Přehled tarifů

Porovnání tarifů podle čisté úrokové sazby najdete jinde:
V následující tabulce je uveden aktuální přehled tarifů nabízených stavebními spořitelnami. Seznam je setříděný abecedně podle stavebních spořitelen. Kliknutím na příslušný řádek zobrazíte detailní podmínky tarifu.

Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2016

Stavební spořitelna + tarif
poplatek za uzavření smlouvy
poznámka
Úroková sazba
pravidelný poplatek
ČMSS Garant 15
1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Tarif s nízkou úrokovou sazbou, vhodný spíše pro úvěry
1,00 %
330 Kč ročně
ČMSS MULTI
1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
1,30 %
330 Kč ročně
MPSS Mopísek
zdarma
Smlouva bez poplatku za uzavření pro klienty do 10 let (včetně)
0,5 % plus bonus až 0,7 % podle výše zůstatku
300 Kč ročně
MPSS Mopy Junior
0,5 % cílové částky
Smlouva s polovičním poplatkem za uzavření pro klienty od 11 do 21 let (včetně)
0,5 % plus bonus až 0,7 % podle výše zůstatku
300 Kč ročně
MPSS Moudré spoření
1 % cílové částky, maximálně 10 000 Kč
0,5 % plus bonus až 0,7 % podle výše zůstatku
300 Kč ročně
MPSS Spoření třetího věku
zdarma
Smlouva bez poplatku za uzavření pro klienty od 55 let (včetně)
0,5 % plus bonus až 0,7 % podle výše zůstatku
300 Kč ročně
RSTS S 151
1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Tarif vhodný pro spoření
1,00 %
80 Kč čtvrtletně
RSTS S 151 online
0,5 % cílové částky
Tarif vhodný pro spoření - smlouva uzavřená prostřednictvím internetu
1,00 %
80 Kč čtvrtletně
RSTS S 154
zdarma
Speciální tarif pro spoření bez státní podpory
0,50 %
zdarma
RSTS U 152
1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Tarif vhodný spíše pro úvěrování
0,50 %
80 Kč čtvrtletně
RSTS U 153
1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Tarif vhodný spíše pro úvěrování
0,10 %
80 Kč čtvrtletně
SSČS Standard
1 % cílové částky
1,00 %
310 Kč ročně
SSČS Standard online
495 Kč
Smlouva uzavřená prostřednictvím internetu má snížený poplatek za uzavření
1,00 %
310 Kč ročně
WÜST ProSpoření OF-S
1 % cílové částky, maximálně 30 000 Kč
Spoření s úrokovým bonusem
1 % plus bonus 0,1 % (při splnění daných podmínek)
27 Kč měsíčně
WÜST ProSpoření OF-S + Kamarád
1 % cílové částky, maximálně 30 000 Kč
Spoření pro děti s úrokovým bonusem
1 % plus bonus 0,1 % (při splnění daných podmínek)
27 Kč měsíčně
WÜST ProSpoření OF-S + Kamarád+
1 % cílové částky, maximálně 30 000 Kč
Spoření pro děti s úrokovým bonusem
1 % plus bonus 0,1 % (při splnění daných podmínek)
27 Kč měsíčně
WÜST ProSpoření OF-S online
0,5 % cílové částky, maximálně 30 000 Kč
Spoření s úrokovým bonusem - smlouva uzavřená přes internet
1 % plus bonus 0,1 % (při splnění daných podmínek)
27 Kč měsíčně
WÜST ProÚvěr OY-U
1 % cílové částky, maximálně 30 000 Kč
0,50 %
27 Kč měsíčně
WÜST ProÚvěr OZ-U
1 % cílové částky, maximálně 30 000 Kč
0,50 %
27 Kč měsíčně
Stavební spořitelna + tarif
poplatek za poskytnutí úvěru
poznámka
Úroková sazba
pravidelný poplatek
ČMSS Garant 15
zdarma
2,95 %
330 Kč ročně
ČMSS MULTI 15
zdarma
4,30 %
330 Kč ročně
ČMSS MULTI 20
zdarma
4,30 %
330 Kč ročně
ČMSS MULTI 25
zdarma
4,30 %
330 Kč ročně
ČMSS MULTI 30
zdarma
4,30 %
330 Kč ročně
MPSS Trend pomalá
zdarma
3,49 %
300 Kč ročně
MPSS Trend rychlá
zdarma
3,49 %
300 Kč ročně
MPSS Trend standardní
zdarma
3,49 %
300 Kč ročně
RSTS S 151
zdarma
4,00 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS U 152
zdarma
3,50 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS U 153
zdarma
2,99 %
90 Kč čtvrtletně
SSČS Standard
zdarma
3,99 %
310 Kč ročně
WÜST ProSpoření OF-S
zdarma
3,99 %
27 Kč měsíčně
WÜST ProÚvěr OY-U
zdarma
1,99 %
27 Kč měsíčně
WÜST ProÚvěr OZ-U
zdarma
3,49 %
27 Kč měsíčně
Stavební spořitelna + tarif
poplatek za poskytnutí úvěru
poznámka
Úroková sazba
pravidelný poplatek
ČMSS Kredit 100 + Garant 15
zdarma
Akontace 1000 Kč, pevná úroková sazba
5,9 %
330 Kč ročně
ČMSS Kredit 100 + MULTI 15
zdarma
Akontace 1000 Kč, pevná úroková sazba
5,9 %
330 Kč ročně
ČMSS Kredit 100 + MULTI 20
zdarma
Akontace 1000 Kč, pevná úroková sazba
5,9 %
330 Kč ročně
ČMSS Kredit 90 + Garant 15
zdarma
Pevná úroková sazba, je vyžadováno naspoření min. 10 % cílové částky
4,9 % - 5,9 % podle nezajištěné částky
