splatnosti platil stejnou částku. Úroková sazba překlenovacího úvěru je sjednána jako pevná na sjednanou dobu 3 až 10 let, podle přání klienta. Protože k převodu překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření dojde již po dvou letech, přebírá úvěr ze stavebního spoření úrokovou sazbu překlenovacího úvěru na zbylou dobu do konce sjednané doby fixace. Poté je sjednána nová úroková sazba, která však nepřevýší 6 % p.a. Podrobný popis najdete v  článku o nabídce Modré pyramidy.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK