Co tlumí zájem o úvěry ze stavebního spoření?

analýza úvěry na bydlení
31. 7. 2023 | Květnový pokles zájmu o úvěry ze stavebního spoření mohl být běžnou fluktuací, další krok směrem dolů který vidíme v červnu ukazuje, že situace může být vážnější.
Úrokové sazby hypoték i nadále zůstávají u šesti procent. Nemění se ani úrokové sazby úvěrů které nejsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Zájem o úvěry ze stavebního spoření klesá i přes jejich výhodné sazby. Morálka dlužníků zůstává vzorná, procento nesplácených úvěrů zůstává velmi nízké. Pokračuje odliv vkladů ze stavebních spořitelen. To vše ukazuje červnová bankovní statistika ČNB.

Přehledné údaje o úvěrech na bydlení

Hypotéky zůstávají na šesti procentech

Úrokové sazby zajištěných úvěrů (hypoték) stavebních spořitelen i ostatních bank zůstávají na šestiprocentní úrovni. Během června došlo k malým změnám, zajištěné úvěry stavebních spořitelen byly poskytovány s průměrnou sazbou 6,02 %, hypotéky ostatních bank byly mírně levnější a stály v průměru 5,96 %.
Měsíční změny úrokových sazeb se pohybují v jednotkách bazických bodů a mají spíše charakter fluktuací. V průběhu června vzrostly sazby stavebních spořitelen o 4 bazické body, sazby ostatních bank klesly o 0,6 bazického bodu.

Objemy hypoték se drží

Objemy nově poskytnutých hypoték se na přelomu roku odrazily ode dna oproti kterému jsou dnes na přibližně dvojnásobných objemech. Objem nových zajištěných úvěrů stavebních spořitelen stagnuje na úrovni 1,04 mld. Kč, ostatní banky poskytly v červnu hypotéky v objemu 9,45 mld. Kč.

Uvadá zájem o úvěry ze stavebního spoření

Objem nezajištěných Údaje o zajištěných úvěrech ze stavebního spoření ČNB nezveřejňuje. Je však pravděpodobné, že objem nových zajištěných úvěrů ze stavebního spoření je velmi malý. úvěrů ze stavebního spoření překvapivě klesá. První zaváhání jsme pozorovali již v květnu, v červnu se dostavil další pokles. Z ustáleného objemu překlenovacích úvěrů lze soudit, že důvodem není obecné snížení zájmu o nezajištěné úvěry. Hlavní důvod popularity úvěrů ze stavebního spoření jsou nízké úrokové sazby, které se prozatím nemění a zůstávají pod čtyřmi procenty (v červnu 3,77 %). Proč tedy klesá zájem o úvěry ze stavebního spoření?
Pro získání úvěru ze stavebního spoření musí zájemce splnit několik kriterií. Smlouva o stavebním spoření musí běžet nejméně dva roky, na smlouvě musí být naspořena alespoň předepsaná částka (obvykle 25 % – 40 % cílové částky) a některé stavební spořitelny navíc vyžadují splnění podmínky hodnotícího čísla. Navíc je potřeba, aby byla smlouva sjednána s přiměřenou cílovou částkou. V minulosti byly smlouvy o stavebním spoření sjednávány spíše jako spořicí instrument a tomu odpovídala i volba parametrů, zejména cílové částky. Proto je vhodnost těchto smluv pro čerpání úvěru ze stavebního spoření spíše dílem náhody. Nelze tedy vyloučit, že balík smluv použitelných pro čerpání úvěru se postupně vyčerpává. To je však pouze spekulace, více ukážou výsledky dalších měsíců.

Morálka dlužníků zůstává vzorná

Navzdory složité ekonomické situaci zůstává morálka dlužníků na velmi vysoké úrovni. Podíl nevýkonných úvěrů zůstává nízký což ukazuje, že dlužníci zvládají své půjčky splácet. Podíl nevýkonných úvěrů domácností se v průběhu června prakticky nezměnil, u nezajištěných úvěrů stavebních spořitelen dokonce nepatrně klesl. Situace i nadále zůstává velmi dobrá.

analýza úvěry na bydlení

Co ukazuje červencová bankovní statistika České národní banky

Sazby hypoték klesají, ale objemy poskytnutých úvěrů nerostou. I přes výhodné úrokové sazby klesá také zájem o úvěry ze stavebního spoření.

Vklady na účtech stavebního spoření klesají

I nadále pokračuje odliv vkladů z účtů stavebního spoření. Během června se snížil objem vkladů na účtech stavebního spoření o 2,96 mld. Kč na 318,38 mld. Kč. Ve srovnání s červnem loňského roky ztratily stavební spořitelny 8 % svých depozit, které klesly o 28,43 mld. Kč.
Bližší pohled ukazuje, že podle očekávání odcházejí především vklady střadatelů, kteří spoří déle než šest let. Během šestileté vázací lhůty je předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření spojeno se ztrátou již připsané státní podpory. Po uplynutí vázací doby je možno smlouvu bez problémů ukončit, což se dnes děje. Z následujícího grafu je patrné, že objem vkladů které jsou po vázací lhůtě klesá, zatímco objem peněz na novějších smlouvách spíše mírně roste. V červnu letošního roku tvořily vklady po vázací době 37 % všech depozit stavebních spořitelen, ještě před rokem to bylo 45 %.
Důvodem klesajícího objemu vkladů jsou vysoké úrokové sazby na trhu, které motivují střadatele k ukončení smluv po uplynutí šestileté vázací lhůty. Na těchto smlouvách jsou obvykle nízké úrokové sazby, takže se vyplatí starou smlouvu ukončit a buď uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nebo stavební spoření opustit zcela.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK