Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

LTC – Loan To Cost

Loan-To-Cost (LTC) je poměr mezi výší úvěru a celkovými náklady projektu. V případě úvěrů na bydlení jsou náklady projektu obvykle kupní cena nemovitosti, případně náklady na stavbu nebo rekonstrukci.

LTC Loan To Cost
Poměr LTC je ukazatelem míry angažovanosti žadatele o úvěr na projektu. Obecně platí, že čím nižší je hodnota LTC, tím větší část projektu hradí žadatel (budoucí dlužník) a tím menší část je hrazena úvěrem. Proto jsou úvěry s nižší hodnotou LTC považovány za bezpečnější a méně rizikové.

Pokud například žadatel kupuje dům s kupní cenou 1 mil. Kč a podmínkou banky je hodnota LTC nejvýše 60 %, pak výše úvěru může být nejvýše 0,6 mil. Kč. Zbylých 0,4 mil. Kč musí žadatel hradit z vlastních zdrojů.

Jaký je rozdíl mezi LTC a LTV?

Je třeba rozlišovat mezi poměry LTC a LTV (Loan-To-Value). Zatímco LTC poměřuje výši poskytnutého úvěru k nákladům financovaného projektu, poměr LTV poměřuje úvěr k hodnotě zastavené nemovitosti. Tyto dva ukazatele mohou být podobné, ale mohou se také podstatně lišit.

Pokud je úvěr poskytnut ke koupi domu a tento úvěr je zajištěn zástavním právem k témuž domu, pak mohou být obě hodnoty LTC i LTV podobné, nebo dokonce stejné. Pokud je dům prodáván za férovou (tržní) cenu, pak kupní cena odpovídá hodnotě domu a oba poměry se nebudou významně lišit. Může se však stát, že dům není prodáván za obvyklou tržní cenu. Například když je prodávající v tísni a potřebuje dům prodat co nejrychleji, může dům prodat „pod cenou“ a hodnota LTC bude vyšší než LTV.

Naopak může nastat situace, že kupují má o daný dům velký zájem a je ochoten zaplatit více než ostatní zájemci, aby jej získal. Pak může být kupní cena vyšší než je tržní hodnota domu a LTC bude nižší než LTV.

V některých případech může být úvěr zajištěn jinou než kupovanou nemovitostí, a pak náklady na koupi nemovitosti nesouvisí s hodnotou jiné nemovitosti, která slouží k zajištění.

Související článkyVaše otázky a komentáře