330 Kč ročně
ČMSS Kredit 90 + MULTI 15
zdarma
Pevná úroková sazba, je vyžadováno naspoření min. 10 % cílové částky
4,9 % - 5,9 % podle nezajištěné částky
330 Kč ročně
ČMSS Kredit 90 + MULTI 20
zdarma
Pevná úroková sazba, je vyžadováno naspoření min. 10 % cílové částky
4,9 % - 5,9 % podle nezajištěné částky
330 Kč ročně
ČMSS Kredit Standard + Garant 15
zdarma
Nutná akontace podle tarifu (minimálně 40 % CČ)
4,4 % - 4,8 % podle nezajištěné částky
330 Kč ročně
ČMSS Kredit Standard + MULTI 15
zdarma
Nutná akontace podle tarifu (minimálně 40 % CČ)
4,4 % - 4,8 % podle nezajištěné částky
330 Kč ročně
ČMSS Kredit Standard + MULTI 20
zdarma
Nutná akontace podle tarifu (minimálně 40 % CČ)
4,4 % - 4,8 % podle nezajištěné částky
330 Kč ročně
ČMSS Tophypo + MULTI 25
1 000 Kč
Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí
3,4 % - 4 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Tophypo + MULTI 30
1 000 Kč
Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí
3,4 % - 4 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 25
1 000 Kč
Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí, do výše 90 % hodnoty nemovitosti
2,4 % - 3 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 30
1 000 Kč
Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí, do výše 90 % hodnoty nemovitosti
2,4 % - 3 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Topkredit + Garant 15
1 000 Kč
Požadováno zajištění úvěru nemovitostí, pevná úroková sazba
3,3 % - 3,9 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Topkredit + MULTI 15
1 000 Kč
Požadováno zajištění úvěru nemovitostí, pevná úroková sazba
3,3 % - 3,9 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Topkredit + MULTI 20
1 000 Kč
Požadováno zajištění úvěru nemovitostí, pevná úroková sazba
3,3 % - 3,9 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Topkredit 90 + Garant 15
1 000 Kč
Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí, do výše 90 % hodnoty nemovitosti
2,3 % - 2,9 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 15
1 000 Kč
Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí, do výše 90 % hodnoty nemovitosti
2,3 % - 2,9 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 20
1 000 Kč
Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí, do výše 90 % hodnoty nemovitosti
2,3 % - 2,9 % podle výše úvěru
330 Kč ročně
MPSS Hypoúvěr + Trend pomalá
1 % cílové částky, minimálně 2 900 Kč, maximálně 2 900 Kč
Úvěr zajištěný nemovitostí
2,39 %
zdarma
MPSS Hypoúvěr + Trend rychlá
1 % cílové částky, minimálně 2 900 Kč, maximálně 2 900 Kč
Úvěr zajištěný nemovitostí
2,39 %
zdarma
MPSS Hypoúvěr + Trend standardní
1 % cílové částky, minimálně 2 900 Kč, maximálně 2 900 Kč
Úvěr zajištěný nemovitostí
2,39 %
zdarma
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend pomalá
1 % cílové částky, minimálně 2 900 Kč, maximálně 2 900 Kč
Úvěr zajištěný nemovitostí
3,69 %
zdarma
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend rychlá
1 % cílové částky, minimálně 2 900 Kč, maximálně 2 900 Kč
Úvěr zajištěný nemovitostí
3,69 %
zdarma
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend standardní
1 % cílové částky, minimálně 2 900 Kč, maximálně 2 900 Kč
Úvěr zajištěný nemovitostí
3,69 %
zdarma
MPSS Rychloúvěr
zdarma
Úvěr bez zajištění nemovitostí
6,49 %
zdarma
RSTS HYPOsplátka + S 151
zdarma
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
2,19 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS HYPOsplátka + U 153
zdarma
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
2,19 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS HYPOsplátka 90 + S 151
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
2,99 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS HYPOsplátka 90 + U 153
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
2,99 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS HYPOsplátka plus + S 151
zdarma
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti pro klienty se spořicí nebo úvěrovou historií
2,19 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS HYPOsplátka plus + U 153
zdarma
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti pro klienty se spořicí nebo úvěrovou historií
