Liška láká spořící klienty

stavební spoření
2. 7. 2017 | ČMSS dává najevo zájem o spořící klienty. Akční nabídka prémie až 1000 Kč se prodlužuje a nárok na ni získá více zájemců.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) vstupuje do druhého pololetí s několika akčními nabídkami, které mají přilákat spořící klienty. Zčásti jde o prodloužení nabídek z minulého čtvrtletí, zčásti o jejich rozšíření. Hlavním lákadlem je prémie ve výši poloviny poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, nejvýše však 1000 Kč. Na tuto prémii mají nárok mladí až do věku 26 let a všichni, kdo uzavírají u ČMSS smlouvu buď poprvé, nebo po určité době. Zvýhodnění jsou nabízena také pro některá předčasná ukončení smlouvy a změny tarifu.

Aktuální nabídka spoření

Prémie za uzavření smlouvy

Základem je prémie ve výši poloviny poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, nejvýše však 1000 Kč. Poplatek za uzavření činí 1 % z cílové částky, takže pro dosažení maximální výše prémie je potřeba uzavřít smlouvu s cílovou částkou 200 000 Kč. Tato prémie není nová, postupně se však rozšiřuje okruh klientů, kteří ji mohou získat. Vždy jde o zvýhodnění pro nově uzavírané smlouvy, přičemž od července je pro získání prémie potřeba splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
  • Klientovi je nejvýše 26 let – tedy nová smlouva musí být uzavřena nejpozději den před 27. narozeninami.
  • Jde o první smlouvu klienta s ČMSS.
  • Klient měl v minulosti smlouvu o stavebním spoření s ČMSS, ale tato smlouva skončila nejpozději 31. 12. 2015 (pokud byl na tuto smlouvu čerpán úvěr, pak se za datum ukončení smlouvy považuje den splacení úvěru).
  • Klient měl ke 13. 6. 2017 aktivní smlouvu o stavebním spoření v tarifu INVEST s úrokovou sazbou 2 %
Spektrum klientů, kteří mají na prémii nárok je poměrně široké. Podobná akce běžela i v minulém čtvrtletí, od července se rozšiřuje okruh mladých na věk do 26 let (dříve byl limit 21 let).

Pro získání prémie je nutno uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření mezi 1. 7. a 30. 9. 2017 a nejpozději 31. 10. zaplatit poplatek za uzavření smlouvy. Prémie ve výši 0,5 % cílové částky (nejvýše však 1000 Kč) pak bude na účet připsána v prosinci. Smlouva nesmí být předčasně ukončena, při výpovědi během prvních šesti let spoření by došlo ke ztrátě prémie.

Výpověď bez poplatku

Pokud chce klient smlouvu o stavebním spoření ukončit předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací lhůty, přijde nejen o státní podporu, ale zaplatí také poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Ten si účtují všechny stavební spořitelny, v případě ČMSS činí 0,5 % z cílové částky, nejméně však 2000 Kč.

Pro smlouvy uzavřené od 1. 7. 2017 platí akční nabídka, v jejímž rámci je tento poplatek nulový, pokud dojde k ukončení smlouvy po třech nebo více letech jejího trvání. I nadále však klient při předčasném ukončení smlouvy ztrácí nárok na státní podporu.

Aktuální nabídka spoření

Změna tarifu bez poplatku

Pravděpodobně nejčastějším důvodem pro změnu tarifu je čerpání překlenovacího úvěru (meziúvěru). ČMSS totiž poskytuje překlenovací úvěry pouze na smlouvy v některé z variant nového tarifu AKTIV. Změna tarifu znamená změnu úrokové sazby účtu stavebního spoření i následného úvěru ze stavebního spoření a je spojena s poplatkem, který úročení vkladů vyrovnává. Například pokud máme smlouvu o stavebním spoření úročenou sazbou 2 % a chceme přejít na tarif AKTIV který je úročen 0,5 %, zaplatíme poplatek ve výši 3/4 úroků, které jsme za dobu spoření získali. Výsledek je tedy téměř stejný, jako kdyby smlouva byla úročena novou sazbou 0,5 % od samotného počátku.

Od 1. 7. 2017 bude tento poplatek odpuštěn v případě, že jde o změnu smlouvy o stavebním spoření, která byla uzavřena s VOP 09/93, 11/95, 09/01 a 11/02. Jde tedy o nejstarší všeobecné obchodní podmínky používané od roku 1993 do června 2004, s výjimkou období od listopadu 1994 do listopadu 1995, kdy byly v účinnosti VOP 11/94, na které se zvýhodnění nevztahuje.

Poplatek nebude vyžadován ani v případě, kdy bude klient požadovat změnu z tarifu INVEST, PERSPEKTIV, ATRAKTIV, VARIANT, MULTI nebo GARANT do stávajícího tarifu AKTIV, pokud bude zároveň žádat o překlenovací úvěr (meziúvěr).

Aktuální nabídka překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře