Liška nabízí slevy klientům ČSOB

analýza ČSOBS praktické rady spoření srovnání spoření
1. 1. 2021 | Skupina ČSOB nabízí zvýhodnění pro klienty Lišky, ČSOB a penzijní společnosti. Slevy na jednotlivé produkty je možno kombinovat.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) nabízí od Nového roku stavební spoření s několika akčními slevami. Společným jmenovatelem je posílení loajality klienta ke skupině ČSOB. Pro slevu tedy již nestačí „pouze“ uzavření snové smlouvy o stavebním spoření, požadován je ještě další finanční produkt ze skupiny ČSOB: běžný účet nebo doplňkové penzijní spoření.
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 1. 1. 2021. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 6. 11. 2023 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Listopadové srovnání stavebního spoření

Jak vypadá podzimní nabídka stavebních spořitelen? Která nabízí nejvýhodnější zhodnocení vkladů?

Sleva až 2500 Kč pro klienty s běžným účtem ČSOB

Základní variantou je sleva na poplatku za uzavření smlouvy ve výši až 2500 Kč. Slevu však získají pouze ti klienti, kterým je alespoň 18 let a kteří 30 dnů po uzavření smlouvy o stavebním spoření budou mít platnou smlouvu o běžném účtu u ČSOB. Důležité je, že není nutné zakládat nový účet u ČSOB. Ten, kdo již běžný účet u ČSOB má, může jej využít. To je také důvod, proč je tato sleva zahrnuta do srovnání stavebního spoření. Jinak jsou podmínky standardní:

 • Klient musí mít běžný účet u ČSOB pro fyzické osoby, nebo jej musí založit do 30 dnů od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Smlouvu o stavebním spoření může klient uzavřít nejdříve v den svých 18. narozenin.
 • Takto uzavřená smlouva je zvýhodněna 100% slevou z poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2500 Kč.
 • Při uzavření smlouvy s cílovou částkou nad 250 000 Kč musí klient uhradit zbývající část poplatku za uzavření smlouvy nejpozději do konce měsíce následujícího po uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Klient smí smlouvu vypovědět nejdříve po 6 letech, v opačném případě mu bude poplatek dodatečně naúčtován.
Sleva až 2500 Kč je nadprůměrná, nabídka má však dvě slabiny: Tou první je již zmiňovaná podmínka běžného účtu u ČSOB. Druhou je základní úroková sazba 0,6 % p. a. K základní sazbě je možno získat úrokový bonus dalších +0,4 % p. a. a to za podmínek, které lze vcelku snadno splnit. Je však otázkou, zda si tím komplikovat život, když konkurence nabízí základní sazbu (bez podmínek) 1,0 % p. a. a smlouva bez vstupního poplatku není příliš vzácné zboží.

Za nový účet u ČSOB dalších 1000 Kč

Pro lepší motivaci nových klientů je zde další odměna ve výši 1000 Kč pro ty, kdo si založí nový účet u ČSOB. Podmínek je celá řada, jmenujme ty základní:
 • Odměna je pouze pro fyzické osoby, které si otevřou Nový účet a nemají u ČSOB Jiný platební účet a ani jej v posledních 12 měsících neměly.
 • Novým účtem se rozumí ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium konto. Jiným platebním účtem se rozumí jakýkoli běžný platební účet vedený v Českých korunách.
 • Nový účet musí být založen prostřednictvím spolupracujících osob ČMSS.
 • Nový účet musí být do 6 měsíců aktivní, tj. alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících na něj přijde částka minimálně 5000 Kč.
Odměna 1000 Kč bude klientovi připsána na Nový účet do dvou měsíců po splnění všech podmínek.

Prémie 1000 Kč za stavebko a penzijko

Liška nabízí také doplňkové penzijní spoření sesterské ČSOB penzijní společnosti. A i zde nabízí zvýhodnění. Klienti, kteří se smlouvou o stavebním spoření uzavřou také smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u ČSOB Penzijní společnosti, získají prémii ve výši 1000 Kč. Podmínky jsou tyto:
 • Jak smlouva o stavebním spoření, tak i smlouva o doplňkovém penzijním spoření musí být uzavřeny v období od 1.ledna do 31. března 2021.
 • Obě smlouvy musí být uzavřeny prostřednictvím obchodního zástupce ČMSS.
 • Do dvou kalendářních měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření musí klient na svůj účet vložit nejméně 1 % cílové částky.
 • Pravidelný měsíční příspěvek na doplňkové penzijní spoření musí být minimálně 500 Kč, pokud je klient mladší 18 let pak minimálně 300 Kč.
 • Měsíční příspěvek klienta na doplňkové penzijní spoření musí být připsán do 4 kalendářních měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31. srpna 2021.
 • Klient smí smlouvu o stavebním spoření vypovědět nejdříve po 6 letech, v opačném případě mu bude prémie odúčtována.

