Liška láká klienty ke spoření

stavební spoření
15. 5. 2017 | ČMSS nabízí k nové smlouvě o stavebním spoření prémii ve výši až 1000 Kč. Prémie není pro každého, ale okruh potenciálních klientů je široký.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) nabízí prémii ve výši do 1000 Kč klientům, kteří ještě neměli s ČMSS smlouvu, nebo smlouvu sice měli, ale už ji dávno ukončili, nebo mají smlouvu v tarifu INVEST s úrokovou sazbou 2 %. Pokračuje i rodinná akce, v jejímž rámci je možno získat houpací síť. Podmínkou je uzavření dvou smluv o stavebním spoření (jeden rodič a jedno nezletilé dítě).

Přehled aktuálních nabídek stavebního spoření

Prémie až 1000 Kč

Bonus je ve výši poloviny poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření (tedy 0,5 % cílové částky), nejvýše však 1000 Kč. Bonus mohou získat klienti, kteří:
  • nikdy neměli s ČMSS uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, nebo
  • měli smlouvu o stavebním spoření, která ale skončila nejpozději 31. 12. 2015 (přičemž je třeba upozornit, že v případě čerpání úvěru smlouva o stavebním spoření končí splacením úvěru ze stavebního spoření), nebo
  • měli k 9. 5. 2017 aktivní smlouvu o stavebním spoření v tarifu INVEST s úrokovou sazbou 2 %.

Klient, který vyhovuje některému z kriterií, může uzavřít novou smlouvu o stavebním spořením a bonus získat, ale musí splnit ještě následující podmínky:

  • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v období od 15. 5. do 30. 6. 2017.
  • Poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1 % cílové částky musí být zaplacen nejpozději 31. 7. 2017.
  • Akce se nevztahuje na smlouvy, pokud je na nich jiné zvýhodnění spojené s poplatkem za uzavření smlouvy.
  • Smlouva nesmí být vypovězena před uplynutím šestileté vázací lhůty; klient však může čerpat překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, a to i před uplynutím šesti let.
Konstrukce i výše bonusu je shodná se stávajícími akčními nabídkami, které byly vyhlášeny již v dubnu. Prémii mohou získat také mladí do 21 let a klienti splácející úvěr ze stavebního spoření (nikoli překlenovací úvěr) a kteří nemají současně uzavřenou jinou smlouvu o stavebním spoření u ČMSS.

Spořící klienti jsou vítáni

Podobných akcí na podporu spoření není mnoho a většinou se vztahují na děti a mládež. Objem vkladů na účtech stavebního spoření postupně klesá, ale stavební spořitelny s tím obecně nemají problém. Zdrojů pro poskytování úvěrů mají dost a naopak se snaží spíše o posílení prodeje úvěrů. ČMSS se od ostatních stavebních spořitelen odlišuje tím, že má v úvěrech umístěno 84 % vkladů, což je podstatně více, než činí průměr celého sektoru (68 %). Je pravděpodobné, že se ČMSS připravuje na další roky, kdy bude potřeba vklady posílit.

Přehled aktuálních nabídek stavebního spoření

Autor: Petr Kielar


Vaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.