2,19 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS HYPOsplátka plus 90 + S 151
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti pro klienty se spořicí nebo úvěrovou historií
2,64 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS HYPOsplátka plus 90 + U 153
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti pro klienty se spořicí nebo úvěrovou historií
2,64 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS REKOpůjčka
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Úvěr bez zajištění nemovitostí
5,79 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS REKOpůjčka plus + S 151
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Překlenovací úvěr pro klienty se spořicí nebo úvěrovou historií
4,99 %
90 Kč čtvrtletně
RSTS REKOpůjčka plus + U 152
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Překlenovací úvěr pro klienty se spořicí nebo úvěrovou historií
4,99 %
90 Kč čtvrtletně
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 100 %
zdarma
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, LTV nad 90 %
Základní sazba 5 % může být snížena až na 2,85 %
zdarma
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 70 %
zdarma
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, LTV do 70 %
Základní sazba 5 % může být snížena až na 1,95 %
zdarma
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 %
zdarma
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, LTV do 90 %
Základní sazba 5 % může být snížena až na 2,05 %
zdarma
SSČS Trend Fix 10
1 % cílové částky, minimálně 1 500 Kč, maximálně 7 500 Kč
Překlenovací úvěr do výše 800 tis. Kč bez zajištění nemovitostí
6,5 % - 6,85 % podle akontace
310 Kč ročně
SSČS Trend Fix 3
1 % cílové částky, minimálně 1 500 Kč, maximálně 7 500 Kč
Překlenovací úvěr do výše 800 tis. Kč bez zajištění nemovitostí
4,95 % - 5,3 % podle akontace
310 Kč ročně
SSČS Trend Fix 6
1 % cílové částky, minimálně 1 500 Kč, maximálně 7 500 Kč
Překlenovací úvěr do výše 800 tis. Kč bez zajištění nemovitostí
6,05 % - 6,4 % podle akontace
310 Kč ročně
SSČS Úvěr od Buřinky 3,85 % / 6,85 %
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 7 500 Kč
Úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
6,85 %
zdarma
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 7 500 Kč
Úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
5,45 %
zdarma
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 7 500 Kč
Úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
5,65 %
zdarma
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 akce
1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 7 500 Kč
Úvěr bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
4,66 %
zdarma
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S
zdarma
5,89 % - 6,89 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U
zdarma
5,89 % - 6,89 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P
zdarma
4,89 % - 5,89 % podle nezajištěné částky
zdarma
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S
zdarma
5,19 % - 6,19 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U
zdarma
5,19 % - 6,19 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P
zdarma
4,19 % - 5,19 % podle nezajištěné částky
zdarma
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S
zdarma
Překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
4,19 % - 5,19 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U
zdarma
Překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
4,19 % - 5,19 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P
zdarma
Překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
3,19 % - 4,19 % podle nezajištěné částky
zdarma
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S
zdarma
Překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
4,89 % - 5,89 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U
zdarma
Překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
4,89 % - 5,89 % podle nezajištěné částky
27 Kč měsíčně
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P
zdarma
Překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti
3,89 % - 4,89 % podle nezajištěné částky
zdarma
GOLEMFINANCE


Vaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.