Archiv aktualit

Novela zákona o stavebním spoření

14. 4. 2014 | V souvislosti s přijetím kontrolního řádu je novelizován zákon o stavebním spoření. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 64/2014 a je účinná od 1. 5. 2014. Změna zákona je pouze formální, v §§ 15 a 15a se namísto pojmu „státní kontrola“ nově používá pojem „kontrola“. K věcným změnám zákona o stavebním spoření nedochází. Plný text zákona o stavebním spoření po novele i odkaz na text novely je k dispozici v části věnované zákonu o stavebním […]

MPSS mění tarify

11. 4. 2014 | Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) mění dneškem (11.4.2014) tarify stavebního spoření. Nejviditelnější změnou je snížení základní úrokové sazby vkladů na 1 %, s možností pásmového úročení (zůstatky do 500 tis. Kč jsou úročeny sazbou 1,7 %). MPSS snižuje také úroky u nabízených úvěrů, takže Hypoúvěr 85 je možno získat se sazbou již 2,94 %. Další podrobnosti najdete v aktuálním přehledu tarifů.

ČMSS zavádí nový překlenovací úvěr a upravuje podmínky některých nabídek

1. 4. 2014 | Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zavádí od 1. 4. 2014 nový překlenovací úvěr Kredit 100 s fixní úrokovou sazbou 7,9 %, přičemž k jeho získání postačuje naspoření 1000 Kč (podobně jako je tomu u překlenovacích úvěrů Topkredit a Tophypo). Ke stejnému dni ČMSS snižuje výhody u všech akčních nabídek, s výjimkou nabídek pro děti. Snižují se tak bonusy pro Pravidelné spoření, Flexibilní spoření i Prémie za vysoké vklady. Snižuje […]

Nový překlenovací úvěr Wüstenrot stavební spořitelny

24. 3. 2014 | Wüstenrot stavební spořitelna zavádí od 24.3.2014 nový překlenovací úvěr Partner. Nabídka je podmíněna akontací 10 % cílové částky, výhodou je však úroková sazba 5,8 %, která může být dále snížena na 3,8 %, pokud je úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

MPSS ukončila některé marketingové akce

2. 3. 2014 | Modrá pyramida stavební spořitelna ukončila 28.2.2014 marketingové akce Mopísek, Mopy Junior a Spoření třetího věku. Tato zvýhodění již nejsou nadále nabízena a proto byla stažena i z přehledu tarifů pro spoření.

Stavební spořitelny mění Všeobecké obchodní podmínky

2. 1. 2014 | Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida, Stavební spořitelna České spořitelny a Wüstenrot mění od 1. 1. 2014 své Všeobecné obchodní podmínky. VOP jsou ze zákona součástí smlouvy o stavebním spoření a podléhají souhlasu Ministerstva financí ČR. Změna se netýká jednotlivých tarifů, spíše souvisí s novým občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost ke stejném dni. Nové VOP se vztahují pouze na nové smlouvy, uzavřené od 1. 1. 2014.

Finanční kalkulátory

10. 12. 2013 | Na web byly přidány finanční kalkulátory pro spoření i úvěry. Umožňují všechny základní výpočty (naspořená částka v budoucnosti, výše splátky úvěru, doba splatnosti apod.). Nejdůležitější kalkulátory počítají i s poplatky a různým způsobem úročení – úroky mohou být připisovány jak měsíčně, tak i čtvrtletně nebo ročně. Vypočítána je i čistá úroková sazba, případně RPSN.

Přidán přehled tarifů

27. 11. 2013 | Byly zpracovány výpočty základních nabídek stavebních spořitelen. Na jednotlivých tarifech byly provedené výpočty částka naspořená po 6 až 9 letech spoření délka čekací doby na přidělení čistá úroková sazba překlenovacího úvěru. U všech výpočtů byly zohledněny poplatky jednotlivých stavebních spořitelen i způsob výpočtu hodnotícího čísla, který daná stavební spořitelna používá při stanovování nároku na úvěr.

Stavební spořitelna České spořitelny mění úroky

10. 10. 2013 | SSČS mění od 1. 11. úrokovou sazbu ze 2 % na 1 % p. a. Tato změna se týká smlouv o stavebním spoření, které budou uzavřeny od 1. 11. 2013, ale dotkne se i smluv, které byly uzavřeny od 1. 1. 2004 a kterým uplynula šestiletá vázací lhůta a nevyužili nabídku na poskytnutí úvěru. SSČS je tak první stavební spořitelnou, která využila možnosti změnit úrokovou sazbu na účtu stavebního spoření, podle § 5 […]

Změna v zákoně o stavebním spoření

1. 10. 2013 | Ve Sbírce zákonů vyšel zákon 303/2013, který mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Tato změna se týká i zákona o stavebním spoření. Změny však nejsou zásadní, nejcitelnější změnou je změna týkající se postupu při úmrtí účastníka stavebního spoření. Podrobnosti jsou zapracovány v části Encyklopedie věnované zákonu o stavebním spoření.