Buřinka nabízí smlouvu zdarma a zvyšuje úrokové sazby

stavební spoření
1. 12. 2017 | Stavební spořitelny České spořitelny nabízí uzavření smlouvy o stavebním spoření online bez poplatku a zvyšuje úrokové sazby u překlenovacího úvěru Hypoúvěr od Buřinky.
Stavební spořitelna České Spořitelny (Buřinka) přichází před Vánocemi s akční nabídkou na uzavření smlouvy o stavebním spoření bez poplatku za uzavření. Současně zvyšuje úrokové sazby překlenovacích úvěrů Hypoúvěr od Buřinky o čtvrtinu procentního bodu. Aby zdražení úvěrů nebylo tak bolestivé, nabízí Buřinka do konce roku v některých případech odhad zastavené nemovitosti zdarma.

Stavební spoření bez poplatku za uzavření

Akční nabídka se týká smluv o stavebním spoření, které jsou uzavřeny přes internet. Klient obdrží bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy, pokud splní následující podmínky:
  • Smlouva je sepsána na webu Buřinky v období od 1. 12. do 15. 12. 2017.
  • Na účet stavebního spoření je nutné do 31. ledna 2018 vložit alespoň 2000 Kč.
Web Buřinky umožňuje uzavření online smlouvy s cílovou částkou od 50 do 300 tis. Kč. Ověření identity klienta je možné dvěma způsoby:
  • na pobočce České spořitelny, kam klient donese vytištěný návrh smlouvy, nebo
  • zasláním kopie dvou dokladů totožnosti a kopie výpisu z účtu, ze kterého bude zaslána první platba. Doklady se posílají naskenované nebo ofocené, zabezpečenou elektronickou cestou.
Akční nabídka se vztahuje na oba způsoby ověření totožnosti. Připomínám, že standardní poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření je jedno procento z cílové částky. Smlouvy uzavřené online jsou u Buřinky zvýhodněné fixním poplatkem ve výši 495 Kč. Akční nabídka však i tento poplatek ruší a uzavření smlouvy je fakticky zdarma.

Tarify určené pro spoření
Stav k 1. 12. 2017
SSČS Online – akce 3,522 %
MPSS Prémie 3000 3,517 %
MPSS Mopísek 3,517 %
MPSS Spoření třetího věku 3,517 %
SSČS Standard online 3,384 %
RSTS SPOŘENÍ S 171 online 3,338 %
MPSS Mopy Junior 3,322 %
ČMSS Prémie pro děti a mladé 3,297 %
ČMSS Prémie 1000 3,214 %
RSTS SPOŘENÍ S 171 3,141 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
WÜST ProSpoření OF-S + Kamarád 3,077 %
WÜST ProSpoření OF-S + Kamarád+ 3,077 %
ČMSS Aktiv Spořicí 3,017 %
WÜST ProSpoření OF-S online 2,883 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Odstranění poplatku se přirozeně projeví příznivě ve zhodnocení vkladů klienta. Akční nabídka Buřinky se tak dostává na první místo v žebříčku nabídek pro spoření. Po započtení všech dalších poplatků, daní a státní podpory vychází čistá úroková sazba akční nabídky Buřinky na 3,522 %. Abychom získali stejné zhodnocení na klasickém spořicím účtu, musel by mít úrokovou sazbu 4,14 %.

Aktuální porovnání nabídek stavebního spoření

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky rostou

Zatímco nulový poplatek za novou smlouvu o stavebním spoření potěší zájemce o spoření, klienty kteří plánují úvěr nepotěší růst úrokových sazeb překlenovacích úvěrů. Stavební spořitelny se postupně přidávají k bankám poskytujícím hypotéky a rovněž zvyšují úrokové sazby. Zatím se růst sazeb týká pouze úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti, jmenovitě překlenovacích úvěrů Hypoúvěr od Buřinky. Úrokové sazby závisí na době fixace úrokové sazby a na kvalitě zajištění (LTV).

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky pro fixaci na 3, 6 nebo 10 let
Délka fixace úrokové sazby
Hodnota LTV 3 roky 6 let 10 let
do 80 % 2,50 % 2,35 % 2,60 %
do 90 % 3,30 % 3,15 % 3,40 %

Úroková sazba se snižuje o 0,1 procentního bodu, pokud je objem poskytnutého úvěru 1 mil. Kč nebo vyšší.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
Stav k 1. 12. 2017
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix6 2,179 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix3 2,330 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix10 2,431 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
RSTS HYPOsplátka 2,451 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix6 2,987 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 30 2,997 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 25 3,086 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 30 3,095 %
MPSS Hypoúvěr Fix 3-5 3,108 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix3 3,138 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 20 3,155 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv Spořicí 3,175 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 15 3,180 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 25 3,184 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix10 3,239 %
MPSS Hypoúvěr Fix 10 3,316 %
RSTS HYPOsplátka 90 3,474 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 3-5 3,923 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 30 3,997 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 25 4,080 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 30 4,099 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 10 4,125 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 20 4,137 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 15 4,155 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 25 4,181 %
ČMSS Topkredit + Aktiv Spořicí 4,228 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,773 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,915 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,344 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,940 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,194 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,228 %
RSTS REKOpůjčka 6,397 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč při optimálním způsobu splácení.
Hypoúvěr od Buřinky se dlouhodobě umisťuje na první příčce našeho porovnání překlenovacích úvěrů a jeho pozice je natolik silná, že zůstane nejlevnějším překlenovacím úvěrem i po čtvrtprocentním zvýšením sazeb. Varianta pro dobře zajištěné případy, tedy s hodnotou LTV do 80 %, zůstává na prvních dvou pozicích, pouze třetí příčku musela Buřinka přepustit konkurenční ČMSS (donedávna patřily Hypoúvěru první tři pozice).

Hypoúvěr od Buřinky je překlenovací úvěr se specifickým nastavením úrokových sazeb. Na dobu prvních dvou let je klientovi poskytnut překlenovací úvěr, který je poté nahrazen úvěrem ze stavebního spoření. Úvěr ze stavebního spoření je nejprve úročen stejnou úrokovou sazbou jako překlenovací úvěr, stavební spořitelna však může po uplynutí sjednané doby fixace úrokovou sazbu změnit. V tomto ohledu se Hypoúvěr od Buřinky chová podobně jako klasický hypotéční úvěr. Na rozdíl od hypotéky však nová úroková sazba nemůže být libovolná, může dosáhnout nejvýše 5 % p. a.

Aktuální porovnání překlenovacích úvěrů

Odhad nemovitosti zdarma

Zvýšení sazeb je do jisté míry kompenzováno nabídkou poskytnutí odhadu nemovitosti zdarma. Hypoúvěr od Buřinky totiž musí být zajištěn zástavním právem, proto je před jeho poskytnutím nutno provést odhad hodnoty zastavené nemovitosti. Pro získání této výhody je však nutno podat žádost o Hypoúvěr od Buřinky do 31. 12. 2017 a splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
  • úvěr musí být použit k refinancování úvěru od konkurence,
  • nebo musí být požadován úvěr ve výši alespoň 1,5 mil. Kč.
Toto zvýhodnění tedy může alespoň částečně kompenzovat zvýšené úrokové sazby.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.