Akční nabídka Úvěru od Buřinky s šestiletou fixací

stavební spoření
11. 9. 2017 | Buřinka nabízí možnost fixace úrokové sazby Úvěru od Buřinky na 6 let se sazbou 4,85 %. Platí pro úvěry od 400 tis. Kč

Od 11. září až do konce října potrvá nová kampaň Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), která zlevňuje Úvěry od Buřinky s šestiletou fixací a objemem od 400 tis. Kč. Nová sazba bude 4,85 %.

Aktuální porovnání překlenovacích úvěrů

Úvěr od Buřinky

Úvěr od Buřinky je překlenovací úvěr Stavební spořitelny České spořitelny, který je poskytován až do výše 800 tis. Kč bez zajištění (pokud o úvěr žádají dvě osoby a úvěr je použit na financování družstevního bytu nebo privatizace, může být poskytnut úvěr až do výše 1,5 mil Kč).

Základní úroková sazba překlenovacího úvěru je stejná jako úroková sazba úvěru ze stavebního spoření. Obě sazby jsou pak sníženy o takzvanou „slevu“. Tato sleva může být pevná až do splatnosti úvěru, nebo může být fixovaná na určitou dobu. Výše této slevy a tedy i výsledná úroková sazba závisí na době fixace této slevy a na výši úvěru (cílové částky). V následující tabulce je uvedena výsledná úroková sazba (po slevě) pro překlenovací úvěr a pro úvěr ze stavebního spoření zároveň s úrokovou sazbou, kterou jsou úročeny vklady na účtu stavebního spoření.

Úroková sazba Úroková sazba úvěru
z vkladů do 400 tis. 400 tis. a více
Úvěr od Buřinky Fix 3 5,45 % 5,25 % 4,85 %
Úvěr od Buřinky Fix 6 5,45 % 5,55 % 4,85 %
Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 3,05 % 6,05 % 5,65 %

Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření se změnit nemůže, ale po uplynutí sjednané doby fixace se může změnit výše slevy. Pokud by byla sleva (v nejhorším případě) nulová, byl by úvěr úročen základní sazbou, která je v případě tří nebo šestileté fixace 8,45 %. Vyšší úrok nemůže stavební spořitelna žádat.

Očekává se růst sazeb, delší fixace se vyplatí

Akční nabídka se tedy týká pouze jediného čísla v tabulce výše (ano, je to těch zvýrazněných 4,85 %). Úvěr od 400 tis. Kč s šestiletou fixací lze nyní získat se stejnou sazbou jako úvěr s fixací tříletou. A je nutno říci, že jde o skutečně klientsky vstřícnou nabídku. Proč? Zdá se totiž, že dlouho očekávaný růst úrokových sazeb přichází. Pro dlužníky ovšem není vidina růstu úrokových sazeb nikterak příjemná a právě proto je vhodné vybírat úvěry, které garantují dnešní (nízké) úrokové sazby po delší dobu. Nejedná se tedy o akční nabídku, která by někomu vyrazila dech, ale o rozumnou možnost, jak si pojistit dnešní výši úroků (a tedy i splátek) na delší dobu.

Aktuální porovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.