Jak se nepřipravit o státní podporu

praktické rady státní podpora
13. 12. 2022 | S blížícím se koncem roku přijde vhod stručné opakování základních informací o státní podpoře stavebního spoření.
Na konci roku roste zájem o stavební spoření. Důvodem je státní podpora, protože ta se počítá podle kalendářních let. V prosinci tedy máme poslední příležitost zajistit si státní podporu za rok 2022.

Základní informace o státní podpoře

Státní podpora se počítá z částky uspořené během kalendářního roku. Do uspořené částky se počítají naše vklady které si do stavební spořitelny uložíme, dále pak úroky a případné další prémie a bonusy připsané stavební spořitelnou na náš účet. Odečítají se naopak poplatky a úroky.

Takto spočítaná uspořená částka tvoří základ pro výpočet státní podpory. Její výše je 10 % z tohoto základu, ovšem pro výpočet státní podpory se ze základu použije nejvýše 20 000 Kč. Maximální částka státní podpory kterou můžeme získat je tak 2000 Kč ročně.

Příklad

Vklady 10 000 Kč
Bonus za uzavření smlouvy 2 000 Kč
Úroky 100 Kč
Daň z úroků -15 Kč
Poplatky -50 Kč
Uspořená částka celkem 12 035 Kč

Je potřeba zdůraznit, že státní podpora se počítá pouze z nových vkladů připsaných na účet v daném roce. Každá koruna kterou si u stavební spořitelny uložíme, získá státní podporu jen jednou. Zjednodušeně řečeno: kdybychom vložili v prvním roce 20 000 Kč, dostaneme za první rok státní podporu 2000 Kč. Kdybychom ve druhém roce nevložili žádné peníze, budeme mít na účtu 20 000 Kč z předchozího roku, ale státní podporu za druhý rok již nedostaneme.

Plnou státní podporu stavebního spoření získáme i za smlouvu uzavřenou v prosinci

Při výpočtu státní podpory se sčítají všechny operace které na účtu v daném roce proběhly. Ve kterém měsíci se tak stalo, není důležité. Stejně tak nehraje roli, zda jsme smlouvu o stavebním spoření uzavřeli v lednu nebo v prosinci. Takže když v prosinci uzavřeme novou smlouvu o stavebním spoření a vložíme na účet 20 000 Kč, získáme plnou státní podporu ve výši 2000 Kč, stejně jako kdybychom provedli totéž v lednu. Rozdíl je pouze v úrocích a poplatcích, které závisí na době spoření.

Vklady nad 20 000 Kč se převádějí do dalších let

Co když vložíme více než 20 000 Kč? Částka která převyšuje maximální základ 20 000 Kč se převede do dalšího roku. Aby se tak stalo, stačí splnit jednoduchou podmínku: na smlouvu o stavebním spoření musíme nárokovat státní podporu po celou dobu spoření. Zní to složitě, ale nic na tom není. Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření je nutno uvést, že na tuto konkrétní smlouvu nám má stavební spořitelna připisovat státní podporu. To je vše.

Převod nevyužitých vkladů do dalších let znamená, že můžeme na počátku spoření poslat na účet třeba 120 000 Kč a „předplatit“ si tak státní podporu na 6 let dopředu Ve skutečnosti si státní podporu předplatíme na delší dobu, protože se k této částce budou přidávat úroky (a odečítat poplatky a daně z úroků). .

Více smluv se státní podporou

Zákon o stavebním spoření umožňuje, abychom měli v jednom okamžiku více smluv se státní podporou. Nezvýšíme si tím celkovou státní podporu, ale může nám to významně usnadnit život. Zejména tehdy, když končíme jednu smlouvu o stavebním spoření a současně chceme uzavřít smlouvu novou. Nemusíme čekat na ukončení starší smlouvy, platnosti obou smluv se mohou po nějakou dobu překrývat.