Vše lze kombinovat, celkem až 4500 Kč navíc

Zajímavá je možnost kombinace všech uvedených slev, odměn a prémií. Navíc je tak možno získat až 4500 Kč. To v případě, kdy uzavřeme novou smlouvu o stavebním spoření, zřídíme si nový běžný účet u ČSOB a založíme si doplňkové penzijní spoření u ČSOB penzijní společnosti.

Není pravděpodobné, že by si někdo sjednal nové finanční produkty jen kvůli slevě. Na druhé straně pokud někdo přemýšlí o některém z nabízených produktů, může být nabízené zvýhodnění impulzem, který takové rozhodnutí uspíší, a to směrem ke skupině ČSOB – což je cíl.

Stavební spoření Běžný účet ČSOB Doplňkové penzijní spoření
Výše zvýhodnění 2 500 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Kam je zvýhodnění připsáno Účet stavebního spoření (snížení poplatu za uzavření smlouvy) Běžný účet ČSOB Účet stavebního spoření
Musí být současně uzavřena nová smlouva o stavebním spoření? ANO NE ANO
Klíčová podmínka Klient musí mít běžný účet u ČSOB (nemusí zřizovat nový). Klient nemá a v posledních 12 měsících neměl běžný účet u ČSOB.
praktické rady státní podpora

Co musíme udělat pro výplatu státní podpory stavebního spoření?

Také se řídíte poučkou podle které je stavebko na šest let, jinak hrozí ztráta státní podpory? Tato rada sice často stačí, ale není ani přesná ani úplná. Jak je to s výplatou státní podpory doopravdy?

Výhody a nevýhody

Získat smlouvu o stavebním spoření bez poplatku za uzavření je nepochybně výhoda. Na druhou stranu něco podobného stavební spořitelny nabízejí celkem často. Je dobré řídit se při výběru stavebního spoření srovnání podle čisté úrokové sazby, ve které jsou zahrnuty všechny výnosy a náklady.

Pro ty, kdo chtějí jen spořit, má nabídky ČMSS nevýhodu v tom, že základní úroková sazba je jen 0,6 % p. a. K tomu ČMSS přidá dalších +0,4 % p. a., ovšem jen na prvních šest let a pouze při splnění určitých podmínek. Splnění podmínek sice není obtížné, ale je otázka, proč si komplikovat život, když jiné stavební spořitelny nabízejí základní úrokovou sazbu 1 % p. a. bez dalších podmínek.

Nízká základní úroková sazba může být zajímavá pro ty, kdo zvažují, že by si po nějaké době mohli vzít úvěr ze stavebního spoření. Ten má totiž nižší úrokovou sazbu než konkurence (3,6 % p. a.).

Podmínkou pro získání jednotlivých slev je být klientem ČSOB, nebo se jím stát. To je na zvážení každého. Není pravděpodobné, že by někdo s vidinou slevy změnil názor na penzijní spoření, nebo ucítil potřebu založení nového běžného účtu. Pokud však už nějakou dobu uvažujeme o zřízení některých z nabízených produktů, může být sleva onou poslední kapkou, která naše rozhodování urychlí.

Aktualizace 13. ledna 2021:

Za získání dalšího klienta 500 Kč navíc

V průběhu ledna zavedla ČMSS slevu 1500 Kč pro ty, kdo nemají účet u ČSOB a také upravila své webové stránky. Slevu pro klienty ČSOB je možno získat při uzavření smlouvy online a díky tomu využít prémie 500 Kč za doporučení klienta. Ve stručnosti to znamená, že při uzavření smlouvy o stavebním spoření online nám stavební spořitelna pošle odkaz. Tento odkaz můžeme rozeslat svým známým a pokud někdo z nich prostřednictvím tohoto odkazu uzavře smlouvu o stavebním spoření, získáme prémii ve výši 500 Kč.

Obě slevy se sčítají, takže je možné uzavřít smlouvu online a získat slevu 2500 Kč na poplatku a 500 Kč k tomu – ovšem pokud máme (nebo si založíme) účet u ČSOB a získáme dalšího klienta. Pokud účet u ČSOB nemáme, bude sleva jen 1500 Kč.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK