Modrá pyramida zvyšuje úrokové sazby

stavební spoření
8. 11. 2017 | O dvacet bazických bodů dnes poskočily úrokové sazby zajištěných překlenovacích úvěrů Modré pyramidy. Tento krok kopíruje sazební mateřské Komerční banky.
Úrokové sazby překlenovacího úvěru Hypoúvěr Modré pyramidy se od 8. 11. 2017 zvyšují o dvacet bazických bodů. V závislosti na době fixace a kvalitě zajištění (LTV) se pohybují mezi 3,09 % a 4,09 % p. a. Při zakoupení dalších produktu skupiny Komerční banky je možná sleva až o 0,6 %.

Aktuální porovnání překlenovacích úvěrů

Změna sazebníku přišla necelý týden po zvýšení úrokových sazeb ČNB a téměř přesně sedm měsíců od poslední úpravy úrokových sazeb. Poslední přehled úrokových sazeb MPSS má totiž datum 7. 4. 2017. Po dlouhé době se tak úrokové sazby zajištěných překlenovacích úvěrů této stavební spořitelny podívají nad čtyřprocentní hranici.

Úroková sazby Hypoúvěru Modré pyramidy

Hypoúvěr je překlenovací úvěr, u kterého je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti stejně jako je tomu u klasické hypotéky. Výše úrokové sazby závisí na době fixace úrokové sazby (která je od 3 do 10 let) a na poměru výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV). Nižší úrokovou sazbou jsou zvýhodněné úvěry, jejichž hodnota LTV nepřevyšuje 80 %. To je v souladu s pohledem ČNB, která bankám doporučuje poskytovat pouze omezený objem úvěrů s hodnotou LTV nad 80 %. Úvěry s LTV nad 90 % by podle ČNB neměly být poskytovány vůbec.

Úrokové sazby Hypoúvěru
Fixace (roky) 3      5      10    
Hypoúvěr 3,09 % 3,09 % 3,29 %
Hypoúvěr plus 3,89 % 3,89 % 4,09 %

Toto jsou základní úrokové sazby, které mohou být dále modifikovány.

Pokud je Hypoúvěr čerpán ještě před zřízením zástavního práva (tzv. předhypoteční úvěr) uvedené úrokové sazby se zvyšují o 1 %. Sazby mohou být naopak sníženy o následující slevy:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.

Jak se to projeví v čisté úrokové sazbě?

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
Stav k  8. 11. 2017
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix6 1,926 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix3 2,078 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix10 2,179 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
RSTS HYPOsplátka 2,451 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix6 2,735 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix3 2,886 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix10 2,987 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 30 2,997 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 25 3,086 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 30 3,095 %
MPSS Hypoúvěr Fix 3-5 3,108 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 20 3,155 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv Spořicí 3,175 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 15 3,180 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 25 3,184 %
MPSS Hypoúvěr Fix 10 3,316 %
RSTS HYPOsplátka 90 3,474 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 3-5 3,923 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 30 3,997 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 25 4,080 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 30 4,099 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 10 4,125 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 20 4,137 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 15 4,155 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 25 4,181 %
ČMSS Topkredit + Aktiv Spořicí 4,228 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,773 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,793 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,344 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,754 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,017 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,228 %
RSTS REKOpůjčka 6,397 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč při optimálním způsobu splácení.
Vzhledem ke konstrukci Hypoúvěru není překvapivé, že zvýšení nominální sazby o 0,2 % zvýší celkovou čistou úrokovou sazbu o přibližně stejnou hodnotu. Hypoúvěr nepatřil ani dříve mezi nejlevnější překlenovací úvěry a dnešní zdražení znamená ve srovnání překlenovacích úvěrů další posunutí směrem dolů. Obchodní výsledky Modré pyramidy v oblasti zajištěných úvěrů jsou však dlouhodobě vynikající a není pravděpodobné, že budou touto změnou otřeseny.

Více o Hypoúvěru Modré pyramidy

Hypoúvěr se od klasických překlenovacích úvěrů liší tím, že překlenovací úvěr se „překlápí“ do úvěru ze stavebního spoření již po dvou letech. Úvěr ze stavebního spoření je však úročen základní úrokovou sazbou 6 %, ze které MPSS poskytuje slevu. Tato sleva je po určitou dobu taková, aby výsledná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření (po slevě) byla stejná jako úroková sazba překlenovacího úvěru (aktuálně tedy mezi 3,09 a 4,09 %). Po uplynutí doby fixace (která běží od poskytnutí překlenovacího úvěru) se výše slevy může změnit. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření však nemůže překročit 6 % p. a.

Aktuální porovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.