V takovém případě se postupuje tak, že se státní podpora vypočítá nejprve pro naši starší smlouvu. A pokud na starší smlouvu nevyčerpáme maximální částku státní podpory (2000 Kč), můžeme zbytek získat na smlouvu novější. V případě že máme smluv více než dvě, postupuje se tímto způsobem dále.

Státní podpora se na účtu objeví v dubnu následujícího roku

O připsání státní podpory se postará stavební spořitelna. Ta po skončení kalendářního roku vypočítá, jak vysokou státní podporu bychom měli dostat. Tuto částku si vyžádá od Ministerstva financí a po jejím obdržení nám ji připíše na účet.

Celá tato procedura nějakou dobu trvá (ministerstvo musí zkontrolovat žádosti ze všech stavebních spořitelen). Výsledkem je, že na účtu stavebního spoření se nám státní podpora objeví zpravidla v dubnu následujícího roku.

Šest let spoření nebo úvěr

Aby nám stavební spořitelna mohla po ukončení spoření vyplatit státní podporu, musíme splnit jednu z následujících podmínek:
  • Po dobu alespoň šesti let nenakládat s uspořenou částkou, nebo
  • uzavřít smlouvu o úvěru a úvěr, uspořenou částku i státní podporu použít na financování bytových potřeb.
První možnost se používá nejčastěji a zpravidla se jednoduše popisuje jako „povinnost šest let spořit“. To proto, že stavební spořitelny neumožňují vybrat část z naspořené částky. Pokud chceme s penězi na účtu stavebního spoření disponovat, je třeba ukončit smlouvu a veškeré peníze převést na jiný bankovní účet. Po šesti letech tedy můžeme smlouvu kdykoli ukončit a peníze použít libovolným způsobem. Stavební spořitelna nám vyplatí naše úspory včetně státní podpory.

Nenakládání s uspořenou částkou po dobu šesti let je v podstatě totéž, co spořit (neukončit smlouvu) po dobu šesti let. Jedinou výjimkou je „výkon rozhodnutí“, čili exekuce. Pokud dojde k exekuci na účtu stavebního spoření, je to považováno za nakládání s vkladem, což znamená ztrátu nároku na výplatu státní podpory.

Státní podporu nám stavební spořitelna vyplatí i v případě, že během prvních šesti let spoření uzavřeme smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a veškeré prostředky použijeme na financování bytových potřeb. V minulost nebyla tato variant příliš využívaná, ale dnes se situace mění. Úvěry ze stavebního spoření mají průměrnou úrokovou sazbu pod 4 %, zatímco hypotéky jsou kolem 6 %. Nezajištěné úvěry jsou ještě dražší. Není proto divu, že oproti loňskému roku vzrostl zájem o úvěry ze stavebního spoření trojnásobně.

praktické rady úvěr

Máte staré stavebko a chcete hypotéku? Můžete hodně ušetřit!

Přehled úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření u smluv uzavřených v minulosti. Sazby u smluv sjednaných před rokem 2022 začínají na 2,99 % a končí (ano, končí!) na 4,50 %

Může se něco změnit?

Vzhledem k popularitě stavebního spoření je běžné, že se o změně státní podpory diskutuje vždy, když se hledají úspory ve státním rozpočtu. Tedy i nyní. Jak to nakonec dopadne, nikdo neví. Státní podpora stavebního spoření může zůstat zachována, může se snížit, nebo zcela zrušit. Případná změna státní podpory se může týkat jen nových smluv (uzavřených až po změně zákona), nebo může ovlivnit budoucí státní podporu na smlouvách stávajících. Skutečnost je ale taková, že budoucnost neznáme. Jediná jistota je, že budoucí změna neovlivní státní podporu kterou již máme připsanou na účtu.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Hlavně poslat peníze včas

Pro zajištění státní podpory je hlavní jedna věc: nezapomenout a poslat peníze včas. Aby mohla stavební spořitelna státní podporu nárokovat, musí být naše vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději 31. prosince. Nestačí tedy peníze na Silvestra odeslat, je potřeba aby se nejpozději v tento den objevily na účtu stavebního spoření.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK